Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aritmetik - tal. Delbarhet Ett tal är delbart med ett annat om kvoten blir ett heltal Alla jämna tal är delbara med 2 Alla tal var siffersumman är delbart.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aritmetik - tal. Delbarhet Ett tal är delbart med ett annat om kvoten blir ett heltal Alla jämna tal är delbara med 2 Alla tal var siffersumman är delbart."— Presentationens avskrift:

1 Aritmetik - tal

2 Delbarhet Ett tal är delbart med ett annat om kvoten blir ett heltal Alla jämna tal är delbara med 2 Alla tal var siffersumman är delbart med 3 är delbara med 3. Ex. 123 är delbart med 3 för att 1+2+3=6 och 6 är delbart med 3. Alla tal som slutar på 0 och 5 är delbara med 5 Alla tal som slutar på 0 är delbara med 10 Sammansatta tal Tal som kan skrivas som produkter av andra heltal. Ex. 36 är ett sammansatt tal för att 4*9=36. Gällande siffror Talar om hur noggrant ett värde är angivet. Ex. 0,07 har en gällande siffra. 507 har tre gällande siffror

3 Aritmetik - tal Prioriteringsregler Talar om i vilken ordning vi ska räkna Först potenser, sedan parenteser, efter det multiplikation och division. Till sist addition och subtraktion Primtal Tal som endast är delbara med sig själv och 1, samt är större än 1 Faktorisera Är att dela upp tal genom att bryta ut en gemensam nämnare. Ex. 2x+4=2(x+2) Man kan primfaktorisera och delar då upp talet i primtal så långt det går. Detta kan man göra med hjälp av ett faktorträd

4 Aritmetik - tal De fyra räknesätten Addition, term + term = summa Subtraktion, term – term = differens Multiplikation, faktor * faktor = produkt Division, täljare/nämnare = kvot Överslagsräkning Addition, minska den ena termen och öka den andra termen Subtraktion, minska eller öka båda termerna Multiplikation, minska den ena faktorn och öka den andra faktorn Division, minska eller öka båda täljare och nämnare

5 Aritmetik - tal Multiplikation med 10, 100 och 1000 Flytta decimaltecknet till höger, ett steg för varje nolla Division med 10, 100 och 1000 Flytta decimaltecknet ett vänster, ett steg för varje nolla Avrundning Siffran bakom det vi ska avrunda talar om hur vi ska göra. Är den siffran mellan 0-4 avrundar vi nedåt, siffran ändras inte, är siffran mellan 5-9 avrundar vi uppåt och siffran höjs ett steg. Ex. 3476 ska avrundas till hundratal, siffran bakom hundratalet är en 7:a, alltså är talet avrundat 3500. Ex. 4427 ska avrundas till tusental, siffran bakom tusentalet är en 4:a, alltså är talet avrundat 4000. Man avrundar inte först efter att alla beräkningar är gjorda.

6 Aritmetik - tal Decimaltal Tal som innehåller decimaler. Ex. 37,38 är ett decimaltal och har två decimaler Negativa tal Tal som är mindre än 0 De fyra räknesätten med negativa tal Addition, värdet minskar. Ex. 4 + (-3) = 1 Subtraktion, värdet ökar. Ex. 5 - (-5) = 10 Multiplikation, udda antal negativa faktorer ger negativ produkt. Jämt antal negativa faktorer ger positiv produkt. Ex. (-2) * 6 = -12 Ex. (-2) * (-3) = 6 Division, kvoten är negativ om täljare eller nämnare är negativ. Ex. (-6)/2= -3 Ex. (-6)/(-2) = 3

7 Aritmetik - tal

8

9

10


Ladda ner ppt "Aritmetik - tal. Delbarhet Ett tal är delbart med ett annat om kvoten blir ett heltal Alla jämna tal är delbara med 2 Alla tal var siffersumman är delbart."

Liknande presentationer


Google-annonser