Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgscollege återcertifiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgscollege återcertifiering"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgscollege återcertifiering
Information på regional styrgrupp den 21 april 2016

2 Vad innebär en certifiering och återcertifiering i Vård- och omsorgscollege?
Det innebär rätten att använda namnet och logotypen, som är en kvalitetsgaranti under en period av tre år. Därefter krävs en återansökan (från regionala college). Återansökan innebär en prövning av både regionala och lokala college. En godkänd återansökan innebär att återcertifiering förlängs med fem år.

3 Regionala styrgruppens betydelse i återcertifiering?
Regional styrgrupp i VO-college har en betydelsefull roll då man förväntas att: Samordna och ansvarar för att lokala college fungerar i enlighet med gemensamma regionala syften. Följa upp och kvalitetssäkra det regionala och lokala utvecklingsarbetet enligt de tio kvalitetskriterierna.

4 Vad förväntas vi göra regionalt och lokalt?
Regionala VO-college ska skapa förutsättningar för lokala VO-college att sammanfatta sina utvecklingssatsningar. Regionala VO-college ska utse representanter som är delaktiga vid granskningsbesöken. Regionala och lokala VO-college ska beskriva HUR man utvecklats enligt kvalitetskriterierna. Lokala VO-college ska beskriva HUR mål uppnåtts eller reviderats. I återansökan ska förändringar redovisas utifrån tidigare ansökan.

5 Vad ska återcertifieringen innehålla?
Beskrivning av det regionala arbetet utifrån kriterium 1-7 avseende nuläge, måluppfyllelse och utveckling de kommande fem åren. En kortfattad beskrivning av varje lokalt college nuläge, måluppfyllelse och utvecklingsarbete enligt kriterium 1-10. Återansökan skrivs direkt i mallen som finns att hämta på VO-college.se

6 Preliminär tidplan Information på regional styrgrupp om kommande återcertifieringen 21 april Beslut om VI vill återcertifiera?! Regional ordförande och processledare ansvarar för förankring hos funktioner så som regiondirektör, region politiker, kommundirektörer mfl för att säkerställa att avtal signeras. Ansökan skickas in hösten 2017. Arbetet med att beskriva det regionala arbetet utifrån kriterium 1-7 Maj 2016 Utsedda funktioner inom regional styrgrupp genomför granskning av återcertifieringsansökan, kvalitetssäkring Information på lokala styrgrupper om kommande återcertifieringen April/maj2016. Arbetet med att beskriva det lokala arbetet utifrån kriterium 1-10 och hur målen uppnåtts eller reviderats Maj 2016


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgscollege återcertifiering"

Liknande presentationer


Google-annonser