Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Tuberkulos Dirk Albrecht. DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige Folkhälsomyndigheten: Jan-jun 2015 392 nya Tb-fall – 6% ökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Tuberkulos Dirk Albrecht. DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige Folkhälsomyndigheten: Jan-jun 2015 392 nya Tb-fall – 6% ökning."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos Dirk Albrecht

2 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige Folkhälsomyndigheten: Jan-jun 2015 392 nya Tb-fall – 6% ökning jmf samma period 2014 – 11% svenskfödda – 14% smittade i Sverige (?) – 3% MDR-Tb (alla importerade), ingen XDR – 43% kvinnor

3 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige FHM jan-jun 2015

4 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige FHM årsrapport 2014

5 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige FHM jan-jun 2015

6 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos inom NLL

7 DIVISION Närsjukvård Tuberkulos – olika sjukdomsbild Aktiv lungtuberkulos – Öppen – dvs smittsam – Icke-smittsam Aktiv extrapulmonal tuberkulos – Lymfkörtlar – Intestinal – … Latent tuberkulos Diffdiagnos nontuberkulös mykobakterios (NTM)

8 DIVISION Närsjukvård

9 DIVISION Närsjukvård

10 DIVISION Närsjukvård

11 DIVISION Närsjukvård Latent tuberkulos INGEN SJUKDOM Tillstånd där enstaka vilande mykobakterier kan eventuell finnas i kroppen med risk för senare reaktivering – Vanlig förekommande i svenska befolkning född före 50talet (hög Tb- prevalens) – Ökad risk för insjuknande: Inom 2 år efter exposition Barn Hög ålder Immunsuppression

12 DIVISION Närsjukvård Latent tuberkulos (tabell tagen från SoS 2012)

13 DIVISION Närsjukvård Latent tuberkulos Risk för senare aktivering kan minskas igenom förebyggande läkemedelsbehandling. Indikation styrks av planerad framtida immunsuppression. Kontraindikationer för behandling latent TB: Misstänkt aktiv TB Levercirros (pga hepatotoxicitet av läkemedel) Tidigare tb-behandling (rel) Förväntad dålig följsamhet (rel) Ålder >35 år (rel) Planerad längre vistelse i högendemi-område (rel)

14 DIVISION Närsjukvård Vad förväntar vi oss vid remiss av er? Misstänkt aktiv lungtuberkulos – dvs kanske smittsam: – Akutremiss och sökning lungjour (#93100, kväll och helg infektion #93183) Symptom (hosta, hemoptys?) Språk (Tolk?) Riskfaktorer, komorbiditet (immunsuppression?) – Röntgen – Sputa, helst x3 därav minst en på morgonen! – Även bra med Rese-anamnes (resistenser?) Uppgifter om evtl exponerade med riskfaktorer dvs behov snabb omhändetagande – Barn – Immunsupprimerade

15 DIVISION Närsjukvård Vad förväntar vi oss vid remiss av er? Misstänkt extrapulmonell tuberkulos: – Remiss till infektion Symptom (hosta, hemoptys?) Språk (Tolk?) Riskfaktorer, komorbiditet (immunsuppression?) Tb-exposition Rese-anamnes (resistenser?) – PPD – Röntgen lungor och lämpl undersökning berörd organ – Sputa (om det går att få; helst x3 därav minst en på morgonen)

16 DIVISION Närsjukvård Latent Tb – Röntgen – PPD, evtl IGRA – Remiss Symptom (hosta, hemoptys???) Språk (Tolk?) Riskfaktorer, komorbiditet (pågående eller planerad immunsuppression?) Exposition (om känd), resor Vad förväntar vi oss vid remiss av er?

17 DIVISION Närsjukvård Tuberkulosvård inom NLL - Resurser Tuberkulos Vägledning för Sjukvårdspersonal Socialstyrelsen 2009 Rekommendationer för preventiva insatser mot Tuberkulos Socialstyrelsen 2012 Handläggningsöverenskommelse (HÖK) flyktingmedicinska enheter, primärvården och specialistsjukvården NLL (2016) Tuberkulosmanual (kompletterande information för NLL till Socialstyrelsens TB- rekommendationer, 2016). Lungjour vardagar: #93100 Vid akuta frågor Infektionsjour övrig tid: 070-5461884


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Tuberkulos Dirk Albrecht. DIVISION Närsjukvård Tuberkulos i Sverige Folkhälsomyndigheten: Jan-jun 2015 392 nya Tb-fall – 6% ökning."

Liknande presentationer


Google-annonser