Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Höstmöte kl: Plats: Restaurangen Välkomna!

2 Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchef att ge aktuell information, med möjlighet att ställa frågor om sådant som inte behandlas på höstmötet. Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3.Fastställande av föredragningslista. 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet. 6.Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för Fastställande av verksamhetsplan och budget för Val av a)Klubbens ordförande för en tid av 1 år b)Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (3st) c)3 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år d)2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får styrelsens ledamöter ej delta e)3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses som ordförande f)Ombud till GDF-möte 9.Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner. 10.Övriga frågor.

3 Medlemsavgifter juniorer år, nybörjare, inkl träning600 kroch0-12 år, etablerad, ej träning800 kr år, nybörjare, inkl träning1300kr, (medlemskap 900kr + kurs 400kr)och år, etablerad, ej träning900 kr år, etablerad, ej träning1400kr år, etablerad, ej träning1900kr Medlemsavgifter seniorer 2016 Lågaktiv medlem, fd Passiv, stödmedlem 500 kr. Inga rabatter. Tillåter spel på Alvesta Gk mot greenfee, alla dagar. Greenfeemedlem, m spelrätt25-99år2200- sänkning, -50kr Greenfeemedlem, u spelrätt25-99år2500- höjning, + 50 kr Städavgift25-99 år100 kr- ny Premium, fullbet m spelrätt25-99år4650 kr- oförändrat Premium, fullbet u spelrätt25-99 år5450 kr- oförändrat Städavgift200 kr- oförändrat Distansmedlemskap25-99 år2600 kr- oförändrat Städavgift25-99 år100 kr- ny Distansmedlemskap för ungdom år utgår! Familjemedlemskap Familjepaket, 2 vuxna + barn upptill - 16 år,10 300krm spelrätt och inkl städavgift- Ny Familjepaket, 2 vuxna + barn upptill - 16 år,11 900kru spelrätt och inkl städavgift - Ny Greenfee – grundavgifter Vardagar, seniorer350 kr – oförändrat Helgdagar, seniorer400 kr – oförändrat Juniorer- 50 % - oförändrat Förslag till medlemsavgifter för 2016

4 Vår vision Alvesta golfklubb skall vara en viktig aktör i samhällslivet i vårt område och att golfen skall bidra till hälsa, välmående och god gemenskap till människor som kommer till vår anläggning. Vi vill vara en förening som, kan vara förebild för andra när det gäller ekonomi och verksamhet. Motto: Trivsamma klubben Inriktning - Trygg ekonomi i klubben - Vara kända för en bana i toppskick - Enkelt att börja spela golf - Attraktiv familjeanläggning - Erbjuda prisvärd golf - Nätverkande med i området verkande organisationer och företag Värdegrund Riksidrottsförbundets värdegrund för idrottsföreningar och ungdomsverksamhet gäller vår verksamhet. Vi har ärliga och goda relationer i klubben där vi tar upp tankar och idéer om förbättringar på ett konstruktivt sätt. Alla bidrar till att skapa glädje och trivsel. Vi är generösa med att ta in nya i vår gemenskap. Ekonomi: - I princip oförändrad medlemsavgift. - Använda frivilliga medlemmar till olika typer av uppgifter och göra uppdragen tydliga och trevliga. - Skapa ett överskott för att kunna investera i bana och fastighet. - Öka medlemsantalet med 50 medlemmar med fler former av medlemskap. Spelutveckling: - Fortsätta med kurspaket som marknadsförs till medlemmar. - Fortsätta utveckla verksamheten med golfäventyret för barn och familjer. - Åretruntträning. - Ha minst ett lag i nationella seriespelet. Verksamhetsplan för Alvesta Golfklubb 2016

5 Relation/kommunikation: - Företagsgolf för också icke-golfare. - Propagandadagar för att visa vad golfen och anläggningen kan användas till. - Erbjuda andra golfklubbar speciella tävlingar, t ex extra svår bana. - Medlemsinformation via e-postbrev regelbundet under säsong. - Resultat i golftävlingar mer exponerade i media Anläggning: - Prioritera åtgärder för att ha en bana i toppskick. - Fortsätta investera i dränering av banan. - Under 2016 pröva att anlägga en fotbollsgolfbana för att öka användningen av vår anläggning och bidra till de fasta kostnader vi har. - Höja nivån på skötsel av området runt klubbhus och pausstuga. Service: - Viss golfutrustning kommer att exponeras och försäljas genom avtal med butik som står för lager. - Matservering och kioskverksamhet skall finnas på klubben. Höstmöte 2015 – forts VP 2016

6 Långsiktiga mål till 2020, tidigare beslutade  725 fullbetalande medlemmar samt 200 greenfeemedlemmar och 200 juniormedlemmar, totalt 1125 aktiva medlemmar.  Andel damer är 30 % och juniorer 15 %. (2015 är 25 % och 6 %)  Multifunktionell anläggning ger hög legitimitet hos innevånare, kommun, myndigheter och andra föreningar.  Bästa klubben för nybörjare.  Öka beläggning måndag kväll, fredag och söndag eftermiddag.  Restaurang, shop och kansli i södra byggnaden. Träningshall, fler bagskåp och mötesrum/juniorrum i norra byggnaden.  30 % av medlemmar i aktiv träning  Snitthandicap sänkt med 2 enheter för herrar och 3 för damer  Speltempot skall förbättras. Höstmöte 2015

7 IntäkterUtfallBudgetPrognosBudget Fotnot: Greenfee / Range - Lektioner - Tävling - Shop-Bil / Sponsring- Företagsgolf / Medlemsavgifter + städpeng / Övrigt - Bidrag - Hyror- Lönebidrag / Extra medlemsavgifter KostnaderUtfallBudgetPrognosBudget Arrende Banan Fastighet Klubb - range- shop - försäkring -admin / Personalkostnader / SGFavg Kommittéer- Utbildning Övriga utgifter Bankavgifter Räntor Rörelse resultat Avskrivningar / Ackord Resultat Fotnot: 1/Budget 2016 lägre jmf / Endast provison för shopen 3/ Bokförs numer på GF och Medlemsavgifter 4/ Räknar med samma medlemsantal 2016 jmf / Ökade lönebidrag 6/ Inga shopinköp/lager. Få invest i range 7/ Inga sem skulder utbetalda / Ny dressare till banan Ekonomisk redovisning och Budget 2016

8 Styrelse : Ordf. 1 årRoland PerssonKällebrovägen Gemla år 15-16Marketta BretzVärendsgatan Alvesta år 15-16Lena JohanssonMarklanda Hårdala Växjö år 15-16Per GraesenVillagatan Moheda år 16-17Joakim LarssonEngagatan Alvesta år 16-17Henrik SalomonssonBenestad, Aspelund Alvesta år 16-17Joakim SvenssonGränö Gård Sävsjö Styrelsesuppleanter med turordning: 1 år 1.Birger AnderssonTvärgatan Växjö år 2.Mona JohanssonRyttarvägen Alvesta år 3.Eva SamuelssonMadebråten Moheda adj.Lars PrickKlavérvägen VäxjöKlubbchef/pro adj.Johan GustafssonTorsås torp Södregård LönashultGreenkeeper Revisorer: 1 årBengt NilssonÅkarvägen Alvesta årBo AnderssonStallvägen Alvesta Revisorsuppleant: 1 årÅke OlssonMörhult Vislanda Valberedningens förslag till styrelse Alvesta Golfklubb 2016

9 Till Alvesta Golfklubb Härmed får undertecknad lämna följande motion till föreningens höstårsmöte den 5 nov Jag föreslår följande stadgeändring, § 7 a och b, att föreningens styrelse väljs vid vårmötet. Vid vårmötet beviljas styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret, som omfattar perioden 1 jan-- 31 dec. En styrelse som väljs i november kan inte vara ansvarig för ett helt verksamhetsår. Samtidigt föreslår jag att en revidering av stadgarna bör göras för att få dem aktuella. Alvesta Björn Graesén Styrelsens svar på Motion från Björn Graesén: Motionen yrkar på stadgeändring av §7a och 7b samt en revidering av stadgarna. Styrelsen föreslår att motionen skall utredas vidare. Förslag kommer att presenteras på vårmötet. Motion till höstmöte 2015


Ladda ner ppt "Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser