Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Juni 2013. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Juni 2013. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Juni 2013

2 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Prisutveckling för trävaror och sågtimmerpriser, kvartal 1 2006- kvartal 1 2013 Källa: Skogsstyrelsen/Skogsindustrierna

4 Produktion av sågade trävaror i Sverige 2004–april 2013, rullande 12 månader

5 Leveranser per år av sågade trävaror från svenska sågverk under första kvartalet

6 Sveriges export av barrträvaror till Kina Källa: SCB

7 Svenska sågverks leveranser januari-mars 2013, fördelning per marknad Källa: SCB, Skogsindustrierna

8 Sveriges export av sågade trävaror, rullande 12 månader Källa: SCB

9 Finlands export av sågade trävaror, rullande 12 månader Källa: Statistics Finland

10 Produktion per år i Europa och Nordamerika Källa: UNECE, WWPA

11 Produktion av sågade barrträvaror i de stora produktionsländerna i EU Prognos 2012: EOS Källa: SCB

12 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

13 Produktion av avsalumassa i Sverige 2000–april 2013, glidande 12 månader

14 Massaexport till EU, rullande 12 månader

15 Massaexport till Kina, rullande 12 månader

16 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–apr 2013 jämfört med jan–apr 2012 Källa: European Pulp Industry Sector

17 Massaleveranser globalt 2012 Totalt 42 miljoner ton Källa: European Pulp Industry Sector

18 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m maj 2013 (i USD samt omräknat till EUR vä skala, omräknat till SEK hö skala) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

19 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – maj 2013 Källa: Riksbanken

20 Prisutveckling för massaved * och blekt barrsulfat,kvartalsvis Källa Skogsstyrelsen, RISI/PPI, bearbetning av Skogsindustrierna *Massaved, fritt skogsbilväg hela Sverige, leveransvirke, underlaget motsvarar ca 10% av förbrukningen av svensk massaved.

21 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Pappers– och pappindustrin” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet

22 Produktion av grafiskt papper, förpackningsmaterial och mjukpapper 1990 – 2012

23 Produktion av papper i Sverige 2000–april 2013, glidande 12 månader

24 Pappersexport till EU, rullande 12 månader

25 Pappersexport till Mellanöstern, rullande 12 månader

26 Pappersexport till Nordafrika, rullande 12 månader

27 Produktion av papper i Europa*, kvartalsvis 2001–2013 * Europa=CEPI Källa: CEPI

28 Procentuell förändring av pappersproduktionen i vissa länder, jan–mar 2013/2012 och helår 2012/2011 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

29 Europeisk efterfrågan av grafiskt papper 2007-2012 Källa: Euro-Graph

30 Tidningspapper i Europa % förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

31 Bestruket träfritt papper i Europa % förändring 2013/2012, ackumulerat Källa: Euro-Graph

32 Import av rundvirke till Sverige, per kvartal 2008-2013 Källa: SCB, Skogsindustrierna

33 Export av rundvirke från Sverige, per kvartal 2008-2013 Källa: SCB, Skogsindustrierna

34 Antal anställda Källa: SCB Företagens ekonomi

35 Procentuell förändring av exportvärde för skogsindustriprodukter samt alla varor, ackumulerat 2013/2012 Källa: SCB

36 Mdr SEK Löpande penningvärde Källa: SCB majenkät 2013 Investeringar i skogsindustrin Anläggningar i Sverige 1980 – 2013


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Juni 2013. Förtroendeindikatorn och genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” januari 2000–maj 2013 Källa: Konjunkturinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser