Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiska system Demokrati & diktatur. Makt och påverkan Vilka har makt i Sverige egentligen? Statsministern? Riksdagen? Stora företag? Marknaden? Organisationer?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiska system Demokrati & diktatur. Makt och påverkan Vilka har makt i Sverige egentligen? Statsministern? Riksdagen? Stora företag? Marknaden? Organisationer?"— Presentationens avskrift:

1 Politiska system Demokrati & diktatur

2 Makt och påverkan Vilka har makt i Sverige egentligen? Statsministern? Riksdagen? Stora företag? Marknaden? Organisationer? Föreningar? Kommunalpolitiker? EU? Media? Journalister? Du själv?

3 Olika sätt att påverka Under 18 årÖver 18 år

4 Vilka rättigheter och skyldigheter finns i en demokrati? RättighetSkyldighet

5 Demokrati Demokrati är ett styrelseskick eller en politisk filosofi. Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre.

6 Krav som bör uppfyllas för demokrati: 1. Mänskliga friheter och rättigheter respekteras. 2. Regelbundna, fria och hemliga val. 3. Flerpartisystem och fri partibildning. 4. Fri opinionsbildning. 5. Föreningsrätt. 6. Majoritetsprincipen. 7. Rättssäkerhet. 8. Maktdelningsprincipen. s. 178-180

7 Demokrati?

8 Direkt demokrati Folket röstar Ja/Nej Ge exempel på direkt demokrati.

9 Folkomröstningar i Sverige ÄmneÅrResultat Rusdrycksförbud1922Nej Högertrafik1955Nej (trots det blev det högertrafik) Tjänstepension1957Ja Kärnkraftsfrågan1980Nja (avveckling i långsam takt) EU-medlemskap1994Ja Införande av euron (€)2003Nej

10 Representativ demokrati (Indirekt demokrati) Folket röstar Representanter röstar Ja/Nej Ge exempel på representativa demokratier i världen. Riksdagen är svenska folkets främsta företrädare…

11 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world- 2015#.VnFR2vnhCUk Freedomhouse.org släpper ut statistik om demokrati varje år. Här är siffrorna från 2015!

12 Diktatur Är diktatur demokratins motsats?

13 Vad är typiskt för en diktatur? 1. En person eller en grupp styr. 2. Fri opinionsbildning saknas. 3. Det finns bara ett parti att rösta på. 4. Valfusk förekommer. 5. Grundlagar saknas eller nonchaleras. 6. Rättssäkerhet saknas. 7. Mänskliga rättigheter kränks.

14

15 Olika statsskick Länder kan delas in i demokratier och diktaturer. Men även inom demokratin och diktaturen finns det olika slags stats- skick. DemokratiMonarki Konstitutionell monarki (kung, drottning, kejsare) RepublikPresident

16 Demokrati Folkvälde Parlamentarisk demokrati Presidentstyre Den politiska makten delas mellan parlament, president och Högsta domstol. Den politiska makten utgår från parlament och regeringen är beroende av dess stöd. Ge exempel på dessa typer av demokratier i världen.

17 Demokratiska länder Enhetsstat Förbundsstat (federal system) Demokratiska partisystem Tvåparti- system Flerparti- system

18 Diktatur Fåtalsvälde PartiväldeAristokratiTeokratiMilitärjunta Envälde Monarki Ett parti styr. De adliga styr. En religiös grupp styr. Militären styr. En kung eller kejsare styr. Ge exempel på olika typer av diktaturer i världen.

19 Ideologier Socialism (vänster) Socialism & feminism Demokratisk socialism Liberalism (mitten) Social- liberalism Konservatism (höger) Liberal- konservatism Ekologism Ideologier och partier Feminism Nationalism s. 194-195


Ladda ner ppt "Politiska system Demokrati & diktatur. Makt och påverkan Vilka har makt i Sverige egentligen? Statsministern? Riksdagen? Stora företag? Marknaden? Organisationer?"

Liknande presentationer


Google-annonser