Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortbildning och erfarenhetsutbyte för kommungruppsledamöter Ida Nyberg Storvik, 20 oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortbildning och erfarenhetsutbyte för kommungruppsledamöter Ida Nyberg Storvik, 20 oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Fortbildning och erfarenhetsutbyte för kommungruppsledamöter Ida Nyberg Storvik, 20 oktober 2015

2 Skoter- och terrängkörning Lagregler –Terrängkörningslagen och –förordningen (förbudslag) –Skydda naturen, inte markägaren –Motordrivna fordon förbjudna i terräng på barmark Inte tillåtet att ens köra på egen mark Vissa undantag

3 Skoter- och terrängkörning Undantag –Jord- och skogsbruk –Projekteringsarbeten –Räddningstjänst och sjukfall –Hämtning av fälld björn, älg m.m. –Renskötsel –Arbeten i parker och friluftsområden –Särskilt anordnande tävlings- eller övningsområden –Länsstyrelsen kan besluta om fler undantag i enskilda fall.

4 Skoter- och terrängkörning Forts. undantag –Motordrivet fordon på snöklädd mark Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten Förbjudet att köra på snöklädd skogsmark med plant- eller ungskog och på snöklädd jordbruksmark –om det inte är uppenbart att det kan ske utan skada Träden ska nå minst 2 m ovanför snöytan Skoterkörning kan regleras av kommuner och länsstyrelser genom lokala föreskrifter

5 Skoter- och terrängkörning LRF vill: –Fortsatt tillåtet skoterkörning, men bättre ordning –Översyn av lagen Från 70-talet NV och miljödepartementet är ansvariga myndigheter NV har förordat en översyn i en utredning 2014 –Utredningen ligger på regeringens bord (Miljödepartementet) Påverka för att utredningen ska komma till stånd

6 Skoter- och terrängkörning Målbild Funäsdalen –Turism –Sven Erik Hammar –Kommunalt regleringsområde med förbjuden skotertrafik, undantag skoterleder –Avtal med 350 markägare –Gjort i ordning leder –Dags- och säsongskort –Sysselsätter 2 pers/år –Alla nöjda

7 Skoter- och terrängkörning Nationella Snöskoterrådet LRF:s representant Samarbetsplattform Bidra till en hållbar snöskotertrafik NV, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Trafikverket, skoterföreningar, Rikspolisstyrelsen Enkät på gång i dec-feb –Syftet är ta reda på hur folk kör egentligen, kunskap som ska ligga till grund för kommunikationsaktiviteter –Viktigt att svara


Ladda ner ppt "Fortbildning och erfarenhetsutbyte för kommungruppsledamöter Ida Nyberg Storvik, 20 oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser