Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är inte alltid så lätt att vara förälder till en tonåring Livsstil Kronoberg genomför föräldramöten i Kronobergs län. Berth Andersson Hagel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är inte alltid så lätt att vara förälder till en tonåring Livsstil Kronoberg genomför föräldramöten i Kronobergs län. Berth Andersson Hagel."— Presentationens avskrift:

1 Det är inte alltid så lätt att vara förälder till en tonåring Livsstil Kronoberg genomför föräldramöten i Kronobergs län. Berth Andersson Hagel

2 Se riskerna, agera tidigt – men utan att överdriva eller ”stämpla”.

3 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2015. 1 Procent

4 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter ren alkohol (100 %) i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1977–2015. (1977–1989 avser skattade värden). Liter 2

5 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Problemindex för elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, fördelning efter kön. År 2000 är basår för årskurs 9 och 2004 är basår för gymnasiets år 2. 2000–2015. Indexvärde 4

6 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som använt narkotika någon gång, efter kön. 1971–2015. Procent 10

7 Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som visat indikation på ett mer problematiskt spelande enligt Lie/Bet frågorna. 2012–2015. Procent 19

8 Finns ”Medelsvensson”?

9 Barn kan ha svårigheter pga. andras missbruk/beroende Omkring 5 % av alla barn har någon förälder med missbruk/beroende. Omkring 20 % av alla barn har någon förälder med riskabelt drickande. Även detta är en riskfaktor för barnet.

10 Missbruk – ett omr å de med komplexa samband Expositionsfaktorer Mottaglighetsfaktorer SAMHÄLLSFAKTORER Tillgänglighet Priser Lagar – regler Traditioner Reklam Med mera SOCIALA NÄTVERKSFAKTORER Gruppnormer-traditioner Undervisning, skolklimat Familjekommunikation Fritidsvanor INDIVIDFAKTORER Genetiska faktorer Uppväxtvillkor Familjekommunikation Psykosociala faktorer Med mera

11 Svårigheter OCH möjligheter Destruktiva krafter Konstruktiva ”motkrafter”

12

13 Föräldrar…. Bra kontakt Positiva fritidsaktiviteter Stödja intressen Inte bjuda på alkohol Delaktighet

14

15 Skolan… Viktigaste skyddsfaktorn: att klara skolan! Kunna gå vidare, känna framtidstro, ha positiva möjligheter, positiva kamratrelationer, positiv kontakt med andra vuxna osv. Skollagen: elever har rätt till stöd på det sätt och i den omfattning som krävs för att klara målen.

16 Kamrater och fritid Goda kamratrelationer Drogfria kamrater Fritidsintressen

17 Kan vi nå dem det verkligen gäller? 100 barn, i 100 olika familjer 90 barn, lågriskgrupp Risk för problem: 10% 7 risk3 25%40% 90 x 0,10 = 9 7 x 0,25 = 2 (1,75) 3 x 0,40 = 1 (1,2) Av 12 barn som i framtiden kan förväntas utveckla problem kommer 1 från högriskgruppen, 2 från riskgruppen och 9 från lågriskgruppen. PREVENTIONSPARADOXEN

18


Ladda ner ppt "Det är inte alltid så lätt att vara förälder till en tonåring Livsstil Kronoberg genomför föräldramöten i Kronobergs län. Berth Andersson Hagel."

Liknande presentationer


Google-annonser