Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete inom det sjätte ramprogrammet (RP6) med avseende på svenska Universitet och Högskolor, samt svenskt Näringsliv Till konferensen ”Nyttan av deltagande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete inom det sjätte ramprogrammet (RP6) med avseende på svenska Universitet och Högskolor, samt svenskt Näringsliv Till konferensen ”Nyttan av deltagande."— Presentationens avskrift:

1 Samarbete inom det sjätte ramprogrammet (RP6) med avseende på svenska Universitet och Högskolor, samt svenskt Näringsliv Till konferensen ”Nyttan av deltagande i EU:s ramprogram” Erica Tenevall 2007-10-25

2 Deltagandet i RP6 fram till och med 2007-05-07 16 miljarder € har kontrakterats, detta motsvarar 83% av den totala budgeten Totalt har 8 874 projekt kontrakterats och 69 289 deltaganden registrerats 1 599 av projekten är s.k. svenska projekt. Svenska aktörer har deltagit 2 491 gånger, detta motsvarar 3,6% av det totala deltagandet. Svenska aktörer har kontrakterats 651 miljoner €, motsvarande 4,1% av den totala mängden kontrakterade medel.

3 Sveriges främsta samarbetsländer i RP6 Den vertikala axeln visar antal deltaganden i svenska projekt, den horisontella axeln visar andel av ett lands totala deltagande som finns i svenska projekt. Bollarnas storlek indikerar även landets totala deltagande.

4 Svenska UoH:s samarbeten i projekt Svenska UoH:s främsta samarbetsländer (med avseende på antal deltaganden) med fördelning över organisationstyper

5 De 5 främsta svenska UoH:s (med avseende på antal deltaganden) samarbeten med svenska aktörer, fördelat över organisationstyper

6 De 5 främsta svenska UoH:s (med avseende på antal deltaganden) samarbeten med utländska aktörer, fördelat över organisationstyper

7 Svenskt näringslivs samarbeten i projekt Svenskt näringslivs främsta samarbetsländer (med avseende på antal deltaganden) samt övriga länder, med fördelning över organisationstyper

8 De 5 främsta svenska företagens (med avseende på antal deltaganden) samarbeten med svenska aktörer, fördelat över organisationstyper

9 De 5 främsta svenska företagens (med avseende på antal deltaganden) samarbeten med utländska aktörer, fördelat över organisationstyper

10 Samarbete UoH-Näringsliv Sveriges 10 främsta UoH samt 10 främsta företag, samt deras samarbete med varandra

11 Sammanfattning Sverige samarbetar mest med Tyskland, Storbritannien och Frankrike: alla flitiga ramprogramsdeltagare. Svenska UoH samarbetar totalt sett mest med andra UoH, följt av forskningsorganisationer och företag. Svenska företag samarbetar totalt sett mest med andra företag, tätt följt av UoH och forskningsorganisationer. Utlandssamarbete är mer vanligt än nationellt samarbete, vilket är givet då svenska aktörer enbart står för 3,6 % av det totala deltagandet. Svenska UoH samarbetar i absoluta siffror mer än vad svenska företag gör, vilket inte är oväntat med tanke på att UoH står för ca 55% av Sveriges totala deltaganden (att jämföra med näringslivets 25%). Samarbetet mellan de 10 främsta universiteten respektive företagen är förhållandevis sektorsanknutet.


Ladda ner ppt "Samarbete inom det sjätte ramprogrammet (RP6) med avseende på svenska Universitet och Högskolor, samt svenskt Näringsliv Till konferensen ”Nyttan av deltagande."

Liknande presentationer


Google-annonser