Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET"— Presentationens avskrift:

1 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET
Lövets UUU

2 Rutinutvärdering Hela arbetslaget diskuterar tillsammans följande punkter i slutet av varje termin.
Barngruppen Arbetslaget Terminens tema/projekt Dagsrytm och rutiner Samling Måltider Vila/saga Fri lek Utevistelse Hygien Av/påklädning Lämning/hämtning Städning/undanplockning Inskolning av nya barn Föräldrasammarbete Dagispass

3 Varje grupp utverderar skriftligen sina aktiviteter och grupputveckling. Dessa utvärderingar bifogas rutinutvärderingen och finns tillgängliga för föräldrarna. Våra utvärderingar ligger till grund för kommande termins målsättning.

4 Reflektion: I barngruppen

5 Varje grupp reflekterar en gång per vecka.

6 Tanken är att vi vid terminens slut ska sammanställa hur vi arbetat mot läroplansmålen. Först gruppvis sedan gör hela förskolan en gemensam sammanställning.

7 För att ytterligare förtydliga både för oss själv men även för föräldrarna har vi satt upp ett läroplansträd i entrén. Varje blad representerar ett läroplansmål. Här sätter vi upp foton på de aktiviteter vi erbjuder barnen.

8 På vår personalkonferens, en gång per månad, presenterar varje grupp en planerad aktivitet i Powerpoint-form. Där ger och får vi tips och handledning av varandra.


Ladda ner ppt "FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LÖVET"

Liknande presentationer


Google-annonser