Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen ! LAU325 VT 2014. Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen ! LAU325 VT 2014. Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkommen ! LAU325 VT 2014

2 www.gu.se Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör Björn Flising, studievägledare Lena Lundholm, VFU-ansvarig, LUN 2

3 www.gu.se Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (ansvarig) Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Statsvetenskapliga institutionen Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Medverkande institutioner

4 www.gu.se LAU 325 = HFU + VFU HFU: 20 januari - 31 januari VFU: 3 februari - 7 februari HFU: 10 februari – 14 februari (v. 7) alternativt 16 februari – 20 februari (v. 8) VFU: 17 februari – 12 mars HFU: 13 mars – 21 mars Examination: 19-21 mars

5 www.gu.se Kursen är uppbyggd kring ett antal teman….. …..som tillsammans bildar en röd tråd……. ……och bidrar till att knyta ihop säcken….

6 www.gu.se Skollagen - ett redskap för skolutveckling Bra tillsyn – bättre skola Verksamhetsutveckling/ aktionsforskning Litteratur: Folkesson m.fl, Hargreaves, Säljö Föreläsning Litteraturseminarium, basgruppsarbete PM-presentation Utvecklingsarbete (VFU) Examination-skriftlig och muntlig Tema : Verksamhetsutveckling

7 www.gu.se Tema: VFU Koppling teori – praktik Pröva ett utvecklingsarbete

8 www.gu.se Litteratur: Jordan Föreläsning, litteraturseminarium inkl. workshop Tema: Konflikter på arbetsplatsen

9 www.gu.se Lärande, bedömning och betygssättning Att värdera utveckling Alt 1: Utvecklingssamtal, IUP, Åtgärdsprogram Alt 2: Kvalitetsarbete i förskolan Litteratur: Lundahl & Folke-Fichtelius; Black et.al eller Andersson Föreläsning Litteraturseminarium Basgruppsarbete Tema: Bedömning i och av skola, förskola/pedagogisk verksamhet

10 www.gu.se Litteratur: Nilsson Litteraturseminarium 1 Basgruppsarbete inkl. inlämningsuppgift Litteraturseminarium 2 Tema: Juridik för pedagoger

11 www.gu.se Ingen föreläsning. Professionen tas upp i samtliga teman. Litteratur: Colnerud&Granström; Irisdotter Aldenmyr & Hartman Litteraturseminarium Basgruppsarbete Tema: Professionen

12 www.gu.se Teman / ”Paket” Föreläsningar Litteraturseminarier Workshops Basgruppsarbete Inläsningstid Skrivtid Variation mellan seminariegrupperna… 12

13 www.gu.se Verksamhetsutveckling Bedömning, Utvärdering Juridik, Lagar & regler Yrkesspråk, Yrkesetik Ledar-och medarbetarskap, Konflikter Professionen Men målet är detsamma: att stärka kompetensen gällande teori och praktik

14 www.gu.se VFU 14 Riktlinjer för VFU: www.lun.gu.se/vfu/www.lun.gu.se/vfu/ Där hittar du självvärdering och underlag för bedömning, steg 4. Brev till VFU-ledare och LLU:are finns på GUL/LAU 325/ öppna sidor Under VFUn: Besök av VFU-ledare VFUn är heltid. VFU-plats klar? Om inte, kontakta Lena Lundholm, allra senast vid kursstart. VFU- plats kan inte ordnas i efterhand.

15 www.gu.se Kopplat till ditt x-konto alt GU > Student > Öppna sidor i GUL Skriv i rutan ”Frisök“ eller LAU325 Gemensam aktivitet + gruppaktiviteter 15

16 www.gu.se Informationskanaler Information finns på GUL öppen sida/gemensam sida/seminariegruppens sida Kursguiden – för samtliga studenter och lärare. Övergripande information om kursen inkl. kursplan och litteraturlista Varje seminariegrupp har sin egen läsordning och sitt eget schema. Återfinns i seminariegruppens GUL-aktivitet Tema Juridik & Konflikthantering har egna anvisningar anpassade för varje seminariegrupp. Se mapp på kursens gemensamma sida på GUL 16

17 www.gu.se Examination Vecka 12 17

18 www.gu.se Vi ses 20/1 -14 18


Ladda ner ppt "Välkommen ! LAU325 VT 2014. Inger Lindvall, kursansvarig Anette Wahlandt, kursledare ********* Barbro Ericsson, kursadministratör."

Liknande presentationer


Google-annonser