Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lesson Study i kemi 1 och fysik 1 läsåret 13/14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lesson Study i kemi 1 och fysik 1 läsåret 13/14"— Presentationens avskrift:

1 Lesson Study i kemi 1 och fysik 1 läsåret 13/14
Lärare: Anna Karin (Ke/Ma), Tuva (Ke/Bi), Niklas (Fy/Ma), Jenny (Ke/Ma), Sevil (Fy/Ma) och Giorgos (Fy/Ma) Projektmedel: 50 tkr från Danderyds kommun (vikariekostnader, konferens mm)

2 Samarbete kemi/fysik Liknande problematik, eleverna har svårigheter att lära sig grundläggande begrepp. Varför? Kan vi hitta nya och bättre arbetsmetoder? Kan vi hjälpa eleverna här?

3 Övergripande plan för en Lesson study
Val av område Inläsning av ”Lärande i skolan” av M. Holmqvist (red) Identifiering av svårigheter (inkl. litteraturstudier och förtest) Lektionsplanering (detaljerad) Genomförande (inkl. lektionsbesök, eftertest) Resultat Reflektioner och framåtblickar

4 Val av ämnesområde FYSIK
Introduktion av krafter i Fysik 1 med elever i årskurs 1. Krafter är ett centralt och abstrakt begrepp. Det är vanligt med felaktiga vardagsföreställningar gällande krafter.

5 Val av ämnesområden KEMI
Introduktion av substansmängdsbegreppet. Svårbegripligt och abstrakt begrepp. Elever har ofta svårt att förstå varför detta begrepp behövs.

6 Förarbete Fysik Identifiering av de kritiska aspekterna utifrån erfarenhet och artiklar. Formulering av ett förtest/eftertest som skulle mäta kunskaper om krafter. Planering av en lektion som rättar till vardagsuppfattningar om krafter.

7 Förarbete Kemi Diskussioner utifrån egna erfarenheter, flera olika läromedel och artiklar om missuppfattningar i kemi och om substansmängdsbegreppet Svårigheterna med substansmängds-begreppet beror på - svaga förkunskaper om partiklar. - svårigheter att hantera extremt stora och små tal. - bristande kunskaper i ekvationslösning. - svårigheter med enhetsomvandling.

8 Genomförande Fysik Förtest Lektion 1 med genomgång och elevaktivitet
Revidering och ny lektion 1 Eftertest (= förtest) Sammanfattande analys av lärarna.

9 Genomförande - Kemi Lektion 1 (utan lektionsbesök) Balansering av reaktionsformler med ”Kortövning” Förtest - kunskaper massans bevarande och reaktionsformler mm. Lektion 2 substansmängdsbegreppet. Revidering och lektion 2 Eftertest – samma som förtestet Sammanfattande analys av lärarna

10 Utfall fysik Testresultaten visade att - förståelsen för krafter ökade
- vissa missuppfattningar hade korrigerats

11 Utfall kemi Lektion 1 inbegrep en rolig ny övning
Förtestet visade att eleverna ändå hade svårt att tolka enkla reaktionsformler. Lektion 2 var välstrukturerad men väldigt kompakt. Fler elevaktiviteter hade behövts. Förtestet/eftertestet matchade inte innehållet i lektion 2. Lektionen handlade om ett nytt begrepp.

12 Slutsats Största vinsten har varit att i vår undervisning synliggöra de kritiska aspekterna. Behändigt och givande arbetssätt. Svårt att mäta och tolka resultaten. Intressant att få ta ett elevperspektiv i klassrummet.

13 Utvecklingsområden Övningar i matematik som ökar förståelsen för tiopotenser behövs innan intro av begreppet substansmängd (Uppskattningsövningar) Ämnesövergripande arbete i enhetsanalys Vi behöver vara mer medvetna om vilka missuppfattningar som förekommer hos eleverna Vi behöver synliggöra för eleverna vilka missuppfattningar de bär med sig

14 Framgångsfaktorer och fallgropar
Tillgång till kompetent vikarie Sårbart vid sjukdom Tidbrist Svårt att avgränsa lektionens omfattning Medel till vikarie Gemensam mötestid Utgångspunkten är ett verkligt problem Gruppstorlek

15 Fortsättning? Övergång grundskola/gymnasium
Dialog mellan grundskola och gymnasium om naturvetenskap. Vad är fokus i undervisningen av naturvetenskap på grundskolan? Vilka förväntningar kan vi ha på elevernas förkunskaper? Hur kan vi förbättra övergången? Utbyte av lektionsbesök med lärare på grundskolan


Ladda ner ppt "Lesson Study i kemi 1 och fysik 1 läsåret 13/14"

Liknande presentationer


Google-annonser