Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muskler - ursprung, fäste, funktion (Ben). Skelettet Ben.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muskler - ursprung, fäste, funktion (Ben). Skelettet Ben."— Presentationens avskrift:

1 Muskler - ursprung, fäste, funktion (Ben)

2 Skelettet Ben

3 Gluteus minimus och medius M. Gluteus Minimus / Medius Lilla/Mellersta sätesmuskeln (Abduktorer) Ursprung: höftben (Coxa) Fäste: lårben (Femur) Funktion: för benet utåt (abduktion i höftled), stabiliserar bäckenet i sidled vid stående på ett ben Tips på träningsövningar: benlyft liggandes på sidan, stabilitetsövningar på ett ben Antagonister: höftböjaren (M. Iliopsoas), adduktorerna (M. Adductores) Synergister: stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus) 1. Gluteus minimus2. Gluteus medius Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 72-73

4 Gluteus maximus M. Gluteus Maximus / Stora sätesmuskeln Ursprung: bäckenet (Pelvis) Fäste: lårbenet (Femur), och via ett senstråk även på skenbenet (Tibia) Funktion: sträcker benet bakåt (extension i höftled), roterar ut benet, för in benet från sidan (adduktion), för ut benet åt sidan (abduktion), sträcker på benet (extension i knäled), minskar svanken (bakåttippning av bäckenet) Tips på träningsövningar: utfallssteg Antagonister: höftböjaren (M. Iliopsoas), adduktorerna (M. Adductores), främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris), ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius) Synergister: lilla/mellersta sätesmuskeln (M. Gluteus Minimus/Medius), adduktorerna (M. Adductores), bakre lårmuskeln (Hamstrings) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 71

5 Iliopsoas 1. Psoas major 2. Iliacus M. Iliopsoas / Höftböjarmuskeln Ursprung: kotorna L1-L5 i ryggraden, höftbenet (Coxa) Fäste: lårben (Femur) Funktion: böjer höften (flexion), för benet inåt (adduktion i höftleden), roterar benet utåt (utåtrotation i höftleden), böjer ryggen utåt åt sidan (laterarlflexion i ryggraden), böjer ryggen framåt (flexion i ryggraden), ökar svanken (framåttippning av bäckenet) Tips på träningsövningar: hjälper till i många magövningar, behöver oftast inte egen träning då den brukar vara kort och stark Antagonister: sätesmuskulaturen (M. Gluteus Maximus, Medius och Minimus), bakre lårmuskeln (M. Iliopsoas), bukmuskulaturen (inre, yttre, raka) Synergister: magmuskulaturen (raka, inre, yttre), främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), bukmuskulaturen (inre, yttre, raka), ryggsträckaren (M. Erector Spinae) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 66

6 Adduktorerna Mm. Adductores / Adduktorerna Ursprung: höftben (Coxa) Fäste: lårben (Femur), skenben (Tibia) Funktion: för benet inåt (adduktion i höftled), roterar ut benet, böjer i höften (flexion i höftled), böjer i knäet (flexion i knäled) Tips på träningsövningar: lårcurl, marklyft Antagonister: Abduktorerna Synergister: Kuriosa: passerar bakom knäleden, men fäster på framsidan. Består av fem muskler Adduktor longusAdduktor brevisAdduktor magnus Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 75

7 Quadriceps femoris 1. Rectus femoris 2. Vastus lateralis 3. Vastus intermedius 4. Vastus medialis M. Quadriceps Femoris / Främre/fyrhövdade lårmuskeln Muskelgruppen består av: M.Rectus Femoris, M.Vastus Lateralis, M.Vastus Medialis och M.Vastus Intermedialis Ursprung: höftben (Coxa) för M. Rectus Femoris, övriga muskler utgår från lårbenet (Femur) Fäste: skenben (Tibia) Funktion: böjer i höften (flexion i höftled), sträcker på benet (extension i knäled) Tips på träningsövningar: benspark, benböj, liggande benpress, sittande benpress Antagonister: bakre lårmuskulaturen (Hamstrings), adduktorerna (Mm. Adductores), ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius), stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus) Synergister: adduktorerna (Mm. Adductores), höftböjaren (M. Iliopsoas) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 74

8 Hamstrings Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Korta senan Biceps femoris Långa senan Hamstrings / Bakre lårmuskeln Muskelgruppen består av: tre separata muskler (M. Biceps Femoris, M. Semimembranosus, M.Semitendinousus) Ursprung: höftben (Coxa) på sittbensknölen (Coxae Tuber Ischiadicum), lårben (Femur) Fäste: skenben (Tibia), vadben (Fibula) Funktion: böjer på benet (flexion i knäleden), minskar svanken (extension i höftleden) Tips på träningsövningar: lårcurl, höftextension, finnen, marklyft med raka ben Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 73

9 Hamstrings Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Korta senan Biceps femoris Långa senan Hamstrings / Bakre lårmuskeln Antagonister: ryggsträckaren (M. Erector Spinae), höftböjaren (M. Iliopsoas),främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris), adduktorerna (Mm. Adductores),breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),Lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae) Synergister: ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius), adduktorerna (Mm. Adductores), stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 73

10 Soleus Soleus M. Soleus / Djupa vadmuskeln Bildar tillsammans med M.Gastrocnemius Triceps Surae. Ursprung: skenben (Tibia), vadben (Fibula) Fäste: via hälsenan på foten (Pes) (på hälbenet) Funktion: sträcker på foten (plantarflexion i fotled) Tips på träningsövningar: vadpressar, stå på tå Antagonister: främre skenbensmuskeln (M. Tibialis Anterior) Synergister: ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 77

11 Gastrocnemius Gastrocnemius M. Gastrocnemius / Ytliga vadmuskeln Bildar tillsammans med M.Soleus Triceps Surae. Ursprung: lårbenet (Femur) Fäste: via hälsenan på foten (Pes) (på hälbenet) Funktion: böjer benet (flexion i knäled), sträcker på foten (plantarflexion i fotled) Tips på träningsövningar: vadpressar, stå på tå Antagonister: främre skenbensmuskeln (M. Tibialis Anterior), främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris), lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae), stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus) Synergister: djupa vadmuskeln (M. Soleus), bakre lårmuskeln (Hamstrings), adduktorerna (M. Adductores) Kuriosa: passerar knäled och fotled bakifrån, en del av vadmuskeln (M. Triceps Surae). När man står med raka ben jobbar man mest med den ytliga vadmuskeln, men om man sitter ner och jobbar med benen jobbar mest den djupa. Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 77

12 Tibialis anterior M. Tibialis Anterior / Främre skenbensmuskeln Ursprung: skenbenet (Tibia), vadbenet (Fibula) Fäste: foten (Pes), går på insidan av foten och fäster under foten Funktion: böjer upp foten (dorsalflexion), vinklar foten i sidled (supination i fotleden) Tips på träningsövningar: behöver oftast inte tränas specifikt, jobbar mycket när du går och springer och rör foten uppåt och neråt Antagonister: djupa vadmuskeln (M. Soleus), ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius) Synergister: vadbensmusklerna (Mm. Fibularii) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 80


Ladda ner ppt "Muskler - ursprung, fäste, funktion (Ben). Skelettet Ben."

Liknande presentationer


Google-annonser