Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Ht 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Ht 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!"— Presentationens avskrift:

1 Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Ht 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter emma.roos@psy.gu.se Kontakta mig gärna via GUL eller mail!

2 Tips Grön understruken text = länkar till ytterligare info Om du väljer att visa bilderna i helskärmsläge blir länkarna klickbara

3 Om du bestämmer dig för att inte läsa kursen är det viktigt att du avregistrerar dig. Detta görs på studentexpeditionen. Senast 3 veckor efter kursstart! Att man har en plats på en kurs innebär inte att man är garanterad att få hoppa in på den kursen i framtiden. Du får gå kursen senare endast i mån av plats. I allmänhet har du bättre chans att komma in om du söker kursen på nytt.studentexpeditionen Info om registrering & avregistrering Se vidare i regelsamlingen: http://www.rk.gu.se/digitalAssets/1299/1299480_regelsamling_ svensk.pdf http://www.rk.gu.se/digitalAssets/1299/1299480_regelsamling_ svensk.pdf

4 Nyttig och nödvändig info Psykologiska inst. hemsida: psy.gu.sepsy.gu.se Info om studier vid institutionen ⌂⌂ Skaffa GU-kortet!GU-kortet GUL – Info om kursen överlag – Instruktioner för examinerande litteraturseminarium och inlämningsuppgift – Ev. schemaändringar (använd schemat på nätet!) – Kontakt med kursledare och andra deltagare – Mer info om GULom GUL Kursplan

5 ISAM-kursens upplägg ⌂ ⌂ Introduktion Barn och ungdom Metod för analys Vården, sex och samlevnad Arbetslivet Tentamen + skriftlig inlämningsuppgift Till varje ”block” hör normalt en eller ett par föreläsningar, samt en övning. Läs litteraturen inför varje block! Alla övningar är obligatoriska! På GUL kan du se vilka moment du är godkänd på under ”mål och framsteg”.

6 ”Samtliga övningar samt det examinerande seminariet är obligatoriska. Vid frånvaro meddelas detta till kursansvarig och tas igen enligt överenskommelse med ansvarig lärare/kursansvarig. Om frånvaron överstiger två övningstillfällen hänvisas till deltagande på motsvarande moment nästföljande termin.”

7 Hur bedöms kursen? 1.Deltagande på övningar och det examinerande litteraturseminariet (inklusive inlämningsuppgift). Mer info finns på GUL 2. Skriftlig tentamen När: måndag 7 januari 17:30-21:00 Lokal: F2 Ingen föranmälan krävs Glöm ej legitimation Tentan består av två delar, en del som besvaras i grupp och en del som besvaras individuellt (1,5 timmar för varje del). Endast betygen Godkänd eller Underkänd ges. För att bli godkänd krävs godkänt på både gruppdelen och den individuella delen (minst 50% på varje del). Omtentamen sker endast individuellt. Eftersom den sker i tentasal måte du anmäla dig. (senast 6 dagar i förväg!) 3. Skriftlig inlämningsuppgift Mer info kommer på GUL

8 Kurslitteraturen Nilsson, Björn & Waldermarsson, Anna‐Karin (2009). Kommunikation – Samspel mellan människor. Rautalinko, Erik, (2007). Samtalsfärdigheter – Stöd, vägledning & ledarskap D´Elia, Giacomo (2004). Det kognitiva samtalet i vården. Granhag, Pär Anders (2001). Vittnespsykologi. Hilmarsson, Hilmar (1999). Samtalet med känslomässig intelligens. Hjelmquist, Erland (1987). Mänsklig kommunikation Övreeide, Haldor. Samtal med barn

9 Tidigare kursutvärderingar Överlag positivt! Övningarna särskilt uppskattade Olika uppfattningar om kursens innehåll, en del tycker det är bra att kursen tar upp olika områden, andra tycker det blir för spretigt / detta moment är ej relevant för mig. Samma gäller för kurslitteraturen. Något låg kravnivå

10 Övning genom rollspel I smågrupper 2 rollspelar, 1 observerar (cirkulera) Observatören kommenterar efteråt Fokus på det positiva! Diskussion

11 Rollspel I början känns det ovant! Kan kännas svårt och konstlat ≠ dåligt

12 Processen i rollspel 1.Skeptisk, sätter upp en mur. ”Kan det här verkligen fungera?” 2.Det går långsamt och stelt 3.Man förstår syftet 4.Man kan inte träna samtal i helhet, endast utvalda bitar

13 Presentation av er! Här är några av de yrken/ämnesområden som höstens grupp är sysselsatta inom: HR, dietist, personalvetare, socionom, medmänniska, egen företagare, nämndeman, polis, utbytesstudent, psykologi, sociologi, kriminologi, media & kommunikation, migrationsverkspersonal, funktionshindrade barn, ingenjör, forskare, lärare, biolog, musikjournalist, jurist, textilekonom, journalist, fritidspedagog


Ladda ner ppt "Intervju- och Samtalsmetodik (ISAM) Ht 2012 Kursledare: Emma Roos af Hjelmsäter Kontakta mig gärna via GUL eller mail!"

Liknande presentationer


Google-annonser