Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Innovationers betydelse Staffan Larsson Tillväxtanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Innovationers betydelse Staffan Larsson Tillväxtanalys."— Presentationens avskrift:

1 1 Innovationers betydelse Staffan Larsson Tillväxtanalys

2 2 Vad är en innovation? Gemensamt är att de introducerar något nytt på en marknad… Några kategorier Produktinnovation Processinnovation Inputinnovation Organisatorisk innovation Affärsmodellinnovation … innovations- och entreprenörskapsbegreppet allt mer sammanflätat

3 3 Utveckling av real bruttonationalprodukt, produktivitet och arbetade timmar i Sverige under perioden 1960-2009 Källa: The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database.

4 4 Sveriges innovationsförmåga jämfört med EU:s 27 medlemsstater

5 5 Utgifter för FoU som andel av BNP år 2007, fördelat på finansiering från stat och näringsliv (i procent) Källa: OECD.

6 6 Utmaningar för Sverige Stimulera framväxten av små innovativa företag Anta innovationsutmaningen Våga se bortom teknik och forskning Se möjligheterna i nya snabbt växande marknader som utmanar den traditionella närings- och industrilogiken Globalisering och internationalisering är även i framtiden grunden för svensk tillväxt


Ladda ner ppt "1 Innovationers betydelse Staffan Larsson Tillväxtanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser