Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Topografisk karta En topografisk karta är en ”vanlig” karta där det till exempel finns vägar, sjöar och städer. Kartan visar det man kan se med ögat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Topografisk karta En topografisk karta är en ”vanlig” karta där det till exempel finns vägar, sjöar och städer. Kartan visar det man kan se med ögat."— Presentationens avskrift:

1 Topografisk karta En topografisk karta är en ”vanlig” karta där det till exempel finns vägar, sjöar och städer. Kartan visar det man kan se med ögat. Exempel: orienteringskartan

2 Tematisk karta Visar sådant man inte kan se med ögat.
Visar till exempel medellivslängden i olika länder, klimatzoner eller vilka religioner som dominerar var.

3 En bestämd plats på kartan
Linjerna på världskartan som går från nordpolen till sydpolen kallas längdgrader. Längdgraden som går rakt genom London kallas nollmeridianen. Linjerna som går på bredden parallellt med ekvatorn, kallas breddgrader.

4 Absolut läge För att exakt kunna bestämma var en plats ligger, till exempel en stad, utgår man från nollmeridianen och ekvatorn. Hur långt söder eller norr om ekvatorn en plats ligger bestäms av dess breddgrad. Hur långt öster eller väster om nollmeridianen platsen ligger bestäms av dess längdgrad. Exempel: Visby ligger 58° norr om ekvatorn och 18° öster om nollmeridianen. Visbys läge är alltså 58° N 18°O. (se s. 18)

5 Relativt läge Man förklarar vad en plats ligger genom att använda andra kända miljöer och platser. Exempel: Jag bor i Gävle. Staden ligger intill Östersjön, ungefär 15 mil norr om Stockholm. (se s. 18)

6 Skala En karta visar verkligheten i en annan skala, en förminskning.
På en karta där verkligheten är förminskad en miljon gånger är skalan 1: (en till en miljon). En centimeter på kartan är då en miljon centimeter i verkligheten.

7 Räkneexempel Hur långt i verkligheten är 5,7 cm på en karta med skalan 1:10 000? 5,7 cm x = cm i verkligheten cm= 570 m

8 Skalstreck På en karta brukar det finnas skalstreck som visar avstånd.
För att få ett ungefärligt värde på avstånd kan man mäta upp samma sträcka på skalstrecket för att se hur långt det är i verkligheten. (se s. 22)


Ladda ner ppt "Topografisk karta En topografisk karta är en ”vanlig” karta där det till exempel finns vägar, sjöar och städer. Kartan visar det man kan se med ögat."

Liknande presentationer


Google-annonser