Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik"— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik
FL2 732G22 Grunder i statistisk metodik Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiUs grafiska profil. Du skriver in din rubrik, namn osv på sid 1. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2008” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiUs logotype och webadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Aritmetiskt medelvärde
Aritmetiskt medelvärde Låt oss anta att vi har noterat längden på n = 5 personer:  198 Linköpings universitet

3 Aritmetiskt medelvärde räknat på 0/1-variabel
Aritmetiskt medelvärde räknat på 0/1-variabel Gick du på teater förra året? Denna fråga ställdes till ett slumpmässigt urval om 20 personer. För respektive person noterades om man svarade ja eller nej. Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Linköpings universitet

4 Aritmetiskt medelvärde beräknat på frekvenstabell
Aritmetiskt medelvärde beräknat på frekvenstabell För ett slumpmässigt urval om 200 studenter vid Linköpings universitet har vi undersökt ”Hur många av förra veckans dagar motionerade du?” Antal motionsdagar 1 2 3 4 5 6 7 Antal personer 21 25 36 41 37 28 8 Linköpings universitet

5 Aritmetiskt medelvärde beräknat på korstabell
Aritmetiskt medelvärde beräknat på korstabell Följande tabell visar resultatet på två prov i matematik för 239 elever. Antal rätt prov 2 Antal rätt prov 1 1 3 4 Tot 6 5 13 27 19 54 9 32 8 60 21 18 71 12 23 41 14 45 80 51 49 239 Linköpings universitet

6 Medelvärdets begränsningar
Medelvärdets begränsningar Ett fackförbund önskar undersöka den genomsnittliga månadslönen (uttryckt i tusentals kronor före skatt) bland sina medlemmar. Ur medlemsregistret drar man ett slumpmässigt urval om 10 personer och erhåller Linköpings universitet

7 Median Medianen är det mittersta värdet i en fördelning, när alla värden har storleksordnats. Om antalet observationer är udda, så letar vi helt enkelt upp det mittersta värdet Om antalet observationer är jämnt, så är medianen medelvärdet av de två mittersta värdena Linköpings universitet

8 Typvärde Studentkåren har genomfört en undersökning för att ta reda på från vilken världsdel utbytesstudenter kommer. Bestäm ett genomsnittsmått! Världsdel Antal studenter Afrika 212 Asien 596 Europa 781 Nordamerika 488 Oceanien 23 Sydamerika 397 Antarktis Linköpings universitet

9 Vägda medeltal och standardvägning
Vägda medeltal och standardvägning Vi betraktar två företag, och man är intresserad av att utreda om det finns några skillnader i genomsnittlig sjukfrånvaro mellan de två företagen. För att svara på denna fråga går man igenom statistik över sjukfrånvaro och inkluderar även information om åldersgrupp för de anställda: Sydservice Nordbolaget Ålder Antal anst Sjukdagar 18-24 110 3,4 180 3,8 25-34 4,3 270 4,6 35-44 360 4,8 240 4,9 45-54 580 5,3 5,5 55-64 70 7,4 100 7,0 Linköpings universitet

10 Vägda medeltal och standardvägning
Vägda medeltal och standardvägning Den genomsnittliga månadslönen för de anställda vid ett försäkringsbolags huvudkontor är kronor per månad. Vid ett lokalkontor blir man upprörda eftersom medellönen där är kronor. Sett till hela koncernen gäller följande medellöner beroende på yrkeskategori Vid huvudkontoret har 20% ledningsarbete, 60% annat kvalificerat arbete och 20% kontorsarbete. Vid lokalkontoret har 10% ledningsarbete, 50% annat kvalificerat arbete och 40% kontorsarbete. Råder orättvisa? Kategori Medellön Ledning 38300 Annat kvalificerat arbete 25200 Kontorsarbete 18400 Linköpings universitet


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik"

Liknande presentationer


Google-annonser