Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s upphovsrättsreform, bibliotek och Open Access Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBER:s arbetsgrupp för upphovsrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s upphovsrättsreform, bibliotek och Open Access Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBER:s arbetsgrupp för upphovsrätt"— Presentationens avskrift:

1 EU:s upphovsrättsreform, bibliotek och Open Access Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBER:s arbetsgrupp för upphovsrätt jonas.holm@su.se

2 Upphovsrätten  Ekonomiska rättigheter: en exklusiv rätt till:  Offentliggörande  Exemplarframställan  Tillgängliggörande  Försäljning  Överföring till allmänheten  Sälja, licensiera och överföra dessa rättigheter till andra  Ideella rättigheter:  Namngivningsrätt  Skydd mot ändring och kränkande användning

3 Bernkonventionen  Ger upphovsrättskyddsinnehavare skydd i annan konventionsstat genom att konventionsländerna erkänner varandras skydd  Innehåller minimum för skyddstider  Innehåller ideella rättigheter  Fair use  Trestegstestet: 1) Signatory countries can permit exceptions for reproduction 2) Provided such reproduction don’t interfere with the normal exploitation 3) And does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the authors

4 EU-rättsligt regelverk för upphovsrätt  Satellite and cable directive 1993  Database directive 1996  Infosoc directive 2001  Directive on the resale right 2001  Directive on the enforcement of intellectual property rights 2004  Directive on rental and lending rights 2006 (modified)  Directive on the legal protection of computer programs 2009 (modified)  Directive on term of protection 2011  MoU on Out-of-commerce works 2011  Orphan works directive 2012  Directive on collective management of copyright 2014

5 Undantagsregler i Infosocdirektivet  23 undantagsregler som valfritt kan implemeteras i medlemsstaterna, däribland:  Kopiering för privat bruk  Biblioteksundantag  Undantag för undervisning och forskning  Undantag för kritik, panorama, parodi

6 Fair use och fair dealing – USA och UK  Tillåter viss aktivitet inom det skyddade användningsområdet utan samtycke baserat på domstolsfall  Fair dealing (UK och samväldesländerna) innehåller en ändligt uppräknad lista undantagna områden  Fair use (USA) innehåller en uppräknad lista samt liknande aktiviteter…

7 EU:s upphovsrättsreform - The Digital Single Market  Digital Single Market Strategy – Maj 2014  Impact assessment Januari 2016  Kommuniké om vad man vill göra 9 December 2015

8 Vad händer i parlamentet?  Upphovsrättsreformen behandlas i det juridiska utskotten JURI.  Julia Reda (Piratpartiet Tyskland) har tagit fram en rapport som diskuterats under sommaren och hösten.  Parlamentet kommer att rösta om ett kompromissat förslag till viljeyttring 3 December

9 Vad kan vi förvänta oss av upphovsrättsreformen?  2-5 undantagsregler ur Infosocdirektivet görs obligatoriska I alla medlemsländer  Forskning och utbildning är prioritet  Undantagsregel för Text and Data Mining (TDM)  Åtgärder för att främja cross-border access  Åtgärder för att förhindra geo-blocking  Implementering av WIPO:s Marrakesh Treaty  Översyn av regelverket för plattformar och fysiska bärare  Översyn av Satellit och kabeldirektivet  Utökade möjligheter till skydd av verk?

10 Vad gör LIBER i den här processen?  Remissinstans under den publika konsultationen 2014  LIBER har särskilt prioriterat en unionsvid undantagsregel för TDM  Upphovsrättsliga undantagsregler ska inte kunna kringgås genom avtalskonstruktioner eller tekniska skyddsåtgärder  LIBER vill se unionsvidd cross-border-access  En licenslösning är inte tillräcklig  Haagdeklarationen– Maj 2015  Möten med Kommissionen, tjänstemän och enskilda parlamentsledamöter

11 Vägen framåt.  Kommissionens Kommuniké om upphovsrättsreformen – 9 december  Parlamentets juridiska utskott röstar om dess inställning till upphovsrättsreformen – 3 december Förslag under våren 2016, i tre omgångar: 1) Förhindra geoblocking, möjliggöra cross-border access, implementera WIPO Marrakesh Treaty 2) Unionsgemensamma upphovsrättsliga undantagsregler 3) Översyn av regelverk för onlineplattformar och fysiska bärare samt Sat/Cab-direktivet


Ladda ner ppt "EU:s upphovsrättsreform, bibliotek och Open Access Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBER:s arbetsgrupp för upphovsrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser