Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Projektet Söderskär Hur den övergivna fyren fick ett nytt liv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Projektet Söderskär Hur den övergivna fyren fick ett nytt liv."— Presentationens avskrift:

1 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Projektet Söderskär Hur den övergivna fyren fick ett nytt liv

2 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Fyrens historia i korthet ligger 20 km öst-sydost om Helsingfors byggdes 1862 för att ersätta Pellinge fyr (som blev den så kallade muminfyren) Finlands första fyr med ny linsteknik, fransk lins- och lanternin (tillverkad 1850, inst.1862). Fyren automatiserades 1957 med AGAs gasbelysningsapparatur (Gustav Dalén 1907) Apparaturen är fortfarande i funktion. helhet bestående av flera byggnader (fyr, två bostadshus, bastu, utedass, magasin, källare)

3 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009

4

5

6

7 Historia 2 1862-1957 bemanning 3 fyrvaktare, 1 fyrmästare med samtliga familjer. Plus lotsar. familjerna bodde på ön året runt en hängbro förenade lots- och fyröarna fr. 1941 Viltforskningsstation sedan 1965, men forskning hade inletts redan på 1940-talet. lotsarna slutade på ön 31.12.1961 fyren automatiserades 1957 fyren släcktes 31.10.1989

8 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Historia 3 under 15 år stod fyren tom och förföll illa. statens fastighetsbolag Kapiteeli lät sälja fyren i slutet av 1990-talet år 2003 hittade man köpare: Sebastian Lönnqvist, arkitekt SaFa och Ari Laamanen, byggmästare Rkl (Söderskär Fyr Ab) Söderskärs fyrmiljö är den bäst bevarade fyrmiljöhelhet i Finland

9 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Projektet Då projektet startade måste följande saker planeras: På området gäller landstigningsförbud från maj till augusti. Tillstånd från Miljöministeriet. bryggor och båtar Hur begränsa rörelse på ön användning av utrymmen (i början endast fyrtornet och marken runt tornet stod för bruk) restaureringsplan och finansiering framtida bruk av hus och fyrbyggnaden

10 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Renoveringsplan (förverkligad) nödvändiga åtgärder för att stoppa vattenskadorna fönsterreparation efter renoveringarna på 1960-70 talen Reparation av rötskadorna i fyren byggande av utedass och förrådsutrymmen Hyrning av Fyrmästarens och fyrvaktarnas boningar

11 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009

12 Renoveringsplan (forts.) restaurering av lyktkojan och linsverket renovering av fyrbyggnadens stomme och vattentak renovering av bostadshusen (om hyresrätten fortsätter)

13 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Finansiering inkomsterna från fyrbesökarna - privata och företagstillställningar stöd från Museiverket stöd från stiftelser och företag produktförsäljning

14 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Situationen 2009 arbetet har pågått 6 år; tiotals talkon + gratis eget arbete av ägarna Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet lämnat ön, inkvarteringsbygg. tagits i bruk (ca 240 m 2 ) turismen utvecklats, kryssningar 5 gånger i veckan under juni-juli, 4000-5000 pers/sommar Konferenstillställningar och mötesrum för töretag Anskaffat egen större båt för varu- och persontransporter verksamheten utvecklats, 2009 bl.a konstutställningar i fyren

15 Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Utmaningar i ett privat skyddsprojekt Största delen av tid går att få ihop finansiering. Utgifterna för turistverksamhet är mycket stora, och de relativt små intäckterna räcker inte till att restaurera fyren och boningshusen. Restaureringssarbeten måste utföras så att varje arbete skall slutföras på engång på grund av årstidsförhållanden. Därför behövs alltid en större delfinansiering för varja restaureringspunkt. Ett större engånsstöd är därför nödvändigt den enda möjligheten att få fyren restaurerat


Ladda ner ppt "Pekka Väisänen/Sebastian Lönnqvist 6.6.2009 Projektet Söderskär Hur den övergivna fyren fick ett nytt liv."

Liknande presentationer


Google-annonser