Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bagaregårdsskolans Inkluderingsarbete Lisa Häggdahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bagaregårdsskolans Inkluderingsarbete Lisa Häggdahl."— Presentationens avskrift:

1 Bagaregårdsskolans Inkluderingsarbete Lisa Häggdahl

2 Augusti 2014 Ändringar i skollagen Stödinsatser i två nivåer - Extra anpassningar och särskilt stöd Innehållet i ÅP = extra anpassningar Stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen December 2014 - ”Stödinsatser i utbildningen”

3 Januari 2015 Begreppet inkludering För oss på Bagaregårdsskolan? Framgångsfaktorer Forskning

4

5 Klassrumsobservationer Syfte Observationsmall Genomförande

6 Område : Läraren … Område : Läraren : Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö … skapar en positiv atmosfär … bemöter eleverna med respekt … har positiva förväntningar på eleverna Tydlighet i mål, innehåll och struktur … genomför en genomtänkt lektionsstart … genomför en välstrukturerad lektion … ger tydliga instruktioner och förklaringar … kontrollerar att eleverna har förstått … gör ett tydligt sammanfattande lektionsslut Individanpassning, variation och utmaningar … anpassar undervisning till eleverna i gruppen … ser till att alla elever i behov av stöd/extra anpassningar under lektionen får sådant … varierar undervisningen Lärmiljö … Klassrummets möblering … Arbetsro … Fysisk miljö som stödjer lärandet … Elevers placering utifrån behov … Väggar

7 Augusti 2015 Observationerna sammanställda Hur ser vi, förstår vi och möter vi de behov som finns i våra klassrum? Vilka likheter och skillnader finns? Framgångsfaktorer Utvecklingsområden

8 Fokusområden Fokus på Tydlighet i mål, innehåll och struktur och Lärmiljö Likvärdighet gällande tydlighet och struktur En mer tillänglig och inkluderande lärmiljö

9 Hellre små steg än stora kliv Inkluderande undervisning och lärande som utgår från verkligheten och verksamheten

10 ”Skolutveckling måste vara en del av vardagen i skolan. Att vi tar små steg och värnar om den framåtsyftande rörelsen genom att vi synliggör och tillåts reflektera över vardagen. Det är nämligen varken vår högstanivå eller vår lägstanivå som definierar oss som skola eller som pedagoger, utan de genomsnittliga dagarna och lektionerna” (Ahlén, sid 25)

11 Exempel från vardagen Handledning Kategorimöten David Mitchell – ”Strukturerad undervisning är en av de högst rankade strategierna för att undervisa elever i behov av stöd” Gemensam lektionsstruktur på hela skolan, i alla klassrum -Återkoppling -Mål -Uppgift -Utvärdering -Nästa lektion Resultat av utvärdering i Jan -16

12 Lektionsstruktur

13 Stödmaterial www.levla.nu Skolverkets studiepaket Hellre små steg än stora kliv – Fredrik Ahlén Inkludering i skolan - David Mitchell Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? - SPSM

14 ”Det är oftast lättare sagt än gjort. Men det är oftast först när det blir gjort som det blir lättare”. Micke Gunnarsson

15 forstelararelisa.blogspot.se


Ladda ner ppt "Bagaregårdsskolans Inkluderingsarbete Lisa Häggdahl."

Liknande presentationer


Google-annonser