Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomars alkoholvanor idag - dricker de som sina föräldrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomars alkoholvanor idag - dricker de som sina föräldrar"— Presentationens avskrift:

1 Ungdomars alkoholvanor idag - dricker de som sina föräldrar
Ungdomars alkoholvanor idag - dricker de som sina föräldrar? Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN 9 februari 2015, Spela roll

2 Upplägg 1.Ungdomars alkoholvanor idag
Utveckling Regionala mönster Jämfört med andra länder 2. Dricker unga som sina föräldrar? Finns samband mellan vuxnas och ungas drickande? Skillnader mellan vuxnas och ungas drickande och problem? Hur stor är risken att barn till missbrukare, själva får problem?

3 Data Skolelever/ungdomar Vuxna/föräldrar
Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever, låga bortfall Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 – världens längsta tidsserie på området I gymnasiet sedan 2004 ESPAD Vuxna/föräldrar Monitorundersökningen Vanor och konsekvenser

4 Varför viktigt med fokus på unga?
Kortsiktiga effekter: unga dricker relativt mycket och råkar ut för relativt mycket problem, mer sårbara för alkohol Långsiktiga effekter – drickande i ungdomsår påverkar drickandet som vuxen

5 Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och i gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2014.
Procent

6 Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter ren alkohol (100 %) i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1977–2014. (1977–1989 avser skattade värden). Liter

7 7 Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 1972–2014. Procent Källa: CAN

8 Alkoholkonsumtionsutvecklingen per region 1989-2012 (riksdata).

9 2 Andelen som blev ”berusade” för första gången vid 13 års ålder eller yngre bland niondeklassare Liter

10 Ungdomstrenderna Dagens unga dricker mindre än sina föräldrar:
Överhuvudtaget Genomsnittligt Berusning Senare debut

11 Andel föräldrar som inte bjuder sina barn på alkohol (%)

12 Svenska ungdomar jfr med ungdomar i Europa Druckit alkohol de senaste 30 dagarna. 2011. Procent.

13 Använt alkohol senaste 30 dagarna. 1995-2011. Procent.
%

14 Använt alkohol senaste 30 dagarna. 1995-2011. Procent.
%

15 Varför minskar ungdomsdrickandet i Sverige?
Effektivare föräldrakontroll Effekt av drogförebyggande insatser Ökat hälsomedvetande Ökad andel ungdomar med bakgrund i icke-alkoholkultur Förlängd barndom Mer umgänge vid eller via nätet, bl.a. spel (i och utanför datorerna) Alkoholen har fått konkurrens som social plattform och rum för ”rollspel”/identitetsprövande Idag nästan norm att inte dricka

16 Finns ett samband mellan vuxnas alkoholvanor de ungas?
Trender? Individnivå?

17 3 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100 % per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1970–2013. Liter Källa: Folkhälsomyndigheten

18 Total alkoholanskaffning (Monitordata) (Större nedgång av oreg än uppgång av reg i liter ren alk)

19 Pågående forskning Koppling vuxna – unga fram till mitten av 1990-talet: vuxna påverkat ungas vanor Senaste 15 åren – inget samband varken trend eller mer kausalt (enligt sofistikerade tidsserieanalyser) Ungdomar – sitt eget liv, skilt från vuxna – alkohol för vuxna ej för unga, särskild ungdomskultur, internet? Alltså: sambandet tycks ha upphört på gruppnivå!

20 Konsumtionen bland unga allt mer lika äldres

21 Gäller även berusningsdrickande minst 1 g månad

22 Skillnader i konsumtionsmönster och problem mellan unga och vuxna idag
Hur ofta man dricker (frekvens) Problem i form av beroende och missbruk (DSM-IV)

23 Veckokonsumtion: högst bland 50-64 år Berusningsdrickande: högst bland 20-29 år

24 Beroende och missbruk enligt DSM-4
Beroende: fysiologiskt beroende - tolerans, abstinens, kontrollförlust Missbruk: upprepade negativa konsekvenser utan beroende

25 Beroende i DSM-4: Under de senaste 12 månaderna har du....
Har du, under de senaste 12 månaderna, druckit mer för att få samma effekt som du fick när du först började dricka alkohol? Hänt att du fått skakiga händer, börjat svettas eller känt dig orolig efter att ha minskat ditt drickande? Brukade det bli så att du drack mer än du hade tänkt från början? Försökt minska eller slutat dricka men misslyckats Försökt minska eller sluta men misslyckats Lade du ner avsevärd tid på att skaffa alkohol, dricka eller med att återhämta dig från alkoholeffekterna? Fått mindre tid för att jobba, ägna dig åt fritidsintressen eller umgås med andra Fortsatt att dricka fast du visste att alkoholen gav dig kroppsliga eller psykiska problem? + DSM-5: starkt sug

26 Missbruk i DSM-4:Under de senaste 12 månaderna har du/ditt användande....
Inte fullgjort dina skyldigheter på arbetet, i dina studier, eller i hemmet? Lett till stor risk för fysisk skada (t.ex. i trafiken)? Lett till problem med rättvisan (t.ex. gripen av polis) Fortsatt använda preparat trots att detta orsakar ständiga eller återkommande problem i relation till andra människor?

27 Åldersskillnader i beroende (%)
Alkohol Kvinnor Män Totalt 3,0 5,5 17-19 7,5 4,3 20-29 7,6 9,6 30-49 2,3 50-64 1,8 5,8 65+ 0,8 1,9

28 Åldersskillnader i missbruk (%)
Alkohol Kvinnor Män Totalt 1,3 2,1 17-19 4,9 3,2 20-29 2,2 3,1 30-49 1,0 1,7 50-64 0,9 1,8 65+ 0,5

29 Hur stor är risken att barn till alkoholmissbrukare, själva får problem?
Registerstudie följt alla barn som föddes 1973 och 1978, totalt över en halv miljon personer, till dryga 30-årsåldern. (Hjern m.fl. 2014). Ca 4% hade en förälder med allvarliga missbruksproblem någon gång före 18 år. Av de som hade en mamma med alkoholmissbruk hade drygt 12% av männen eget missbruk jfr med 2% av övriga. (För kvinnor 7 resp 1 procent) 4-7 gånger högre risk att själva utveckla missbruk om pappa respektve mamma haft missbruksproblem.

30 Slutsatser Alkoholkonsumtion bland unga rekordlåg och dagens unga dricker mindre än sina föräldrar Samband mellan ungas och vuxnas drickande tycks ha upphört på gruppnivå - olika trender har lett till mindre skillnader än tidigare: Oklart varför? Fortfarande hög konsumtion och stora problem bland unga och unga vuxna. Barn till föräldrar med missbruk hög risk att själva få problem (men majoritet får det inte)


Ladda ner ppt "Ungdomars alkoholvanor idag - dricker de som sina föräldrar"

Liknande presentationer


Google-annonser