Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19.10.2009 / Otto Kärki Asfaltkartell i Finland. 2 19.10.2009 / Otto Kärki Sammanfattning av kartell År 1994 – 2002 Nyttan till företagen: över 500 M€

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19.10.2009 / Otto Kärki Asfaltkartell i Finland. 2 19.10.2009 / Otto Kärki Sammanfattning av kartell År 1994 – 2002 Nyttan till företagen: över 500 M€"— Presentationens avskrift:

1 19.10.2009 / Otto Kärki Asfaltkartell i Finland

2 2 19.10.2009 / Otto Kärki Sammanfattning av kartell År 1994 – 2002 Nyttan till företagen: över 500 M€ Totalt 83 M€ ersättningar (Lemminkäinen 68 M€) HFD: betydligt stränge straff än marknadsdomstolen (20 M€) Finland närmare europeisk konkurrenslagstiftning Betydande prejudikat Vad händer till prisnivån i asfaltbranschen?

3 3 19.10.2009 / Otto Kärki Jätteböter för arfaltkartell (YLE: Publicerad 2009-09-29) (Publicerad 2009-09-29) Högsta förvaltningsdomstolen har dömt företag i asfaltbranschen till stora böter för kartellbildning. Totalt uppgår bötessumman till 82,55 miljoner euro. Asfaltkoncernen Lemminkäinen får stå för största delen av bötessumman - eller 68 miljoner euro. Lemminkäinen säger i ett pressmeddelande att bolagets resultat för det här året kommer att bli kraftigt på minus på grund av böterna. För nio år sedan upptäckte konkurrensverket ett kartellfall som handlade om asfaltförsäljning. Sju företag dömdes i dag för kartellverksamhet i Finland mellan åren 1994-2002. [link: http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=168487; För lite resurser för kartellövervakning] [audio: 449314; Justitiesekreterare Sami Rautiainen om domen ; expires: 2009-10-29T11:06:50]

4 4 19.10.2009 / Otto Kärki 29.9.2009 - HFD: Riksomfattande asfaltkartell i Finland åren 1994–2002 I Finland existerade 1994–2002 en riksomfattande asfaltkartell. Detta framgår av ett beslut som högsta förvaltningsdomstolen har gett i dag. I kartellen deltog alla de största aktörerna i asfaltbranschen. Med beslutet avgjorde högsta förvaltningsdomstolen sju asfaltbolags samt Konkurrensverkets besvär över marknadsdomstolens beslut från december 2007. Konkurrensverkets besvär om höjning av påföljdsavgifterna bifölls nästan i sin helhet av HFD, men asfaltbolagens avslogs. Bolagen hade yrkat att marknadsdomstolens beslut skulle upphävas. Marknadsdomstolen hade i sitt beslut ansett att asfaltbranschen hade kartelliserats vid övergången från 1990- till 2000-talet. Enligt marknadsdomstolen var det dock främst frågan om en med hänsyn till tid, geografiskt område och entreprenadtyp spridd kartellbildning. HFD ansåg däremot att kartellen var en kontinuerlig och riksomfattande helhet som omfattade samtliga typer av entreprenader, även om de bevis som Konkurrensverket hade lagt fram i fråga om tid eller geografiskt område inte täckte samtliga händelser på asfaltmarknaden. Enligt HFD var det möjligt att utgående från bevisningen i målet skapa sig en helhetsbild av hur asfaltmarknaden hade fungerat. Därför "är det uteslutet att det vore frågan om att man av en tillfällighet samtidigt skulle hade gått till väga på liknande sätt". "Med hänsyn till vad man på basis av tidigare undersökningar och erfarenheter på allmän nivå vet om hur karteller fungerar, är den mest trovärdiga förklaringen till likheterna mellan händelserna på olika geografiska områden och iakttagelserna av olika vittnen den att företagen i asfaltbranschen under marknadsledaren Lemminkäinens ledning har kommit överens om att dela upp hela asfaltmarknaden i Finland mellan sig och kommit överens om de åtgärder med vilka delningen ska genomföras."

5 5 19.10.2009 / Otto Kärki 29.9.2009 - HFD: Riksomfattande asfaltkartell i Finland åren 1994–2002, fortsättning HFD beslöt att bolagen skulle betala sammanlagt 82,55 miljoner euro i påföljdsavgifter. Detta motsvarar inom de maximibelopp som lagen tillåter i stort sett de belopp som Konkurrensverket hade yrkat att bolagen ska åläggas att betala. Avgifterna fördelar sig på följande sätt: Lemminkäinen Oyj - 68 miljoner euro VLT Trading Oy (tid. Valtatie Oy) - 4,8 miljoner euro NCC Roads Oy - 4,6 miljoner euro Skanska Asfaltti Oy - 4,5 miljoner euro SA-Capital Oy - 500 000 euro Rudus Asfaltti Oy - 100 000 euro Super Asfaltti Oy - 50 000 euro Konkurrensverket hade även yrkat att Asfaltförbundet skulle åläggas att betala påföljdsavgift. Detta yrkande avslogs med hänvisning till att det hade väckts alltför sent i marknadsdomstolen.

6 6 19.10.2009 / Otto Kärki Vägförvaltningen kväver ännu 28,7 Milj. €

7 7 19.10.2009 / Otto Kärki Kommunernas krav 70 M€? 7 års process till?


Ladda ner ppt "19.10.2009 / Otto Kärki Asfaltkartell i Finland. 2 19.10.2009 / Otto Kärki Sammanfattning av kartell År 1994 – 2002 Nyttan till företagen: över 500 M€"

Liknande presentationer


Google-annonser