Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande statistik ht 09, AN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande statistik ht 09, AN"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande statistik ht 09, AN
F1 INLEDNING Kursinnehåll Beskrivande statistik Sannolikhetslära Statistisk slutledning Matematik som behövs Elementär algebra. (gymnasiekunskaper) Vad är en funktion? (gymnasiekunskaper) Använda summatecken. Använda elementär kombinatorik. Använda elementär mängdlära. Förstå vad en formel säger. Kunna uttrycka sig med hjälp av formler. Använda lite sunt förnuft. T.ex. bedöma om en lösning verkar rimlig eller ej. Grundläggande statistik ht 09, AN

2 Beskrivande statistik
Efter datainsamlingen beskriver vi de variabler, vi är intresserade av med hjälp av Tabeller Diagram Lägesmått Spridningsmått Sambandsmått Grundläggande statistik ht 09, AN

3 Inferens = Slutledning
Vi drar slutsatser från stickprovet till populationen Behöver sannolikhetsteori för Skattning Felmarginal Konfidensintervall Hypotestest Grundläggande statistik ht 09, AN

4 Grundläggande statistik ht 09, AN
Jämförelse av daghem A och B med avseende ålder, kön, hårfärg A B X=Ålder Y=Kön Z=Hårfärg 1 P Bl 3 F 5 Br Röd 2 Sv 4 Grundläggande statistik ht 09, AN

5 Grundläggande statistik ht 09, AN
Lägesmått Medelvärde Median/Kvartiler Typvärde Grundläggande statistik ht 09, AN

6 Grundläggande statistik ht 09, AN
Spridningsmått Vi ser att medelvärdena är lika trots att åldersfördelningen skiljer sig åt. Vi behöver ett mått på detta. Spridningsmått Variationsvidd Varians/Standardavvikelse Kvartilavstånd Lådagram Grundläggande statistik ht 09, AN

7 Grundläggande statistik ht 09, AN
Datanivåer Nominalskala Ordinalskala Intervallskala Kvotskala Grundläggande statistik ht 09, AN

8 Försäljningsrekord - men dricker vi mer?
11 april 2008 berättade Rapport att alkoholförsäljningen i Sverige slagit rekord. Motsvarande drygt 40 miljoner liter starksprit såldes av Systembolaget. En ökning med 27 procent sedan år Men kan man av det dra slutsatsen att vi svenskar dricker mer sprit än tidigare? Grundläggande statistik ht 09, AN

9 Grundläggande statistik ht 09, AN
Sannolikhetsfördelning Modell Speglar den verkligheten? Kan testa modellen? Hypotesprövning Kan visas med Tabell Diagram Formel Grundläggande statistik ht 09, AN

10 Grundläggande statistik ht 09, AN
Slumpvariabel Stokastisk variabel Diskret eller kontinuerlig Skriver X: slumpvariabeln x : värden som den kan anta Diskret variabel Skrivsätt: P(X=x) = p(x) p(x) är olika tal. De kallas sannolikhetsfördelningen. Grundläggande statistik ht 09, AN

11 Grundläggande statistik ht 09, AN
Svar: Redan av Rapports inslag framgick att det fanns olika sätt att tolka Systembolagets försäljningssiffror. Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren pekade på att Systembolaget under de gångna åren väldigt aktivt salufört sina tjänster med vinprovningar och självbetjäning. - Det vore nog bra om de kunde dämpa de insatserna nu, menade Gunnar Ågren. Folkhälsominister Maria Larsson såg dock ingen fara med ökningen utan pekade på att annan statistik visar att inköpen i utlandet och internethandeln minskat. Det är Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning som på regeringens uppdrag kartlägger den totala alkholkonsumtionen. Enligt deras siffror var den totala alkholkonsumtionen i Sverige oförändrad 2007 jämfört med 2006. Visserligen ökade Systembolagets försäljning med 5 procent, men samtidigt minskade resandeinförseln (- 3 procent), internethandeln (-5 procent) och hembränningen (-11 procent). Att Systembolagets slog försäljningsrekord innebar, enligt dessa siffror, inte att vi svenskar drack mer sprit 2007 Grundläggande statistik ht 09, AN


Ladda ner ppt "Grundläggande statistik ht 09, AN"

Liknande presentationer


Google-annonser