Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Debatten kring fildelning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Debatten kring fildelning"— Presentationens avskrift:

1 Frukostseminarium Pirate Bay Advokat Claes Langenius Stockholm 12 maj 2009

2 Debatten kring fildelning
Snedvriden och missvisande… Blandning av politik, juridik och personliga värderingar Tekniken gör det möjligt – därmed inte lagligt de lege lata och de lege ferenda Konflikt kontra lösningsorientering

3 Debatten kring fildelning
Pirate Bays grundare menar: “Sharing is caring” “Creative commons” Politikerna saknar såväl teknisk som juridisk kunskap är rädda för att ”kriminalisera en hel ungdomsgeneration” Massmedia David mot Goliat

4 Debatten kring fildelning
Film- och musikbranschen menar: Remixa och modifiera i all ära – men det kräver att någon skapar något nytt emellanåt! För stora film- och musiksatsningar krävs att någon vågar investera … Skälig lön för nedlagt arbete!

5 Straffrättsliga åtgärder
Ansvar som medhjälpare: Åtalet mot de ansvariga bakom The Pirate Bay (TPB) IFPI har skickat varningsbrev till torrentsajter. Ansvar för upphovsrättsintrång 53§ URL max 2 års fängelse, uppsåt/grov oaktsamhet Bevisningen IFPI nedladdningar, tid 1/7-05 – 31/5-06, torrentfil – huvudfil -tillgängliggörande Brotten ansågs fullbordade i Sverige Räkneverket inte helt tillförlitligt – viss försiktighet i bevisvärdering Medverkansansvar 23 kap 4§ BrB gäller även ”specialstraffrätt”

6 Åtalet mot Pirate Bays grundare
Åtal för att under tiden den 1 juli 2005 till den 31 maj 2006 tillsammans och i samförstånd svarat för verksamheten bakom TPB och därigenom främjat upphovsrättsintrång. Främjandet avsåg att TPB tillhandahållit: Möjlighet att ladda upp torrentfiler till tjänsten En databas kopplad till torrentfiler Funktionalitet för att söka och ladda ner torrentfiler Funktionalitet, en sk trackerfunktion, som hjälper fildelare att få kontakt med varandra Även åtal för förberedelse till brott mot upphovsrättslagen Målet rör frågan om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång

7 Skadeståndskrav Sex svenska skivbolag, två nordiska filmbolag och sex amerikanska filmbolag krävde att de tilltalade solidariskt skulle betala ca 120 miljoner kronor för utnyttjandet av det upphovsrättsligt skyddade materialet och för annan förlust än den som uppkommit p.g.a. utnyttjandet. De åtalades inställning: TPB inte olaglig – enbart tillhandahållit info om torrentfiler. Ej visat att huvudbrott förelegat. TPB eller dess företrädare har inte tagit del av något skyddat material eller aktivt hänvisat till sådant Inte uppsåtligt medverkat då man inte känt till förekomsten av det skyddade materialet. Vitsordat att TPB till viss del finansierats genom reklamintäkter samt att TPB fungerat som åklagaren gjort gällande men anser att detta är vedertagen teknik för fildelning och därför inte brottsligt. Kände till att det funnits torrentfiler på TPB som ledde till film, musik och spel och att det funnits klagomål från rättighetsinnehavare Föreligger ingen skada eftersom målsägandebolagens försäljning inte minskat pga av de påstådda intrången.

8 De enskilda anspråken Beräkningar
Enskilda anspråk – olika beräkningsgrunder för utnyttjandet antalet nedladdningar (exemplar) x det pris som en legal nedladdning skulle ha kostat eller en hypotetisk framförhandlad avgift med rätt att tillgängliggöra filmerna för gratis nedladdning Indirekt skada visad Tingsrätten uppskattade skadan utifrån hur TPB i allmänhet påverkat målsägandebolagens verksamhet. Nedsatt till hälften.

9 Domen Medverkat till brott mot upphovsrättslagen
Upphovsrättsintrång genom att filer med musik, filmer och datorprogram olovligen gjorts tillgängliga för allmänheten Medverkansansvar: Verksamheten hade främjat huvudbrotten genom att tillhandahålla en webbplats med välutvecklade sökfunktioner, enkla uppladdnings- och lagringsmöjligheter samt genom att förmedla kontakter mellan enskilda fildelare genom den till webbplatsen knutna trackerfunktionen Kollektivt ansvar; de tilltalades agerande kännetecknas av ett samarbete där varje person känt till varandras inblandning och roller. De har agerat och fungerat som ett team med det gemensamma syftet att vidareutveckla TPB både tekniskt och affärsmässigt

10 Domen Ett tydligt uppsåt
Tilltalade hävdade att de inte haft någon kännedom om förekomsten av de rättigheter/verk som angavs i åtalet, dvs inte haft uppsåt Tingsrätten ansåg att de faktiska omständigheterna som utgjorde främjandet var klarlagda men inte att åklagaren visat att de haft kännedom om just de specifika verken. Uppsåt: Uppenbart att de tilltalade haft kännedom om att upphovsrättsligt skyddade alster fanns att tillgå på/via TPB. Trots denna kännedom har de valt att inte vidta några åtgärder för att förhindra aktuella upphovsrättsintrång. Kommersiellt syfte Trots upprepade varningsbrev och påstötningar valde Pirate Bays grundare att fortsätta sin verksamhet och i stället göra alla klagande upphovsrättspersoner till åtlöje och hänga ut dem på siten

11 Straff Medverkansansvar: Kommersiellt syfte
Ingen ansvarsfrihet för straff och/eller skadeståndsansvar enligt e-handelslagen (2002:562) Påföljdsbestämning: Ett års fängelse 29 kap 1§BrB särskilt beakta skada, vad man insett samt motiv. Omfattande 33 verk, ett antal månader. Omfattande framställning Räkneverket, viss försiktighet Ej skäl att se lindrigare på medverkan än huvudbrottet i detta fall. Skadestånd: 30 MSEK Åtal för förberedelse till brott ogillades Brotten i form av tillgängliggörande hade fullbordats, därför konsumtion enligt straffrättsliga principer

12 Det utdömda skadeståndet
Enskilda anspråk – olika beräkningsgrunder för utnyttjandet Nordiska filmbolagen – erhöll yrkat belopp De svenska skivbolagen och de amerikanska filmbolagen – bl.a. var beräkningsgrunden avsedd för olovliga förfoganden genom exemplarframställning –reducerades med 50% Viss försiktighet vid bedömning av hur tillförlitligt ”räkneverket” var ”Viss försiktighet” borde inte utgöra 50% - Utrymme för högre skadestånd i hovrätten?

13 Jävanklagelser Domare Tomas Norström, medlem i upphovsrättsliga föreningar Bättre om han redovisat detta innan han åtog sig fallet, men det är absolut inte jäv Medlem i intresseföreningar - upprätthålla och utveckla sin juridiska kompetens Nya jäv styrelseledamot i Svenska föreningen för industriellt rättsskydd

14 Konsekvenser av domen Vad händer med Pirate bay? Nedsläckning?! När?
Överklagande Ny dom i Hovrätten? Yttrandefrihet: 1 kap 1§YGL Jämförelser med Google

15 Nya affärsmodeller Lagliga alternativ för musik och film på Internet
Ganska stort och stadigt växande antal nättjänster avseende musik iTunes störst i Sverige I övrigt finns ett tjugotal svenska tjänster, bl.a. Spotify (streaming), chilirec och Klicktrack Mindre antal nättjänster tillgängliga avseende film SF Anytime erbjuder film genom streaming Film2Home erbjuder nedladdning

16 Nya affärsmodeller Google snart världens största bibliotek?
Rättighetsägare till böcker gjorde en gemensam grupptalan om upphovsrätt mot Google Boksökning Förlikningsavtalet innebär att nya affärsmodeller prövas Google får rätt att använda upphovsrättsliga böcker och samtidigt betala 63% av framtida intäkter till rättighetsägare Google ska betala 34,5 miljoner US dollar för att etablera och upprätthålla en Rättighetsklareringsbyrå och ytterligare 45 miljoner US dollar som kompensation till rättighetsägare vars verk publicerats utan tillåtelse innan den 5 maj 2009

17 Framtiden? Internet är den mest kostnadseffektiva och snabba kanalen att distribuera böcker, musik och film på. Tyvärr insåg film-, musik- och bokförlagen för sent vilka möjligheter som den tekniska utvecklingen på Internet medför. Frågan är om Google Boksökning, som ny affärsmodell, kan visa på en väg ut ur konflikten mellan den tekniska utvecklingen och kulturvärlden.


Ladda ner ppt "Debatten kring fildelning"

Liknande presentationer


Google-annonser