Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 22.4.2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 22.4.2016."— Presentationens avskrift:

1 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 22.4.2016 Modellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö-VHF, GPS, sjökortsplotter och radar. Väderrapporten för sjöfarande 28.8.2004 kl. 06.00. Utsikter fram till i morgon bitti: Finska viken, sydlig till västlig vind 2-5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6°E, om inte annat nämns i uppgiften. 1

2 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 2 1. 28.8.2004 kl. 13.25 är din position 59°35,7’N 022°45,2’E. Du planerar din rutt mot havsfyren Bengtskär. a)Vilken är tidvattenströmmen kurs och fart? (2p) Kög = 315  28.8.2004 HW tid16.24 Sökt tid13.25 Tidsskillnad 3h före HW HW 16.24 3,1 m MRs=4,0m LW 10.15 0,3 m MRn=2,4m Höjdskillnad (Δh) 2,8 m (neap) Ks= 090 o

3 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation Kög = 315  Dög = 11 M - 1 M = 10 M Fög = 5,4 kn c)När skulle du vara på 1 sjömils avstånd från havsfyren (1p) b)Vilken är den styrda kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan? Den sydvästliga vinden förorsakar 5° avdrift. Din fart är 8 knop. (3p) Kgv = 298  a = - 5  K = 293  m = -6  Km = 287  d = - 8  Kk = 279  Ks =090  Fs = 3,3kn Kgv = 298  Fgv = 8 kn Fög = 5,4 kn 3 vind Kgv Kög = 315  K Start 13h25min Körtid 1h51min Framme kl. 15.16

4 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 2.30.8.2004 ungefär klockan 13.00 Närmar du dig Hangö hamn. Fartyget har ett djupgående på 2,1 m. Du önskar en säkerhetsmarginal på 0,6 m. Djupet i hamnen är, enligt sjökortet 1,2 m. När kan du komma in i hamnen? (1p) 4 1741 Vi behöver tidvatten: 2,1 m + 0,6 m – 1,2 m = 1,5 m -3h 20 min Vi läser från tabellen: LW = 0,1 m 1132 HW = 3,3 m 1741 HW tid= 17.41 Tid före HW= 3.20 In i hamnen kl. 14.21

5 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 5 3.Bestickpunkten är 59°47,0’N 024°10,5’E. Klockan 12.50 pejlas havsfyren Porkkala i bogvinkel 45° om babord och tvärs om babord klockan 13.20. Båtens kompasskurs är 078° och farten 8 knop. Vilken är din position klockan 13.20? (2p) Kk = 078 o d = + 2 o Km = 080 o m = + 6 o K = 086 o K = 086  sv = - 45  B = 041  K = 086  sv = - 90 o - 4  + 360  B = 356 o Fart = 8kn Tid = 30 min 59°48,2’N 024°19,0’E MP K = 086 o ts = 041  B = 356 o 4M

6 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 4.Bestickpunkten är 59°40,5’N 025°33,0’E. Du styr kompasskurs 270° och farten är 12 knop. Klockan 18.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Juminda i kompassbäring 145° och klockan 18.40 havsfyren Keri i kompassbäring 235°. Vilken är din position klockan 18.40? (3p) Kk = 270  d = + 9  Km = 279  m = + 6  K = 285  Juminda Bk = 145  tf =+ 15  B = 160  Bp 59°44,0’N 025°13,0’E 6 Keri Bk = 235  tf = + 15  B = 250  B = 160  K = 285  8 M Fart = 12 kn Tid = 30 min B = 160  B = 250  tf=d+9° m+6°= +15°

7 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 5.Din bestickpunkt är 59°38,5’N 024°31,0’E. Du styr kompasskurs 230° och farten är 10 knop. Klockan 18.05 pejlar du med huvudkompassen Naissaar N i kompassbäring 151° och klockan 18.35 pejlar du samma fyr i kompassbäring 086°.Vilken är din position klockan 18.35? (2p) Kk = 230  d = + 3  Km = 233  m = + 6  K = 239  Naissaar N (1) Bk = 151  tf = + 9  B = 160  Bp 59°36,8’N 024°20,0’E B = 160  7 Naissaar N (2) Bk = 086  tf = + 9  B = 095  K = 239  5 M Fart = 10kn Tid = 30 min B = 160  tf= +3° +6°= 9°

8 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 8 6.Din bestickpunkt är 59°36,5’N 024°48,0’E. Du styr kompasskurs 010° och farten är 6 knop. Klockan 15.25 pejlar du havsfyren Tallinnamadal i bokvinkel 41° om babord och klockan 16.00 i bogvinkel 82° om babord. a)Vilken är din position kl. 16.00? (2p) Kk = 010  d = - 1  Km = 009  m = + 6  K = 015  sv = - 41  - 026° + 360° B = 334  K = 015  sv = - 82  - 067° + 360° B = 293  Fart = 6 kn Tid = 35 min Bp D=3,5 M B = 293  59°41,4’N 024°50,5’E K = 015  3,5 M B = 334 

9 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 9 K = 105  Kk = 100  d = - 1  Km= 099  m = + 6  K = 105  b)Från den observerade positionen fortsätter du i kompasskurs 100°. Då du kört i 50 min på i fråga varande kurs, pejlar du havsfyren Keri i styrbordsvinkel 203°. Vilken är båtens fart? (1p) K = 105  sv = 203° B = 308° D= 10 M

10 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 7.Din bestickpunkt är 60°03,0’N 025°08,0’E. Då du korsar 11,0 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Eestiluoto, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 026°. Reservkompassen visar kompasskurs 066°. Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 026  m = -6  Bm = 020  Kk = 026  - d = - 6  För kompasskursen 066° 10 Bp

11 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 11 8.En dag i december styr du kompasskurs 067° och farten är 10 kn. Sikten är ytterst dålig på grund av en tät dimma. Din bestickpunkt är 59°52,6’N 024°47,0’E. Kl. 17.30 beslutar du dig för att kontrollera din position. Med radar (Head up) pejlar du en fyr vars morsetecken är T, i bäringen EBL 325° och VRM 5M. a)Vilken fyr är det frågan om? Vilken är din position? Från den observerade positionen fortsätter du på samma kurs. På grund av den täta dimman fortsätter du att navigera med hjälp av radar och kompass. Kl. 18.54 pejlar du ett fast radarmål, EBL 240° och VRM 2 M. Vilket radarmål är det frågan om? (2p) Kk = 067° d = + 3° Km= 070° m = +6° K = 076° sv = 325° 401° -360° B = 041° Havsfyren Helsinki Racon (T) K = 076  B = 041  Bp 59°53,0’N 024°49,0’E VRM 5 M K = 076° sv = 240° B = 316° B = 316  ODAS-boj 2 M

12 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 12 b)Kl 18.54 gör du en ruttplan för radarnavigering till positionen 60°07,0’N 025°39,2’E. Din avsikt är att köra rakt mot havsfyren Kalbådadagrund och vidare med 15,3 m farleden till positionen 60°07,0’N 025°39,2’E. Hur identifierar du havsfyrarna Kalbådagrund och Porvoon Majakka? Rita i sjökortet, hur du bestämmer girpunkterna! Hur säkrar du färdriktningen? När är du framme? (2p) identifiering havsfyren Kalbådagrund Racon (k) havsfyren Porvoon Majakka Racon (T) girpunkt; havsfyren Kalbådagrund VRM 2 M EBL 300° mot Porvoon Majakka Racon (T) K = 076  B = 316  Kl. 18.54 VRM 2 M EBL 300° K = 076° sv = 300° 376° -360° B = 016°

13 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 13 ̶ Kontroll av girpunkt till 15,3 m farleden; Kalbådagrund EBL 090° och VRM 1,8 M ̶ Position 60°07,0’N 025°39,2’E ̶ Kontroll; merimajakka Porvoon Majakka Racon (T), VRM 2 M ̶ havsfyren Porvoon Majakka Racon (T) ̶ girpunkt; VRM 0,5 M och EBL 027° (farleden) Framme kl. 20.39 60°07,0’N 025°39,2’E VRM 1,8 M EBL 090° VRM 0,5 M EBL 027° 8. b) fortsätter Distans = 31,5 M K = 016° sv = 090° B = 106° K = 016° sv = 027° B = 043° ̶ Kontroll av girpunkt; Porvoon Majakka EBL 270° VRM 0,5 M ̶ havsfyren Porvoon Majakka Racon (T) som styrmärke

14 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 14 Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och liket fel rättfel a) Mellan Åland och fastlandet finns tull- och skattegräns. (1p) b) En sjö-VHF-radio behöver inte antecknas i fartygets radiotillstånd. (1p) c) Tullgränsen är avskaffad på Finska viken. (1p) d) Territorialhavet är en zon, som är omedelbart ansluten till det inre territorialvattnet. (1p) 9.

15 Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation 10. a)Väderleksrapporten meddelar att den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 2,5 m. Hur hög kan en enskild våg då vara? (1p) Upp till den dubbla höjden Lufttrycket sjunker c)När ges varning för hård vind, på sjöområdena och på Saimen vattenområde? (1p) Varning för hård vind ges, då vindhastigheten är 14-20 m/s b) Hur beter sig lufttrycket före kallfronten? (1p) 15


Ladda ner ppt "Rannikkomerenkulkuoppi © Finlands Naivgationsförbund 2016 Kustnavigation Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 22.4.2016."

Liknande presentationer


Google-annonser