Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ur Havamal Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott lik gagnar föga till Agenda för Sverige Jan Edling vid konferensen ”Vägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ur Havamal Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott lik gagnar föga till Agenda för Sverige Jan Edling vid konferensen ”Vägar."— Presentationens avskrift:

1 Ur Havamal Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott lik gagnar föga till Agenda för Sverige Jan Edling vid konferensen ”Vägar från sjukförsäkring till arbete” 27 oktober 2010

2 Arbetslösa, långtidssjukskrivna och förtidspensionerade 1992-2009

3 Fallande relativt välstånd

4

5

6

7

8 Bortfall av sysselsättning Kostnader för transfereringar… …som tränger ut investeringar i –Skola, vård och omsorg –Infrastruktur, forskning och utveckling mm Kostade 2004 121 miljarder –motsvarade 4,8 % av BNP –eller 20 procent av statsbudgeten Belastar arbetsgivaravgifter och andra skatter Utanförskapet en betydande konkurrensnackdel

9 Den demografiska utmaningen

10 Arbetet med att återskapa försäkringssystemens ursprungliga intentioner måste fortsätta varsamt men oförtröttligt

11 Storföretagen internationaliseras Sveriges världsmarknadsandel i exporten minskar snabbare än i EU15 och de nordiska länderna Hoppet står nu till de små och medelstora företagen Ökning av inhemsk konsumtion och sysselsättning otillräcklig Efterfrågan på svensk arbetskraft kan bara öka om vi kan exportera till nya växande marknader Det kan vi bara uppnå med en politik för innovation och export Strukturomvandlingen fortsätter i nya former

12 Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb

13 Det är inte individen som är problemet utan vår gemensamma oförmåga att möta strukturomvandlingen


Ladda ner ppt "Ur Havamal Enbent man rider Döv man går vall Enögd man duger till drabbning Blott lik gagnar föga till Agenda för Sverige Jan Edling vid konferensen ”Vägar."

Liknande presentationer


Google-annonser