Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Terapiområde: Demens Madelene Johanzon Minnesmottagningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Terapiområde: Demens Madelene Johanzon Minnesmottagningen."— Presentationens avskrift:

1 Terapiområde: Demens Madelene Johanzon Minnesmottagningen

2 Orsak till demenssjukdom Primärdegenerativa sjukdomar Alzheimers sjukdom - hjäss- och tinninglober Frontotemporal demens- pann- och tinninglober Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens - skadan finns i hjärnans vita substans Vaskulära sjukdomar Sekundära sjukdomar Ett 70-tal sjukdomar och skador exempelvis alkoholmissbruk, syfilis, HIV, långvarig exponering för lösningsmedel Blanddemens

3 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Strukturerad anamnes (prio 1) Anhörigintervju (prio 1) Bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd (prio 1) Kognitiva screeningtest (MMT/MMSE- SR + Klocktest) (prio 1) Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga (prio 1) Laboratorieutredning (prio 2) Datortomografi av hjärnan (prio 2)

4 Regional handlingsplan - mål Länets samtliga vårdcentraler ska använda SveDem 90 % av de personer som får diagnos ska ha genomgått en fullständig basal demensutredning 80 % av personer med Alzheimers sjukdom ska behandlas med läkemedel Samtliga kommuner ska vara anslutna till BPSD- registret Antalet bemötandeplaner vid BPSD-problematik ska öka Den genomsnittliga poängen i NPI-skalan (Neuro Psychiatric Inventory Scale) skall sjunka mellan utförda skattningar

5 Socialstyrelsens rekommendationer utifrån Nationella utvärderingen 2014 Fler personer med demenssjukdom bör utredas Det behövs mer kunskap och bättre förutsättningar inom primärvården Skillnaderna i användningen av olika utredningsmetoder behöver analyseras Vänte- och utredningstiderna behöver kortas Mer jämlik läkemedelsförskrivning Bättre kunskap om och rutiner för uppföljning

6 www.svedem.se

7

8 Aktuella Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demensutredning publicerades av Socialstyrelsen i maj 2010 Nya nationella riktlinjer håller på att tas fram med målet att vara färdiga under 2017…

9 Minskad incidens av demens Demens minskar procentuellt sett bland dem som är över 80 år, fortfarande ökar antalet personer som drabbas, eftersom allt fler blir allt äldre. ”– Demens är inte lika vanligt i dag som för 20 år sedan”…”förebyggande åtgärder kan ha enorm betydelse”…säger Ingmar Skoog, professor vid Göteborgs universitet. Länk till abstract av studien Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for policy making » Lancet Neurology 2015Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for policy making » Ökar med åldern <5% under 65 år >40% över 85 år

10

11 Statistik I världen Incidens 7,7 miljoner per år. Prevalens 35,6 miljoner I Sverige Incidens 25 000 personer per år. Prevalens 160 000 personer Beräknad prevalens: 180 000 personer år 2025 I Värmland Incidens 1200 personer per år Prevalens 5000 personer

12

13

14

15

16 Observera ! Vid BPSD uteslut somatiska orsaker och läkemedelsbiverkningar, pröva icke-farmakologisk behandling först Läkemedelsbehandling är ett komplement till adekvata omvårdnadsåtgärder. Eftersträva lägsta möjliga dos och kortast möjliga behandlingstid. En skattning enligt BPSD- registret kan ge god vägledning för omvårdnadspersonalen, fråga därför om en sådan blivit gjord, innan läkemedel insättes. Vid Lewybodydemens ses en ökad känslighet för neuroleptika och sådan behandling bör därför undvikas.

17 Terapiriktlinjer – uppdatering på gång…

18 Terapiriktlinjer BPSD – beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

19 christina.unosson@liv.se

20 Nutrition vid demenssjukdom Christine Harnell Leg. Dietist

21 DSM-­5 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är en diagnos­tisk manual. Ges ut av den amerikanska psykiatriföreningen (APA). Demens ersätts av kognitiv sjuk­dom och lindrig kognitiv funktions­nedsättning ”De mens” – utan själ,

22 Frågor ???

23 Tack…

24


Ladda ner ppt "Terapiområde: Demens Madelene Johanzon Minnesmottagningen."

Liknande presentationer


Google-annonser