Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik Vad är rätt och vad är fel?. Vad är etik? Etiken, eller moralfilosofin som den också kallas, försöker svara på frågor om vad som är rätt och vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik Vad är rätt och vad är fel?. Vad är etik? Etiken, eller moralfilosofin som den också kallas, försöker svara på frågor om vad som är rätt och vad."— Presentationens avskrift:

1 Etik Vad är rätt och vad är fel?

2 Vad är etik? Etiken, eller moralfilosofin som den också kallas, försöker svara på frågor om vad som är rätt och vad som är fel att göra samt varför det är rätt eller fel att göra det ena eller andra. De två huvudfrågorna för etiken blir alltså: 1.Vad är rätt och vad är fel att göra? 2.Varför är det rätt eller fel att göra något? Ett exempel på fråga (1) kan vara: är det fel att döda? Ett exempel på fråga (2) skulle kunna vara varför är det fel att döda?

3 Olika typer av etikstudier Det finns en rad olika typer av etikstudier: Deskriptiv etik: beskriver olika etiska förhållningssätt utan att ta ställning. Vanligti exempelvis sociologi eller religionsvetenskap. Normativ etik: etiska teorier som vägleder handling. Tillämpad etik: etiska teorier applicerade på verkliga fall. Metaetik: studiet av etikens språkbruk och frågor om etiska värdens existensform.

4 Tillämpad etik och normativ etik

5 Etikens olika steg eller stadier A) Personens egenskaper B) IntentionenC) Handlingen D) Konsekvenserna

6 A) Personens egenskaper: är det en bra person? Gör personen bra handlingar för att hon är en bra person eller av något annat skäl? B) Intentionen: gör personen det av rätt skäl? Gör personen bra handlingar för att hon vill allas bästa eller av något annat skäl? C) Handlingen: är handlingen rätt? Gör personen bra handlingar för att hon vet att det är rätt handling att göra? D) Konsekvenserna: blir konsekvenserna av handlingen bra? Gör personen handlingen för att hon vet att det blir bra konsekvenser?

7 Ett litet smakprov på etiska teorier

8 Dygdetik Är det en bra person med goda personliga egenskaper som utför en viss handling? Är personen modig, snäll, omtänksam, osv.? Det är dessa typer av dygder, goda kvaliteter hos en person som dygdetiken intresserar sig för. En handling är rätt eller fel beroende på om personen som utför dem är en bra person eller inte. Den gamla grekiska filosofen Platon har varit viktig för dygdetiken.

9 Pliktetik Pliktetiken ser bara på handlingen i sig och varför någon utför en viss handling, för att veta om det är rätt att utföra den eller inte. T.ex. om man lever efter bra regler/plikter. Många religioner använder sig av en pliktetisk modell, som Tio Guds Bud i Kristendom och Judendom exempelvis. En filosof som betytt mycket för pliktetiken är Immanuel Kant, därför kallas en speciell typ av pliktetik för kantianism.

10 Konsekvensetik Det är bara konsekvenserna av en handling som räknas för en konsekvensetiker. Några frågor en konsekvensetiker ställer sig kan vara: Blir det bra resultat om jag gör så här? Blir flest personer positivt påverkade av handling (A) eller (B)? Juristen och filosofen Jeremy Bentham var viktig för konsekvensetikens utveckling. Ett annat namn för konsekvensetiken är utilitarism.

11 Etisk relativism Som etisk relativist erkänner man inte att det finns objektiva moraliska värden eller regler. Protagoras som var en tidig grekisk relativist sägs ha sagt detta: "Det som är sant för dig är sant för dig, och det som är sant för mig är sant för mig”. Sanningen blir m.a.o. relativ och skiljer sig ifrån person till person eller kultur till kultur.


Ladda ner ppt "Etik Vad är rätt och vad är fel?. Vad är etik? Etiken, eller moralfilosofin som den också kallas, försöker svara på frågor om vad som är rätt och vad."

Liknande presentationer


Google-annonser