Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!

2 Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchef att ge aktuell information, med möjlighet att ställa frågor om sådant som inte behandlas på höstmötet. Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3.Fastställande av föredragningslista. 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet. 6.Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2016. 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016. 8.Val av a)Klubbens ordförande för en tid av 1 år b)Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (3st) c)3 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år d)2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får styrelsens ledamöter ej delta e)3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som ordförande f)Ombud till GDF-möte 9.Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner. 10.Övriga frågor.

3 Medlemsavgifter juniorer 2016 0-12 år, nybörjare, inkl träning600 kroch0-12 år, etablerad, ej träning800 kr 13-16 år, nybörjare, inkl träning1300kr, (medlemskap 900kr + kurs 400kr)och 13-16 år, etablerad, ej träning900 kr 17-18 år, etablerad, ej träning1400kr 19-24 år, etablerad, ej träning1900kr Medlemsavgifter seniorer 2016 Lågaktiv medlem, fd Passiv, stödmedlem 500 kr. Inga rabatter. Tillåter spel på Alvesta Gk mot greenfee, alla dagar. Greenfeemedlem, m spelrätt25-99år2200- sänkning, -50kr Greenfeemedlem, u spelrätt25-99år2500- höjning, + 50 kr Städavgift25-99 år100 kr- ny Premium, fullbet m spelrätt25-99år4650 kr- oförändrat Premium, fullbet u spelrätt25-99 år5450 kr- oförändrat Städavgift200 kr- oförändrat Distansmedlemskap25-99 år2600 kr- oförändrat Städavgift25-99 år100 kr- ny Distansmedlemskap för ungdom 0 - 24 år utgår! Familjemedlemskap Familjepaket, 2 vuxna + barn upptill - 16 år,10 300krm spelrätt och inkl städavgift- Ny Familjepaket, 2 vuxna + barn upptill - 16 år,11 900kru spelrätt och inkl städavgift - Ny Greenfee – grundavgifter Vardagar, seniorer350 kr – oförändrat Helgdagar, seniorer400 kr – oförändrat Juniorer- 50 % - oförändrat Förslag till medlemsavgifter för 2016

4 Vår vision Alvesta golfklubb skall vara en viktig aktör i samhällslivet i vårt område och att golfen skall bidra till hälsa, välmående och god gemenskap till människor som kommer till vår anläggning. Vi vill vara en förening som, kan vara förebild för andra när det gäller ekonomi och verksamhet. Motto: Trivsamma klubben Inriktning - Trygg ekonomi i klubben - Vara kända för en bana i toppskick - Enkelt att börja spela golf - Attraktiv familjeanläggning - Erbjuda prisvärd golf - Nätverkande med i området verkande organisationer och företag Värdegrund Riksidrottsförbundets värdegrund för idrottsföreningar och ungdomsverksamhet gäller vår verksamhet. Vi har ärliga och goda relationer i klubben där vi tar upp tankar och idéer om förbättringar på ett konstruktivt sätt. Alla bidrar till att skapa glädje och trivsel. Vi är generösa med att ta in nya i vår gemenskap. Ekonomi: - I princip oförändrad medlemsavgift. - Använda frivilliga medlemmar till olika typer av uppgifter och göra uppdragen tydliga och trevliga. - Skapa ett överskott för att kunna investera i bana och fastighet. - Öka medlemsantalet med 50 medlemmar med fler former av medlemskap. Spelutveckling: - Fortsätta med kurspaket som marknadsförs till medlemmar. - Fortsätta utveckla verksamheten med golfäventyret för barn och familjer. - Åretruntträning. - Ha minst ett lag i nationella seriespelet. Verksamhetsplan för Alvesta Golfklubb 2016

5 Relation/kommunikation: - Företagsgolf för också icke-golfare. - Propagandadagar för att visa vad golfen och anläggningen kan användas till. - Erbjuda andra golfklubbar speciella tävlingar, t ex extra svår bana. - Medlemsinformation via e-postbrev regelbundet under säsong. - Resultat i golftävlingar mer exponerade i media Anläggning: - Prioritera åtgärder för att ha en bana i toppskick. - Fortsätta investera i dränering av banan. - Under 2016 pröva att anlägga en fotbollsgolfbana för att öka användningen av vår anläggning och bidra till de fasta kostnader vi har. - Höja nivån på skötsel av området runt klubbhus och pausstuga. Service: - Viss golfutrustning kommer att exponeras och försäljas genom avtal med butik som står för lager. - Matservering och kioskverksamhet skall finnas på klubben. Höstmöte 2015 – forts VP 2016

6 Långsiktiga mål till 2020, tidigare beslutade  725 fullbetalande medlemmar samt 200 greenfeemedlemmar och 200 juniormedlemmar, totalt 1125 aktiva medlemmar.  Andel damer är 30 % och juniorer 15 %. (2015 är 25 % och 6 %)  Multifunktionell anläggning ger hög legitimitet hos innevånare, kommun, myndigheter och andra föreningar.  Bästa klubben för nybörjare.  Öka beläggning måndag kväll, fredag och söndag eftermiddag.  Restaurang, shop och kansli i södra byggnaden. Träningshall, fler bagskåp och mötesrum/juniorrum i norra byggnaden.  30 % av medlemmar i aktiv träning  Snitthandicap sänkt med 2 enheter för herrar och 3 för damer  Speltempot skall förbättras. Höstmöte 2015

7 IntäkterUtfallBudgetPrognosBudget 20142015 2016Fotnot: Greenfee596 000838 000815 000750 000 1/ Range - Lektioner - Tävling - Shop-Bil155 000631 000648 000470 000 2/ Sponsring- Företagsgolf757 000504 000454 000480 000 3/ Medlemsavgifter + städpeng2 676 0002 918 0002 577 0002 600 000 4/ Övrigt - Bidrag - Hyror- Lönebidrag589 000610 000675 000758 000 5/ Extra medlemsavgifter1 159 000000 593401455030155 169 0005 058 000 KostnaderUtfallBudgetPrognosBudget 20142015 2016 Arrende230 000240 000230 000 Banan1 010 0001 136 0001 100 0001 139 000 Fastighet182 000120 00080 000120 000 Klubb - range- shop - försäkring -admin286 000450 000437 000294 000 6/ Personalkostnader2 135 0002 562 0002 325 0002 350 000 7/ SGFavg189 000157 000 160 000 Kommittéer- Utbildning42 00081 00040 00070 000 Övriga utgifter185 000100 000121 000100 000 Bankavgifter31 00025 00023 00020 000 Räntor203 00060 000125 000110 000 -4495014-4 931 000-4640015- 4 593 000 Rörelse resultat1 425 000572 015528 985465 000 Avskrivningar-175 000 -200 000 8/ Ackord2 860 0000237 0000 Resultat4 110 000397 015565 985265 000 Fotnot: 1/Budget 2016 lägre jmf 2015 2/ Endast provison för shopen 3/ Bokförs numer på GF och Medlemsavgifter 4/ Räknar med samma medlemsantal 2016 jmf 2015 5/ Ökade lönebidrag 6/ Inga shopinköp/lager. Få invest i range 7/ Inga sem skulder utbetalda 2015 8/ Ny dressare till banan Ekonomisk redovisning och Budget 2016

8 Styrelse : Ordf. 1 årRoland PerssonKällebrovägen 1360 32 Gemla0470- 67737 år 15-16Marketta BretzVärendsgatan 8342 30 Alvesta0472-12785 år 15-16Lena JohanssonMarklanda Hårdala355 93 Växjö0470-777034 år 15-16Per GraesenVillagatan 19342 61 Moheda0472-716 33 år 16-17Joakim LarssonEngagatan 39342 34 Alvesta0472-474 00 år 16-17Henrik SalomonssonBenestad, Aspelund342 90 Alvesta0708- 958 177 år 16-17Joakim SvenssonGränö Gård576 92 Sävsjö070-790 31 36 Styrelsesuppleanter med turordning: 1 år 1.Birger AnderssonTvärgatan 1352 31 Växjö0470-22249 1 år 2.Mona JohanssonRyttarvägen 51342 33 Alvesta0472-12101 1 år 3.Eva SamuelssonMadebråten 4342 63 Moheda0472-77090 adj.Lars PrickKlavérvägen 3352 45 VäxjöKlubbchef/pro adj.Johan GustafssonTorsås torp Södregård 2342 53 LönashultGreenkeeper Revisorer: 1 årBengt NilssonÅkarvägen 42342 33 Alvesta0472-472 25 1 årBo AnderssonStallvägen 6342 35 Alvesta0472-132 19 Revisorsuppleant: 1 årÅke OlssonMörhult342 52 Vislanda0472-31089 Valberedningens förslag till styrelse Alvesta Golfklubb 2016

9 Till Alvesta Golfklubb Härmed får undertecknad lämna följande motion till föreningens höstårsmöte den 5 nov. 2015. Jag föreslår följande stadgeändring, § 7 a och b, att föreningens styrelse väljs vid vårmötet. Vid vårmötet beviljas styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, som omfattar perioden 1 jan-- 31 dec. En styrelse som väljs i november kan inte vara ansvarig för ett helt verksamhetsår. Samtidigt föreslår jag att en revidering av stadgarna bör göras för att få dem aktuella. Alvesta 2015-10-08 Björn Graesén Styrelsens svar på Motion från Björn Graesén: Motionen yrkar på stadgeändring av §7a och 7b samt en revidering av stadgarna. Styrelsen föreslår att motionen skall utredas vidare. Förslag kommer att presenteras på vårmötet. Motion till höstmöte 2015


Ladda ner ppt "Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser