Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Den parlamentariska socialförsäkrings- utredningens seminarium om arbetslöshets- försäkringen Ulrika Vedin | Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Den parlamentariska socialförsäkrings- utredningens seminarium om arbetslöshets- försäkringen Ulrika Vedin | Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad."— Presentationens avskrift:

1 1 Den parlamentariska socialförsäkrings- utredningens seminarium om arbetslöshets- försäkringen Ulrika Vedin | Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad | 2011-02-14

2 2 Gent-modellen är en hörnpelare i den svenska modellen 1) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas och organiseras så att den svenska modellen stärks Gent-modellen, det vill säga fackligt knutna arbetslöshetskassor och en frivillig arbetslöshetsförsäkring, bidrar till en hög facklig organisationsgrad och är en hörnpelare i den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter i hög grad reglerar arbetsvillkor och löner genom branschvisa kollektivavtal över hela arbetsmarknaden. Den svenska modellen förutsätter en dynamisk arbetsmarknad och god omställningsförmåga. Den medger flexibla partslösningar och ger goda förutsättningar för inflationsrobust solidarisk lönebildning och arbetsfred. Gent-modellen är överlägsen i det att den främjar två starka parter, som kan kollektivavtala om arbetsvillkor och löner. Det är avgörande för den svenska modellen att arbetsgivare och löntagare kan mötas utifrån jämbördiga styrkeförhållanden. En i övrigt välfungerande svensk modell undergrävs av en dålig arbetslöshetsförsäkring och en urholkad arbetsmarknadspolitik. LOs medskick i arbetet med att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring

3 3 Återupprättad solidarisk finansiering är centralt 2) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas så att den finansieras solidariskt, i kombination med en låg och likvärdig medlemsavgift i alla arbetslöshetskassor Bärande för den svenska modellen har varit att värna sammanhållningen mellan olika löntagargrupper. I arbetslöshetsförsäkringen har detta manifesterats genom att löntagare med skilda arbetslöshetsrisker har kunnat försäkra sina inkomster mot arbetslöshet till en låg medlemsavgift och i övrigt via skatt. Så är inte längre fallet. Om samhället träder tillbaka är det inte längre möjligt för dem med de högsta arbetslöshetsriskerna att ha råd med ett fullgott inkomstbortfallsskydd. Arbetslöshet ska bekämpas med ekonomisk-, konjunktur- och kompetenshöjande aktiv arbetsmarknadspolitik. Ansvaret och kostnaden för arbetslösheten, som systematiskt slår hårdare mot vissa löntagargrupper, bör bäras gemensamt. LOs medskick i arbetet med att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring

4 4 Inkomstbortfallsprincip och bred täckning är rationellt 3) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas så att den ger inkomstbortfallsskydd motsvarande 80 procent av inkomsten under hela arbetslöshetstiden och så att de allra flesta kan försäkra sina inkomster mot arbetslöshet Den svenska modellens arbetslöshetsförsäkringen har byggt på inkomstbortfallsprincip samt kvalificeringsvillkor som gör att de flesta kommer in i försäkringen. Inkomstbortfallsprincipen är dock satt ur spel, långtidsarbetslösa görs fattiga genom nedtrappningen av ersättningsnivån och många har svårt att kvalificera sig för ersättning. Nedtrappad ersättning individualiserar och förenklar arbetslöshetsproblemet, utan att för den skull lösa det. En välutbyggd arbetsmarknadspolitik ska vara garanten för att det ställs strikta och relevanta krav på arbetslösa att söka jobb och att delta i program. Det är berättigat att vilja försäkra sina inkomster på en nivå som ger god ekonomisk trygghet i händelse av arbetslöshet. Det är också centralt för att löntagarna ska kunna bejaka strukturomvandling. LOs medskick i arbetet med att utreda en framtida arbetslöshetsförsäkring

5 5 Sammanfattningsvis: Gent-modellen är en hörnpelare i den svenska modellen 1) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas och organiseras så att den svenska modellen stärks Återupprättad solidarisk finansiering är centralt 2) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas så att den finansieras solidariskt, i kombination med en låg och likvärdig medlemsavgift i alla arbetslöshetskassor Inkomstbortfallsprincip och bred täckning är rationellt 3) Arbetslöshetsförsäkringen bör utformas så att den ger inkomstbortfallsskydd motsvarande 80 procent av inkomsten under hela arbetslöshetstiden och så att de allra flesta kan försäkra sina inkomster mot arbetslöshet


Ladda ner ppt "1 Den parlamentariska socialförsäkrings- utredningens seminarium om arbetslöshets- försäkringen Ulrika Vedin | Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad."

Liknande presentationer


Google-annonser