Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krafter som bygger upp vår jord

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krafter som bygger upp vår jord"— Presentationens avskrift:

1 Krafter som bygger upp vår jord
Endogena processer Krafter som bygger upp vår jord

2 Jordens uppbyggnad Jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan.
I Hur ser jorden ut inuti? 6300 km radie. Kärnan- inre och yttre del Inre- fast form. Yttre flytande. Ca 3000 grader varm. Innehåller järn och nickel. Tunga grundämnen. Värmen alstras genom radioaktivt sönderfall och det höga trycket. Manteln- Inre och yttre. Mellan grader. under jordskorpan finns litosfären som är av fastare material. 100km. Astenosfären är delvis flytande(plastisk). Här rör sig magman i konvektionsströmmar som antagligen är de krafter som flyttar på kontinentalplattorna km.

3

4

5 Hur vet man detta? Borra- men man har endast borrat ca 13 km djupt.
Strukturen. Genom seismik- sprängladdning vid ytan- mätningar hur tryckvågorna reflekteras och bryts i olika skikt. Kemiska sammansättningen. Studie av meteoriter. Studie av bergarter.

6 Jordskorpan Består av oceanskorpa och kontinentalskorpa.
Oceanskorpan är tunn men tung. Ca 5-10 km. Består av kisel(Si) och magnesium (Ma) och kallas därför sima. Kontinentalskorpan är tjockare ända upp till 70 km. Den består överst av (Si) och aluminium (Al) vilka är lättare ämnen. Kallas sial.

7

8 Den geologiska tidsskalan
Det kan vara svårt att få grepp om när saker och ting faktiskt skett i jordens utveckling. Vissa bergskedjor kallar vi för unga, fast att de är hundra miljoner år gamla!! Detta är för att de relativt sett är unga. Alltså om man jämför med äldre bergskedjor som är 450 miljoner år gamla. Tror ni den svenska bergskedjan är ung eller gammal och varför?

9

10

11 Indelning av jordens historia som ett kalenderår
Prekambrium sträcker sig fram till ungefär mitten av november. De äldsta bergarterna på Jorden bildades omkring mitten av februari och de första cellerna dök upp i mars. Början av september dök mer komplexa celler upp. Den 7:e december bildades Pangea. Dinosaurierna dök upp runt den 15:e december tillsammans med de första däggdjuren och fåglarna. Dinosaurierna dog ut på juldagen. Den sista veckan i december representerar de senaste 65 miljoner åren av Jordens historia, och täcker in hela däggdjurens tid. De första människolika förfäderna gick på Jordens yta den 31:a december kl och vår art, homo sapiens, dök upp en timme före midnatt. ( år sedan) Hela människans historia utspelar sig under de sista 30 sekunderna och år noll enligt vår tideräkning inträffar ca 14 sekunder före midnatt.

12 Kontinentaldriften Teorin kom från Alfred Wegener under första halvan av 1900-talet. Han menade att alla kontinenter en gång hängt ihop i en jättekontinent, Pangea. 200 miljoner år sedan. Sedan splittrades kontinenterna då plattorna som kontinenterna vilar på, på nytt gled isär. Hur kan man då veta detta?

13 Stöd för Wegeners teori.
Konturerna på kontinenterna, Afrika och Sydamerika ser ut att ha suttit ihop. Fossil samt berggrund ser likadana ut på olika kontinenter. I oceanbottnarna finns magnetit. Kristallerna i denna mineral ställer in sig som kompassnålar när de stelnar efter vart den magnetiska polen på jorden befinner sig. Denna har en tendens att ändras ca vart miljonte år. Idag kan vi göra mätningar som visar att plattorna rör sig med ett par cm per år.

14 Pangea

15 Tektonisk karta

16 Varför rör sig plattorna?
Strömmar i Astenosfären. Dessa kallas konvektionsströmmar. De uppstår på grund av radioaktivt alstrad värme i jorden inre. Värmen gör att massan stiger upp mot jordens skal där den kyls ned och sedan sjunker tillbaka mot jordens mitt igen. Som ett kretslopp eller som kokande vatten i en kastrull. Detta är den ledande teorin men man har inte helt kunnat bevisa den.

17


Ladda ner ppt "Krafter som bygger upp vår jord"

Liknande presentationer


Google-annonser