Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt"— Presentationens avskrift:

1 Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt e-mail: jonas.holm@su.se

2 Vad är det för materia jag talar om som upphovsrätt?  Ekonomiska rättigheter: en exklusiv rätt att..  Framställa kopior och reproduktioner samt sälja dessa  Importera och exportera verket  Offentliggöra verk för första gången  Skapa avhängiga verk  Framföra och överföra verket till allmänheten  Sälja, licensiera eller överlåta dessa rättigheter till andra  Ideella rättigheter: finns i civil law- och vissa common law -jurisdiktioner  Rätt till namngivning  Rätt till respekt för verket -> Gäller under vissa skyddstider

3 Vilka regler finns globalt? Bernkonventionen  Undertecknande länder måste erkänna upphovsrätt till verk skapade av medborgare från andra undertecknande länder  Anger minimum för skyddstider  Innehåller även ideella rättigheter  Fair use  Trestegstestet: 1) Undertecknande länder får införa undantagsregler från upphovsrätten 2) Om sådana undantag inte förhindrar upphovsmannens eget nyttjande av verket. 3) Och undantaget inte inkräktar på upphovsmannens rimliga intressen

4 EU:s juridiska ramverk för upphovsrätt  Satellite and cable directive 1993  Database directive 1996  Infosoc directive 2001  Directive on the resale right 2001  Directive on the enforcement of intellectual property rights 2004  Directive on rental and lending rights 2006 (modified)  Directive on the legal protection of computer programs 2009 (modified)  Directive on term of protection 2011  MoU on Out-of-commerce works 2011  Orphan works directive 2012  Directive on collective management of copyright 2014

5 Infosoc-direktivet (Copyrightdirektivet) 2001  Innehåller ett antal (23) undantagsregler från upphovsrätten, bland annat:  Exemplarframställning för privat bruk  Reproduktion för bibliotek  Illustration i undervisning och forskning  Citaträtt för kritik och recensioner  Användning för icke-kommersiell forskning  Obs! Dessa undantagsregler är dock inte obligatoriska, och är väldigt ojämnt implementerade i medlemsländerna

6 Digital Single Market  3-5 undantagsregler i Infosoc-direktivet obligatoriska  Forskning och utbildning prioritet  Främja cross-border access  Förhindra tekniska regionspärrar  Konsekvensanalys före sommaren 2015  Förslag väntas i oktober 2015

7 Vad händer Europaparlamentet?  En enhetlig europeisk upphovsrätt (som vid patent)  Harmonisera skyddstider till Bern-minimum  Analog och digital teknik bör behandlas lika juridiskt  Göra alla undantagsregler i Infosoc obligatoriska  Undantagsregel för Text and Data Mining (TDM)  Hyperlänkar ska inte omfattas av upphovsrätt  Tillåt utlåning av e-böcker på distans  Omröstning i parlamentets JURI-kommitté väntas I juni

8 Vad gör LIBER?  Remissinstans när upphovsrättsreformen föreslogs 2014  LIBER har valt att som första målsättning prioritera en undantagsregel för Text and Data Mining (TDM)  Undantagsregler ska inte vara möjliga att bortförhandla i kontrakt eller förhindra genom tekniska skyddsåtgärder  Vi vill att verk ska kunna tillgängliggöras cross-border över medlemsländernas nationsgränser  Licensiering räcker inte för att åstadkomma detta  Parallella möten med parlamentsledamöter och tjänstemän från kommissionen  The Hague Declaration on TDM – Lanserades 6:e maj 2015

9 LIBER och Text and Data Mining TDM kan innebära stora fördelar för Open Science Främja innovation, samarbete and genomslag för open science Skapa nya jobb Främja jämlik tillgång till information TDM överensstämmer med kommissionens mål i strategin Digital Single Market Fritt flöde för digitala varor och tjänster (molntjänster, big data) Liber förespråkar en upphovsrättslig undantagsregel för TDM För de som har laglig tillgång till informationen För både kommersiellt och icke-kommersiellt finansierad forskning Rätt använt kan Big Data förändra världen! www.thehaguedeclaration.com

10 Vägen framåt?  The Hague Declaration for Knowledge Discovery - Nationalbiblioteken är våra key allies  Möten med enskilda parlamentsledamöter  Fortsatt dialog med kommissionens tjänstemän  Vad kan vi göra inom WIPO?  Kommande fyra månaderna utgör en unik möjlighet att påverka rättsutvecklingen på europanivå »Vad kan forsknings- och bibliotekssektorn göra tillsammans?


Ladda ner ppt "Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser