Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lövets UUU FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET. Rutinutvärdering Hela arbetslaget diskuterar tillsammans följande punkter i slutet av varje termin. • Barngruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lövets UUU FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET. Rutinutvärdering Hela arbetslaget diskuterar tillsammans följande punkter i slutet av varje termin. • Barngruppen."— Presentationens avskrift:

1 Lövets UUU FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET

2 Rutinutvärdering Hela arbetslaget diskuterar tillsammans följande punkter i slutet av varje termin. • Barngruppen • Arbetslaget • Terminens tema/projekt • Dagsrytm och rutiner • Samling • Måltider • Vila/saga • Fri lek • Utevistelse • Hygien • Av/påklädning • Lämning/hämtning • Städning/undanplockning • Inskolning av nya barn • Föräldrasammarbete • Dagispass

3 Varje grupp utverderar skriftligen sina aktiviteter och grupputveckling. Dessa utvärderingar bifogas rutinutvärderingen och finns tillgängliga för föräldrarna. Våra utvärderingar ligger till grund för kommande termins målsättning.

4 Reflektion: I barngruppen

5 Varje grupp reflekterar en gång per vecka.

6 Tanken är att vi vid terminens slut ska sammanställa hur vi arbetat mot läroplansmålen. Först gruppvis sedan gör hela förskolan en gemensam sammanställning.

7 För att ytterligare förtydliga både för oss själv men även för föräldrarna har vi satt upp ett läroplansträd i entrén. Varje blad representerar ett läroplansmål. Här sätter vi upp foton på de aktiviteter vi erbjuder barnen.

8 På vår personalkonferens, en gång per månad, presenterar varje grupp en planerad aktivitet i Powerpoint-form. Där ger och får vi tips och handledning av varandra.


Ladda ner ppt "Lövets UUU FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET. Rutinutvärdering Hela arbetslaget diskuterar tillsammans följande punkter i slutet av varje termin. • Barngruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser