Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik FL2. 2 Aritmetiskt medelvärde Låt oss anta att vi har noterat längden på n = 5 personer: 165 188 159 170 198.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik FL2. 2 Aritmetiskt medelvärde Låt oss anta att vi har noterat längden på n = 5 personer: 165 188 159 170 198."— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik FL2

2 2 Aritmetiskt medelvärde Låt oss anta att vi har noterat längden på n = 5 personer: 165 188 159 170 198

3 Aritmetiskt medelvärde räknat på 0/1-variabel Gick du på teater förra året? Denna fråga ställdes till ett slumpmässigt urval om 20 personer. För respektive person noterades om man svarade ja eller nej. JaJaJaNej Ja JaNej Nej JaNejNej Nej Ja JaJa Nej JaJaNej Ja 3

4 Aritmetiskt medelvärde beräknat på frekvenstabell För ett slumpmässigt urval om 200 studenter vid Linköpings universitet har vi undersökt ”Hur många av förra veckans dagar motionerade du?” 4 Antal motionsdagar 01234567 Antal personer21253641372884

5 Aritmetiskt medelvärde beräknat på korstabell Följande tabell visar resultatet på två prov i matematik för 239 elever. 5

6 Medelvärdets begränsningar Ett fackförbund önskar undersöka den genomsnittliga månadslönen (uttryckt i tusentals kronor före skatt) bland sina medlemmar. Ur medlemsregistret drar man ett slumpmässigt urval om 10 personer och erhåller 25 88 17 21 26 23 26 29 28 32 6

7 Median Medianen är det mittersta värdet i en fördelning, när alla värden har storleksordnats.  Om antalet observationer är udda, så letar vi helt enkelt upp det mittersta värdet  Om antalet observationer är jämnt, så är medianen medelvärdet av de två mittersta värdena 7

8 Typvärde Studentkåren har genomfört en undersökning för att ta reda på från vilken världsdel utbytesstudenter kommer. Bestäm ett genomsnittsmått! 8 VärldsdelAntal studenter Afrika212 Asien596 Europa781 Nordamerika488 Oceanien23 Sydamerika397 Antarktis0

9 Vägda medeltal och standardvägning Vi betraktar två företag, och man är intresserad av att utreda om det finns några skillnader i genomsnittlig sjukfrånvaro mellan de två företagen. För att svara på denna fråga går man igenom statistik över sjukfrånvaro och inkluderar även information om åldersgrupp för de anställda: 9 SydserviceNordbolaget ÅlderAntal anstSjukdagarAntal anstSjukdagar 18-241103,41803,8 25-341804,32704,6 35-443604,82404,9 45-545805,32705,5 55-64707,41007,0

10 Vägda medeltal och standardvägning Den genomsnittliga månadslönen för de anställda vid ett försäkringsbolags huvudkontor är 25800 kronor per månad. Vid ett lokalkontor blir man upprörda eftersom medellönen där är 24200 kronor. Sett till hela koncernen gäller följande medellöner beroende på yrkeskategori  Vid huvudkontoret har 20% ledningsarbete, 60% annat kvalificerat arbete och 20% kontorsarbete.  Vid lokalkontoret har 10% ledningsarbete, 50% annat kvalificerat arbete och 40% kontorsarbete. Råder orättvisa? 10 KategoriMedellön Ledning38300 Annat kvalificerat arbete25200 Kontorsarbete18400


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik FL2. 2 Aritmetiskt medelvärde Låt oss anta att vi har noterat längden på n = 5 personer: 165 188 159 170 198."

Liknande presentationer


Google-annonser