Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga internationellt adopterades livssituation och hälsa Anders Hjern Frank Lindblad Bo Vinnerljung m fl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga internationellt adopterades livssituation och hälsa Anders Hjern Frank Lindblad Bo Vinnerljung m fl."— Presentationens avskrift:

1 Unga internationellt adopterades livssituation och hälsa Anders Hjern Frank Lindblad Bo Vinnerljung m fl

2

3

4 Adoption i Sverige 1963-2005

5 Varifrån?

6 Adoptivföräldrarna zHöga medelinkomster zBor oftare i villa zLång utbildning zÄldre, mer sällan ensamstående zMer sällan kriminellt belastade zMer sällan psykisk sjukdom eller missbruk

7 Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos utlandsadopterade (1) Sånt som hände innan adoptionen zExponering för alkohol/droger i fosterlivet zUndernäring zInstitutionsvistelser zMisshandel/Vanvård

8 Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos utlandsadopterade (2) Adoptionen i sig zSeparation zAtt knyta an (igen) zByte av modersmål (?)

9 Riskfaktorer för psykisk ohälsa hos utlandsadopterade (3) Efter adoptionen zDiskriminering zIdentitet - vem är jag, var hör jag hemma? zAtt leva upp till föräldrars förväntningar

10 Sammanfattning(1) xSmå skillnader när det gäller familjebildning jämfört med syskon. Dock fler ensamstående mödrar och fler pappor som inte bor med sina barn

11 Tonårsföräldraskap zingen överrisk jämfört med jämnåriga zhögre än jämnåriga från samma sociala bakgrund zfler ensamma mammor än bland jämnåriga (under tidig graviditet) zEkeus, Hjern, Lindblad, Vinnerljung, 2009

12 Sammanfattning(2) xLikvärdig utbildning med genomsnittsbefolkningen, men klart lägre än syskon x Pojkar: sämre kognitiv förmåga vid mönstring än icke-adopterade, dock inte adopterade från Korea xBättre skolbetyg och utbildning än icke-adopterade pojkar med samma IQ (vid mönstring)

13 Utlandsfödda adopterade zlägre IQ-testresultat än icke-adopterade svenskfödda zbättre betyg än icke adopterade med samma IQ zbättre chans att få högskoleutbildning zlägre risk att gå ut i vuxenlivet med bara grundskola z......nära nog oberoende av adoptivföräldrarnas utbildning Nationellt adopterade zlägre IQ-testresultat än icke-adopterade zungefär samma risk/chans avseende betyg och utbildning som icke-adopterade med samma IQ zFosterbarn zlägre IQ-testresultat än icke-fosterbarn (ungefär som adopterade) zrejält sämre betyg än “vanliga barn” med samma IQ zrejält sämre utbildning än “vanliga barn” med samma IQ

14 Sammanfattning(3) xVissa svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden i förhållande till sin utbildning. Diskriminering (?)

15 Sammanfattning (4): psykisk hälsa zHälsan påverkas även av faktorer i den miljö man kommer från (infektioner, traumatisk stress etc) zDiskriminering påverkar hälsan zVanligt i vissa grupper av adopterade med ADHD-diagnos zUtlandsadopterade sårbar grupp för psykiatrisk sjuklighet och självmordsbeteende zResursstarka familjer, risk att ypersonal menar att adoptivföräldrar är överdrivet vårdsökande y”överpsykologisering” d v s problemen förklaras med att orsakerna måste finnas inom familjen

16 ADHD- medicinering 2006; pojkar

17 ADHD-medicinering: adopterade pojkar 10-15 år Ursprung% Ej adopterade1.5 Africa/Mellan Östern6.7 Fjärran Östern1.4 Sydasien2.2 Latinamerika4 Öst-Europa12.6

18 Vård på sjukhus med psykiatrisk diagnos (dygnsvård) (predicerade värden från regressionsmodell)

19 Vård på sjukhus efter självmordsförsök (predicerade värden från regressionsmodell)

20 Död i självmord

21 “Social anpassning”

22 Sammanfattning (5) – “social anpassning” zMer tonårsproblem, mer utagerande beteende i tonåren zÖkad risk för att hamna i social dygnsvård under tonåren zTroligen en sårbar grupp för missbruk, kriminalitet och annat riskbeteende i tonåren z= Sårbar grupp i tonåren för andra riskfaktorer, t ex kompisar med antisocialt beteende

23 Risk för placering i f-hem & institution z0-10 år: ylägre risk (0,7) än jämnåriga ysamma risk som för jämnåriga med samma socioek bakgrund z10+ Fosterhemsvård y1,7 ggr högre risk än jämnåriga (70%) y3 ggr högre risk än jämnåriga med samma socioek bakgrund z10+ Institutionsvård y3 ggr högre risk än jämnåriga y5 ggr högre risk än jämnåriga med samma socioek bakgrund

24 Straffad för brott (15-24 år)

25 Vård på sjukhus för narkotikamissbruk (predicerade värden från regressionsmodell)

26 Vård på sjukhus för alkoholmissbruk (predicerade värden från regressionsmodell)

27 Unga adopterade jämfört med ej adopterade jämnåriga zFamiljebildning (*) zUtbildning och arbetsmarknad * zMissbruk och kriminalitet ** zPsyk sjuklighet & självmordsbeteende ***

28


Ladda ner ppt "Unga internationellt adopterades livssituation och hälsa Anders Hjern Frank Lindblad Bo Vinnerljung m fl."

Liknande presentationer


Google-annonser