Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och moral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och moral."— Presentationens avskrift:

1 Etik och moral

2 Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Etik och moral kan ses som samma sak men många gör en åtskillnad på dem…. Vad är etik och moral - vad formar oss? (länk)

3 Moral – våra handlingar och åsikter.
Moral – syftar till hur man väljer att agera i olika situationen. Det handlar om våra konkreta handlingar och åsikter i frågor om gott och ont, rätt och fel, t.ex. åsikten att det är omoraliskt att vara otrogen mot sin partner. Moral – våra handlingar och åsikter.

4 Etik : Den teoretiska vetenskapen kring varför vi agerar som vi gör. Etik handlar om våra argument för vår moral, t.ex. varför det är omoraliskt att vara otrogen mot sin partner. Etiken handlar alltså om hur vi tänker och resonerar kring moral. Varför gör vi som vi gör?!!

5 Etiska frågor: Avsikten (med handlandet)
Ett agerande eller en handling är en process och kan ur ett moraliskt perspektiv delas upp i tre moment: Avsikten (med handlandet) Aktiviteten (Hur handlar vi? På vilket sätt? Gör vi det över huvud taget?) Resultatet (Resultatet av ens handlande, vilka konsekvenser får mitt handlande?)

6 Olika etiska teorier Det finns lite förenklat fyra olika uppfattningar om hur man kan avgöra ifall en handling är etiskt rätt. Man kan fokusera på handlingens konsekvenser, handlingens överensstämmelse med vissa regler, personens avsikter med handlingen eller personens egenskaper.

7 Pliktetik (regeletik)
Fokuserar på handlingens överensstämmelse med vissa moraliska regler eller principer. Enligt regeletiker är ääen handling rätt endast om den överensstämmer med personens moraliska regelsystem. Religioner är plikt/regel etiska Immanuel Kant ( ) Professor i filosofi. Kant menade att man ska handla så att ens handlingssätt ska kunna gälla som en allmän lag.

8 Konsekvensetik Jeremy Bentham ( ) Engelsk filosof. Han menade att man ska handla så att största möjliga antal människor får största möjliga lycka. Inom konsekvensetiken fokuserar man på handlingens följder - konsekvenser och menar att en handling är rätt endast om den leder till bättre konsekvenser än någon annan handling som personen kan välja.

9 Sinnelagsetik En sinnelags etiker anser att det avgörande för om en handling är rätt beror på personens sinnelag eller avsikter. Endast om handlingen utförs med goda avsikter är den rätt enligt sinnelagsetiken. Hon ville ju bara göra tavlan fin igen.... (länk)

10 Dygdetik anser att fokus bör vara på personen som handlar och inte på själva handlingen. En dygd är ett önskvärt karaktärsdrag (t.ex. omtänksamhet) och enligt dygdetiken är en handling rätt endast om den skulle utföras av en dygdig (t.ex. omtänksam) person.

11 Några etiska dilemman…….

12 Checklista när man ska fatta ett svårt beslut:
Vad är egentligen det etiska problemet? Vilka är direkt inblandade? Finns det några indirekt inblandade? Saknas viktig fakta? Vilka realistiska handlingsalternativ finns? Vad leder det till? Gör + och minus listor Hur väljer du att göra? Vilken typ av etik är det (dygdetik, konsekvens etik, pliktetik, sinnelagsetik?)?

13 Morföräldrar Du bor ihop med din partner sedan ett år tillbaka men ni är inte gifta. Dina strängt religiösa morföräldrar kommer på besök. Du vet att det skulle såra dem djupt att få reda på att du inte gift dig innan ni flyttade ihop. Säger du som det är, eller ljuger du och säger att din partner bara och ”hälsar på”?

14 Fyllan Du och din kompis är på fest och din kompis dricker sig medvetslös och behöver tas om hand. Du vet att din kompis föräldrar kommer att bli vansinniga. För att inte tala om dina egna! Ringer du?

15 Spelproblem En god vän till dig ber att få låna pengar till hyra och lite mat. Du vet att din kompis har ett spelproblem och har spelat bort sina egna pengar. Chansen att du ska få dina pengar är minimal. Ställer du upp?

16 Live and let die? En man har en mycket cancersjuk mamma. Livmoderhalscancern har spridit sig till andra organ och döden är ett faktum. Doktorerna ger henne max 5 månader att leva. Mannen reser då med sin mor till Holland och hjälper henne där att begå assisterat självmord. Rätt eller fel?

17 Knarklangaren En känd dömd knarklangare som precis kommit ut ur fängelset försöker skaffa sig en ny framtid och starta om på nytt. En dag när han kommer hem från sitt nya jobb står en anhörig till en tjej som tagit en överdos, en överdos levererad av langaren, framför hans dörr. Den anhörige slår ner och misshandlar den f.d. langaren och en granne ser alltihop utan att ingripa eller ringa polis. Rätt eller fel?

18 Gravida Ett lyckligt par ska äntligen bli föräldrar. När de kommer till mödravården och gör tester får de reda på att deras barn kommer att födas med ett handikapp. Detta handikapp innebär att barnet under hela sitt liv kommer att behöva assistans dygnet runt. De har dock möjligheten att göra abort, bör de ta den?

19 Källor: Ne.se


Ladda ner ppt "Etik och moral."

Liknande presentationer


Google-annonser