Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 31 mars 2016 Tolvåkerskolans mediatek 26-mars 2015Årsmöte SK Lödde1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 31 mars 2016 Tolvåkerskolans mediatek 26-mars 2015Årsmöte SK Lödde1."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 31 mars 2016 Tolvåkerskolans mediatek 26-mars 2015Årsmöte SK Lödde1

2 Agenda Årsmöte enligt kallelse –Verksamhetsberättelse och relaterade frågor –Verksamhetsplan 2016 –Budget 2016 –Val av styrelseledamöter 26-mars 20152Årsmöte SK Lödde

3 1-5) 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av justeringsmän och rösträknare för mötet. 4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – minst tre veckor innan årsmöte, 7 mars 2016. 5. Fastställande av föredragningslista (dagordningen). 26-mars 20153Årsmöte SK Lödde

4 6a) Verksamhetsberättelse 2015 26-mars 20154Årsmöte SK Lödde

5 Att nå i mål Verksamhetens inriktning och omfattning Tid Önskat läge 201X Vision/Ägar direktiv MÅL Strategier/ åtgärder Nuläge 201X NU Verksamhets -idé N y c k e l t a l – ä r v i p å r ä t t v ä g ? ”Skillnad” Utvärdering / uppföljning Valbered- ningens arbete

6 SK Löddes målsättningar Utifrån bredden i Simlinjen extrahera en elitgrupp som gör att klubben –uppnår plats 30 (av 330st) i Sverige –uppnå plats 6 (av 55st) i Skåne Skapa engagemang, hos alla, även nuvarande icke-medlemmar! Simning är en unik aktivitet som kan engagera alla från baby till pensionär –Erbjuda olika nivåer av simning: både elitsatsning, hård träning, motionärsträning och utbildning.

7 Vad vi vill förknippas med ”Bredd ger elit” –rum för elitsatsande simmare bredvid banan med barn och motionärer ”Simkunnighet är bästa livförsäkringen” –Vi är den bästa leverantören av simkunnighet ”Hälsa, rörelse, gemenskap – för alla, tillsammans” –Ung och gammal, mästare och motionär, simkunnig och simokunnig, kärnfrisk och rehabiliterande, normalfunktionär och handikappad, baby till pensionär.

8 6a) Året som gått 2015 Arbetat med att genomföra ny organisation Tävlingsarrangemang har givit ett bra tillskott och gott rykte i simmar-Sverige 492 medlemmar 26-mars 20158Årsmöte SK Lödde

9 6a) Året som gått 2015 - ekonomi Lägre personalkostnader Resultatet på +58 trots 27 i avskrivningar samt försiktigt bedömt lokstödet i årsresultatet. Bra finansiell rapportering under det gångna året Bra kostnadskontroll 26-mars 20159Årsmöte SK Lödde

10 6b) Förvaltningsberättelse 2015 26-mars 201510Årsmöte SK Lödde

11 6b) Tillgångar + Fordringar - Skulder 26-mars 201511Årsmöte SK Lödde

12 7) Revisionsberättelse 26-mars 201512Årsmöte SK Lödde

13 8-9) 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser – verksamhetsår 2014 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår, 2016 – ingen ändring föreslås f.n. 200 kr/medlem/år 26-mars 201513Årsmöte SK Lödde

14 10a) Framtiden 2016 Vi har begränsad kapacitetstillgång, därför är vi konservativa med att budgetera för ökat antal medlemmar Viktigt att vi fortsätter att anordnar bra tävlingar Förbättrad grupplanering enligt Blå Tråden Ny anläggning! –Vad har hänt? –Vad händer nu? –Hur kan vi hjälpas åt? 26-mars 201514Årsmöte SK Lödde

15 10a) Framtiden 2016 - ekonomi Budgeten speglar den nya organisationen Minskade intäkter -92, medlems och träningsavg, men även lägre intäkter från sidointäkter som sponsring, stöd, sponsorsim. Vi har dock lägre personalkostnader, samt mindre kostnader för hyra av banor i tex Burlöv. Fortsatt intäkts och kostnads fokus Budget 2016 satt till + 66 tkr 26-mars 201515Årsmöte SK Lödde

16 10b) Fastslagen budget 2016 26-mars 201516Årsmöte SK Lödde Resultat

17 11) Inkomna motioner 26-mars 201517Årsmöte SK Lödde

18 12) Val av Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år - mandatperioden går ut för Sophie Persson – ställer upp för nyval –Valberedningens förslag – Sophie Persson Val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år - mandatperioden går ut för –Mattias Frank – ställer ej upp för nyval –Björn Wergeland – ställer upp för nyval –Valberedningens förslag – André Berg och Björn Wergeland 26-mars 201518Årsmöte SK Lödde

19 12) Val av Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år - mandatperioden går ut för –André Berg – val till ordinarie ledamot –Morten Husby – ställer upp för omval –Valberedningens förslag – Morten Husby –Valberedningens förslag – NN Val av 2 st. revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år – mandatperioden går ut för –Elisabeth Mattisson – ställer upp för omval –Pavel Mandl – ställer upp för omval –X – ej tillsatt 26-mars 201519Årsmöte SK Lödde

20 12) Val av Val av 3 st. ledamöter till valberedningen, varav en ordförande, för en tid av 1 år – mandatperioden går ut för –Björn Larsson – Ordf. – Ställer ej upp för omval –X – ej tillsatt –Förslag 26-mars 201520Årsmöte SK Lödde

21 15-16) 15. Övriga frågor. 16. Mötets avslutning. 26-mars 201521Årsmöte SK Lödde

22 Tack! 26-mars 2015Årsmöte SK Lödde22


Ladda ner ppt "Årsmöte 31 mars 2016 Tolvåkerskolans mediatek 26-mars 2015Årsmöte SK Lödde1."

Liknande presentationer


Google-annonser