Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6330 km Den geologiska tidsskalan Sveriges urberg Öland Gotland Svenska fjällkedjan Skånes kalksten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6330 km Den geologiska tidsskalan Sveriges urberg Öland Gotland Svenska fjällkedjan Skånes kalksten."— Presentationens avskrift:

1

2 6330 km

3

4 Den geologiska tidsskalan Sveriges urberg Öland Gotland Svenska fjällkedjan Skånes kalksten

5

6

7 Jordskorpans kemiska sammansättning Livets kemiska sammansättning

8 Några viktiga mineral och malmer Kvarts, Fältspat (röd Mikroklin, gråvit Plagioklas) och Glimmer (Biotit och Muskovit) http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/geologi/mineralochmeteoriter/mineral.1608.html

9 MAGMATISKA BERGARTER (Igneous rocks), bildade genom kristallisation från en het bergartssmälta (magma), antingen på djupet i jordskorpan (intrusiva bergarter) eller ur en lava som runnit ut på jordytan (eruptiva / vulkaniska bergarter). Exempel: granit, gabbro, diabas, porfyr, basalt. SEDIMENTÄRA BERGARTER, bildade genom avsättning och cementering av lösa sediment, vanligen på havsbottnen. Exempel: sandsten, lerskiffer, kalksten. METAMORFA BERGARTER, bildade genom omvandling och omkristallisation av sedimentära eller magmatiska bergarter vid höga tryck och temperaturer nere i jordskorpan. Exempel: gnejs, amfibolit, glimmerskiffer, kvartsit, marmor. Bergartscykeln

10 Kontinentaldrift : Jordens stora kontinentalplattor

11

12 Tektonik och kontinentalplattgränser (Plate boundaries) Transforma (sidledes förskjutning), Divergenta (från varandra), Konvergenta (mot varandra), Mantle flow Convection

13 Konvektionsströmmar i manteln som får sin energi från radioaktivt sönderfall i jordens heta kärna

14 Diastrophism : Faulting Skapar Förkastningsbranter, Horstar, Gravsänkor (Grabens) och överskjutande skollor (Nappes)

15 Diastrophism : Folding (Veckning) och Overturning/thrusting (Överskjutning)

16

17 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

18

19 Sill Eruptiva djupbergarter Eruptiva ytbergarter – Extrusive igneous rocks Gångbergarter – Intrusive igneous rocks t.ex Diabas

20 Hot spots : ex Hawaii och Yellowstone national park

21


Ladda ner ppt "6330 km Den geologiska tidsskalan Sveriges urberg Öland Gotland Svenska fjällkedjan Skånes kalksten."

Liknande presentationer


Google-annonser