Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-08 FL1 732G70 Statistik A Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-08 FL1 732G70 Statistik A Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 FL1 732G70 Statistik A Linköpings universitet

2 Variabler Kvalitativa: variabler som ej mäts i sifferform
Variabler Kvalitativa: variabler som ej mäts i sifferform Kvantitativa: variabler som direkt mäts i sifferform Diskreta kvantitativa variabler: kvantitativa variabler som endast antar heltalsvärden Kontinuerliga kvantitativa variabler: kvantitativa variabler som kan mätas med många decimalers noggrannhet En variabel betecknas (oftast) med X (stort X), och de värden som observeras för variabeln betecknas x1, x2, … (små x) Linköpings universitet

3 Variabelns möjliga värden
Nominalskala Hos kvalitativa variabler. När variabelns värden bara kan betraktas som grupper utan inbördes ordning Exempel: Bedömer du att generalindex kommer att stiga under april månad? ( )Ja ( )Nej Variabeln Variabelns möjliga värden Linköpings universitet

4 Ordinalskala Hos kvalitativa eller kvantitativa variabler. När variabelns värden kan betraktas som grupper som kan rangordnas. Exempel kvalitativ variabel på ordinalskala: Hur bedömer du din närmaste chefs ledaregenskaper? ( ) Mycket goda ( ) Ganska goda ( ) Godkända ( ) Ganska dåliga ( ) Mycket dåliga Exempel kvantitativ variabel på ordinalskala: Hur många anställda har ert företag? ( )0-5 ( )6-15 ( )16-50 ( )51- Linköpings universitet

5 Intervallskala/kvotskala
Intervallskala/kvotskala Hos kvantitativa variabler. När variabeln direkt mäts i sifferform. Intervallskalan har till skillnad från kvotskalan ingen väldefinierad nollpunkt. Intervallskala och kvotskala kallas ibland med ett samlingsnamn för metrisk skala. Exempel intervallskala: För en variabel på intervallskala kan man ange skillnad mellan mätvärden, exempelvis att 20 grader Celsius är 10 grader varmare än 10 grader Celsius och att 30 grader är ytterligare 10 grader varmare. Däremot är det inte riktigt att påstå att det en dag är dubbelt så varmt som föregående dag eftersom nollpunkten är godtycklig och det finns negativa temperaturvärden. Exempel kvotskala: Temperaturer i Kelvin är uppbyggda kring den absoluta nollpunkten och då kan vi säga att det en viss dag är dubbelt så varmt som en annan. Linköpings universitet

6 Att åskådliggöra fördelningen för variabler
Att åskådliggöra fördelningen för variabler En variabels fördelning är en sammanställning över vilka värden variabeln kan anta och hur ofta respektive värde antas. Fördelningar beskrivs oftast i diagramform. Olika angreppssätt används för att beskriva fördelningar för Kvalitativa variabler Kvantitativa diskreta variabler Kvantitativa kontinuerliga variabler Linköpings universitet

7 Exempel En opinionsundersökning genomförs bland 1985 slumpmässigt utvalda röstberättigade i Sverige. Parti (x) Antal (f) Vänsterpartiet (V) 142 Miljöpartiet (Mp) 72 Socialdemokraterna (S) 695 Centern (C) 148 Folkpartiet (Fp) 238 Kristdemokraterna (Kd) 111 Moderaterna (M) 423 Övriga (Övr) 156 Totalt 1985 Linköpings universitet

8 Att åskådliggöra fördelningen för en kvalitativ variabel - stapeldiagram Linköpings universitet

9 Alternativ metodik för att åskådliggöra fördelningen för en kvalitativ variabel – cirkeldiagram Linköpings universitet

10 Exempel En vårdcentral kartlägger antalet besök varje patient gjort de senaste 12 månaderna. Antal besök Antal (f) Andel (%) 351 28.44 1 452 36.63 2 212 17.18 3 121 9.81 4 64 5.19 5 24 1.94 6 8 0.65 7 0.08 Totalt 1234 100% Linköpings universitet

11 Att åskådliggöra fördelningen för en diskret kvantitativ variabel - stolpdiagram Linköpings universitet

12 Exempel Ett företag har 20 anställda, och vi önskar studera lönefördelningen på företaget. Följande resultat erhålles (lönerna uttryckta i tusentals kronor). 15 28 38 49 19 31 39 51 21 32 41 55 23 34 43 58 25 37 47 62 Linköpings universitet

13 Att åskådliggöra fördelningen för en kvantitativ variabel - histogram
Att åskådliggöra fördelningen för en kvantitativ variabel - histogram Linköpings universitet

14 Exempel Borde SVT reklamfinansieras? Män Kvinnor Negativa 15 105
Exempel Borde SVT reklamfinansieras? Män Kvinnor Negativa 15 105 Positiva 35 45 Linköpings universitet

15 Korstabeller

16 Beskrivande mått på variabler
Beskrivande mått på variabler Medelvärde Standardavvikelse (varians) Median Kvartiler Exempel: Vi har noterat längden på fem personer Linköpings universitet

17 Vägda medeltal och standardvägning
Vägda medeltal och standardvägning Exempel: Ett företag vill undersöka om det finns några skillnader i genomsnittlig sjukfrånvaro mellan kvinnliga och manliga anställda. För att svara på denna fråga går man igenom ett års statistik över sjukfrånvaro och får fram följande resultat: Antal personer Medelantal sjukfrånvarodagar Unga kvinnor 5 12 Medelålders kvinnor 4 15 Gamla kvinnor 40 22 Unga män 47 Medelålders män 17 Gamla män 2 23 Linköpings universitet


Ladda ner ppt "2017-04-08 FL1 732G70 Statistik A Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser