Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anatomi Musklerna. “Undersökning av naturen” ● Humanfysiologi: Hur fungerar kroppens organ och vävnader? ● Fokus o Skelett och leder o Muskler o Nervsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anatomi Musklerna. “Undersökning av naturen” ● Humanfysiologi: Hur fungerar kroppens organ och vävnader? ● Fokus o Skelett och leder o Muskler o Nervsystem."— Presentationens avskrift:

1 Anatomi Musklerna

2 “Undersökning av naturen” ● Humanfysiologi: Hur fungerar kroppens organ och vävnader? ● Fokus o Skelett och leder o Muskler o Nervsystem o Syresättning o Energigivande processer

3 Kunskap är makt ● Uppbyggnad ● Funktion ● Effekt Lär dig hur din egen kropp fungerar och ta ett aktivt ansvar för din hälsa!

4 Skelett Kroppen består av 206 ben. Förhållandet mellan våra ben och muskler bestämmer våra rörelser. Benens funktion ● Stödjande ● Skyddande ● Utföra rörelser ● Lagra mineraler ● Bilda blodkroppar

5 Ben delas in i fem olika grupper ● Rörben ● Korta ben ● Platta ben ● Oregelbundna ben ● Sesamben

6 Leder Det ställe där två eller flera ben förenas kallas led. Det som håller ihop benen i en led kallas ligament. Ligamentet binder samman benens ändar med varandra och på så sätt underlättar eller begränsar rörelserna mellan benen. Ligamentets största uppgift är att hindra allt för stora rörelseutslag.

7 Det finns två typer av leder Fria och strama De fria har sex stycken undertyper De strama har tre stycken undertyper

8 Fria ● Gångjärnsled : Finns i fingrar, tår, knän och armbåge ● Kulled : Finns i axelled och högtled ● Planled : Leder i bland annat handen och foten ● Äggled : Leder i bland annat handled ● Sadelled : Leder i mellan handled och tummen ● Vridled : Ben i underarmen som roterar runt överarmsbenet är exempel på en vridled

9 Det muskulära systemet ● Ca 600 muskler o Glattmuskulatur (automatiska rörelser i inre organ) o Hjärtmuskulatur (hjärtat) o Skelettmuskulatur (viljestyrda) ● Ca 45% av den totala kroppsvikten

10

11 Funktion ● Möjliggör rörelse ● Stadga åt skelett ● Skyddd åt inre organ ● Möjlighet att tala, svälja och tugga ● Visa känseluttryck i form av olika miner ● Kontroll över tarm och urinblåsa ● Hjälp att hålla kroppstemperaturen

12 Skelettmusklernas uppbyggnad

13 Muskelfibrer Två typer - långsamma och snabba Typ 1 - långsamma och uthålliga Typ 2a - relativt snabba, starka och uthålliga Typ 2x - mycket starka och snabba men inte uthålliga

14

15 Ursprung och fäste

16 Tonus ● Musklerna är aldrig helt avslappnade o Tonus ● Tonus ökar vid smärta eller nervositet ● Vid rörelse samverkar flera muskler (sträck- och böjmusklerna)

17 Musklernas funktion vid rörelse ● Agonister o Parallella muskler i samma led ● Synergister o Muskler som agonisterna samarbetar med ● Antagonister o Muskler som har motsatt funktion i samma led

18

19 Musklernas arbetssätt ● Dynamiskt arbete o En rörelse utförs o Muskeln förlängs eller förkortas ● Statiskt arbete o Ingen rörelse utförs o Muskeln är oförändrad

20 Dynamiskt och statiskt arbete

21 Konsekvenser av aktivitet/inaktivitet Aktiv Starka muskler Skyddar mot ledskador och ryggbesvär Inaktiv Svagare och mindre muskler Sämre skydd

22 Muskler Biceps Triceps Deltoideus (främre, mellan, bakre) Pectoralis major Trapezius Latissimus Dorsi Rectus Abdominis Quadriceps Gluteus Maximus Hamstrings Gastrocnemius Soleus Tvåhävdade armböjaren Trehövdade armsträckaren Deltamuskeln Stora bröstmuskeln Kappmuskeln Breda ryggmuskeln Raka bukmuskeln Fyrhövdade lårmuskeln Sätesmuskeln Bakre lårmuskeln Tvillingvadmuskeln Djupa vadmuskeln

23 Källor Böcker Anatomi för idrotten, Robert S. Behnke Idrott och Hälsa 1 och 2, Johan Paulsson, Daniel Svalner Idrott och hälsa, Bengt Johansson Idrottens träningslära, Claes Annerstedt, Asbjörn Gjerset Internet http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor https://trainelite.com/top-5-exercises-to-build-your-biceps/


Ladda ner ppt "Anatomi Musklerna. “Undersökning av naturen” ● Humanfysiologi: Hur fungerar kroppens organ och vävnader? ● Fokus o Skelett och leder o Muskler o Nervsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser