Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapnè Dirk Albrecht.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapnè Dirk Albrecht."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapnè Dirk Albrecht

2 DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapné - folksjukdom Prevalens i befolkningen Snarkning hos ca 2 / 3 av män och 1 / 2 kvinnor OSA (AHI >5) hos 24 % av män och 9% av kvinnor OSAS hos minst 4 % av män och 2 % av kvinnor Prevalens i riskgrupper Hypertoni: 30% OSAS (”non-dipper”) Njursviktspatienter: ESRD ca 50% OSAS, ökar med sjunkande GFR Hjärtsviktspatienter: 50% + med sömnrelaterade andningsstörningar

3 DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapné - folksjukdom Prevalens i befolkningen Snarkning hos ca 2 / 3 av män och 1 / 2 kvinnor OSA (AHI >5) hos 24 % av män och 9% av kvinnor OSAS hos minst 4 % av män och 2 % av kvinnor Prevalens i riskgrupper Hypertoni: 30% OSAS (”non-dipper”) Njursviktspatienter: ESRD ca 50% OSAS, ökar med sjunkande GFR Hjärtsviktspatienter: 50% + med sömnrelaterade andningsstörningar Oldenburg O, Circ J 2012

4 DIVISION Närsjukvård OSAS - Patofysiologi Återkommande övre luftvägskollaps i sömn Bryts av ”arousal” med ökande tonus i svalgmusklor och ett par hyperventilations-andetag, associerad med puls- och blodtrycksvängningar Påverkas av kroppsvikt, nackomfång, tonsillhyperplasi, hypognati, övervätskning, muskeltonus, nästäppa… Påverkar sömnstruktur – minskad REM- och djupsömn Arousal förknipad med adrenerg systemreaktion

5 DIVISION Närsjukvård OSAS - Patofysiologi

6 DIVISION Närsjukvård Strukturell stenosering Neuromuskulär aktivering Ingen obstruktiv apnèObstruktiv apnè Central andningsdrive Tonus övre luftvägs-musklor Sömnstadium Arousal Alkohol Läkemedel Övervikt Tonsillhypertrofi Inspirationskraft Ödem Anatomisk stenos (adapterad efter C Marcus 2011) OSAS - Patofysiologi

7 DIVISION Närsjukvård OSAS – Anledningar att utreda/behandla Symptomlindring – Sömnstörningar – Dagtrötthet – Koncentrationsstörningar, stresstolerans Risk-hantering – Direkta hälsorisker Hjärt-kärlsjukdomar – Indirekta hälsorisker Sömnighet hos maskinförare, yrkeschauffeurer

8 DIVISION Närsjukvård OSAS - differentialdiagnos Icke-obstruktiv snarkning Pickwick-syndrom Hypotyreos Restless legs, PLMS Depression Narkolepsi Hypersomni ADHD? Tonsillhyperplasi, -lymfom/- cancer…

9 DIVISION Närsjukvård OSAS – Hur vi utreder Remissbedömning Sömnregistrering, frågeformulär inkl ESS Läkarbesök Görs endast vid behov: – Blodgas – Lungfunktion – … Bedömning: Sjukdom vs ”lifestyle-issue” Behandlingsförsök

10 DIVISION Närsjukvård OSAS – vad påverkar utredning? Alkohol – även måttliga mängder Läkemedel – ffa opioider, muskelavslappnande Kvällspromenad vs stillasittande (”rostral fluid shift”) Kroppsläge (sittande, kuddar, sidoläge) Smärtor Vaken- vs sömntid, sömnstruktur under registrering Vikt

11 DIVISION Närsjukvård OSAS - svårighetsgradering Dagtrötthet: Oönskad trötthet eller sömn Mild: i situationer som kräver liten uppmärksamhet, t ex tv- tittande Måttlig: under aktiviteter som kräver viss uppmärksamhet, t ex vid möten eller under konserter Svår: under aktiviteter som kräver aktiv uppmärksamhet, t ex bilkörning eller under samtal Fynd vid sömnregistrering: Apné-hypopnéindex – AHI 5-15 => lindrig – AHI 15-30 => måttlig – AHI > 30 => svår Hypoxi-mått (ODI, lägsta och genomsnittlig saturation)

12 DIVISION Närsjukvård OSAS - gränsdragningsproblem UARS (Upper-Airway-Resistance-Syndrome) Centrala andningsregulationsstörningar, ”complex sleep apnea” Komorbiditet, tex KOL

13 DIVISION Närsjukvård OSAS - Behandling Sömnhygien CPAP (BiPAP) Bettskena Operation

14 DIVISION Närsjukvård OSAS – Hur vi behandlar Bettskena – Remiss specialisttandvård – Kontrol-registrering med bettskena CPAP – Andningsenheten SuS CPI-besök 1a uppf 4v 2a uppf 1år … En mask per år. Ny CPAP vb Operation – Remiss ÖNH

15 DIVISION Närsjukvård Remissinnehåll Symptom – Dagtrötthet – Bevittnad snarkning/andningsuppehåll Riskfaktorer, tex kardiovaskulär komorbiditet Evtl risk-yrke Status i svalget Misstanke Restless legs? Förmaksflimmer? Rinit, annan näsandningshinder? Begränsningar i att hantera evtl CPAP, kognitiva eller kroppsliga funktionsnedsättningar (sätta på/ta av masken) inkl evtl hjälp (assistans, HT)

16 DIVISION Närsjukvård Kvalitetsregister SWEDEVOX Tex: andel kvinnor bland CPAP-behandlingar

17 DIVISION Närsjukvård OSAS och trafikdeltagandet OSA associerad med ökad antal trafikolyckor – oberoende av symptom Endast 50% av patienter med moderat-grav OSAS upplever dagströtthet ca 10% trafikolyckor attribueras till sömnighet 17% av europäiska körkortsinnehavare rapporterar en episod av sömnighet bakom ratten senaste två år Att mäta dagströtthet objektivt är ett problem EU-direktiv 2014/85/EU: Körkortsinnehavare med moderat – grav OSAS bör evalueras kontrolleras vad gäller följsamhet till behandling och dagtrötthet (årligen för yrkeschauffeurer, var 3e år för övriga) – diskussion om praktiskt omsättning pågår


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Obstruktiv sömnapnè Dirk Albrecht."

Liknande presentationer


Google-annonser