Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En sak i taget 1. Mata in data 2. Förbered data för beräkningar 3. Beräkna 1. Börja med att testa din hypotes 2. Därefter titta på ev bakomliggande faktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En sak i taget 1. Mata in data 2. Förbered data för beräkningar 3. Beräkna 1. Börja med att testa din hypotes 2. Därefter titta på ev bakomliggande faktorer."— Presentationens avskrift:

1 En sak i taget 1. Mata in data 2. Förbered data för beräkningar 3. Beräkna 1. Börja med att testa din hypotes 2. Därefter titta på ev bakomliggande faktorer (beror resultatet kanske på något annat som du också har kontrollerat kön, ålder osv. eller blir resultatet helt enkelt olika beroende på kön etc.) 3. Sist och bara om du har gott om tid, annat som kanske kan var intressant 4. Presentera resultat

2 Mata in data i SPSS Definiera variablerna/frågorna i variable wiew Name Label Values (glöm inte -9 för uppgift saknas, -8 för ej tydbart) Missing (-9, -8) Measure (scale, ordinal, nominal) Mata in en person per rad i data wiew

3 Förbered data för beräkning Vilka är mina variabler? Min definition Vilken relation har dom till varandra Min hypotes Vilka enskilda frågor avser att mäta respektive variabel? Gör samman-fattningsmått (index) för varje variabel som mäts av mer än en fråga. Recode och/eller Compute i SPSS

4 Skalnivåer & beräkningar  Kvantitativa variabler Kvotskala - absolut nollpunkt Intervallskala – lika intervall  Kvalitativa variabler Ordinalskala – kan rangordnas Nominalskala – kvalitativa egenskaper, namn  En kvalitativ & en kvantitativ variabel  Samma men den kvalitativa har fler än två värden  Flera kvantitativa variabler  Beräkna medelvärde & standardavvikelse,  Sambandsanalys genom Pearson korrelation  Beräkna median & variationsvidd,  Sambandsanalys Spearman korrelation  Beräkna typvärde & ev modalprocent  Sambandsanalys Chi-två  Sambandsanalys T-test independent (samtidig mätning olika saker) eller paired samples (upprepad mätning av samma sak/ före-efter test)  ANOVA  MRA multipel regressionsanalys, med dummies om man har någon kval. oberoende variabel

5 Gör tabeller & diagram Enskilda variabler Frekvenstabell (kvalitativa variabler) Stapeldiagram (kvalitativa variabler) Histogram (kvantitativa kontinuerliga variabler Samband mellan variabler Korstabell (två kvalitativa variabler) Medelvärdesstapeldiagram (en kval & en kvant variabel) Prickdiagram/spridningsdiagram (två kvantitativa variabler)

6 Kolla bakomliggande faktorer Split-file – kolla två grupper var för sig t.ex. män/kvinnor Select cases – beräkna bara på en begränsad grupp t.ex. de som har alkohol som primär drog

7 Presentera resultat Klistra in tabeller & diagram i word Snygga till för riktig layout i uppsatsen Förklara i text och reflektera över resultaten Använd korrekta beteckningar (se Djurfeld) plus skriv ut Medelvärdet för pojkar var 5 veckor, m=5, och standardavvikelsen 2, s=2. Osv.

8 Centralmått Medelvärde (aritmetiskt) (m), det genomsnittliga värdet – bara vid intervall o kvotskala Median (Md), den mittersta observationen – vid ordinalskala Typvärde, det oftast förekommande variabelvärdet – vid nominalskala

9 Spridningsmått Standardavvikelse (s), genomsnittligt avstånd från medelvärdet – bara vid intervall o kvotskala Variationsvidd (R), lägsta o högsta värde– vid ordinalskala Modalprocent (Mp), relativ andel som angett typvärdet som svar – vid nominalskala

10 Frekvenstabell Arbetsuppgifterf% Stödsamtal3050,8 Motiverande samtal3559,3 Nätverksarbete1830,5 Boendestöd1830,5 Miljöterapeutiskt arbete2542,4 Förebyggande arbete1932,2 Utredningar1016,9 Ekonomi/bidragsbedömning35,1

11 Medelvärdestabell msn Möta o samtala med människor i utsatta livssit 8,712,3252 Förstå hur människor utvecklas o förändras 8,252,2551 Tolka olika sociala situationer8,231,9252 Förstå olika kulturyttringar5,763,1051 Använda kunskaper om droger6,043,2951 Anv kunskaper om lagar o förordningar 5,532,8651 Självständigt lösa problem7,712,1652

12 Stapeldiagram/stolpdiagram

13 Histogram


Ladda ner ppt "En sak i taget 1. Mata in data 2. Förbered data för beräkningar 3. Beräkna 1. Börja med att testa din hypotes 2. Därefter titta på ev bakomliggande faktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser