Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplanering 2016 Vård- och omsorgscollege Örebro län 13.00Ekonomi: Peter Löfsäter 13.30Linda presenterar: bakgrund och nuläge kring våra regionala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplanering 2016 Vård- och omsorgscollege Örebro län 13.00Ekonomi: Peter Löfsäter 13.30Linda presenterar: bakgrund och nuläge kring våra regionala."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplanering 2016 Vård- och omsorgscollege Örebro län 13.00Ekonomi: Peter Löfsäter 13.30Linda presenterar: bakgrund och nuläge kring våra regionala mål - Hur ser det ut på nationell nivå? - Vilka nivåer finns inom VO-College? - Vad har vi sagt att vi ska göra? - Vad har vi gjort? 14.00Prioritera mål att arbeta med 2016 (kl 14.30 fika) - 3 grupper: ange aktivitet, tidsplan och effekt, skriva på blädderblock (1 blad per delmål) + målområdet Politisk förankring - Kritisk reflektion kring varandras presentationer (tillräckliga, rimliga, övrigt att önska?) - Prioritera (rösta med pluppar) 15.50Lokala måldokument 16.00Tack och hej – trevlig helg!

2 19 regionala och 76 lokala Vård- och omsorgscollege - och vi växer hela tiden

3 Regionala kvalitetskriterier för certifiering: Lokala kvalitetskriterier för certifiering (utöver de ovan): Varför Vård- och omsorgscollege? Samverkan Infrastruktur för utbildningen Regionalt perspektiv Hälsoperspektivet Kvalitetsarbete/ Uppföljning Avtal Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö Lärformer och arbetssätt Lärande i arbete

4 Nationella verksamhetsmål och aktiviteter 2015 Kvalitativ APL för anställda på yrkesintroduktionsavtal Uppföljning av kvalitet och nationella riktlinjer Statistik och analys över elever och utbildningar - sprida Se över reglerna för diplom Kommunikationsplan och mångfaldsperspektiv Föreskrifter för YH-utbildningar med ett nationellt likvärdigt innehåll Inventera arbetet för att motverka könssegregationen Starta ett ESF-projekt

5 REGIONAL NIVÅ Regionalt college - styrgrupp Processledare/regional samordnare NATIONELL NIVÅ Föreningens styrelse SKL, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta, KFS Kansli 4 anställda, Hornsgatan 15 i Stockholm Nationellt råd 5 personer, utses av medlemmarna LOKAL NIVÅ SYDNÄRKE Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ KARLSKOGA/DEGERFORS Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ ÖREBRO/ LEKEBERG Lokalt college - styrgrupp LOKAL NIVÅ NORRA LÄNSDELEN Lokalt college - styrgrupp

6 I 8 år har arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund samarbetat i frågor kring kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Örebro län 2008 blev Örebro län certifierat Mellan 2009-2011 blev de fyra länsdelarna lokalt certifierade Regionalt återcertifierade 2012-2017

7 Vad har vi i Örebro län sagt att vi ska arbeta med 2012-2017?

8 RUS – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Genomsyrande perspektiv: Ekologisk hållbarhet Mångfald och integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Viktigaste utvecklingsområdena: Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen HANDLINGSPLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING ÖREBROREGIONEN VO-College som processansvariga: Samverkan i nya och befintliga college Modell för kompetensförsörjningen Uppmärksamma och bryta könsstereotypa mönster i skola och arbetsliv. VO-College som samhandlare: Arbetsmarknadskunskap Programråd Etablera mötesplatser för utbildningar och branschen Validering Strategisk kompetensförsörjning inom området social välfärd och utbildning VERKSAMHETSPLAN 2015 REGION ÖREBRO LÄN, FÖRVALTNING REGIONAL UTVECKLING, OMRÅDE UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Syftet med collegeutbildningarna i Örebro län är att samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsliv och utbildning för att få en väl avvägd matchning mellan behov av och tillgång på kompetent arbetskraft… Aktiviteter: På lokal och regional nivå arbeta med karriärvägar inom vård- och omsorgssektorn för att höja kvaliteten på vården och omsorgen men också för att vara attraktiv som arbetsgivare. Vård-och omsorgscollege kommer aktivt att arbeta med frågor om genus och jämställdhet i syfte att påverka och bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Länsövergripande arbeta med kvalitetsutveckling i frågor om validering och handledarutbildning inom vård och omsorg. VO-College påverkar och påverkas av många sammanhang …

9 1. Öka andelen utbildade Årliga uppföljningar Informera studie- och yrkesvägledare Goda möjligheter till vuxenutbildning Marknadsföringsinsatser Verka för mångfald 2. Öka kvaliteten på utbildningarna Gemensamma instrument för utvärdering Arbetsgivarna ges inflytande i utbildningarna Uppföljning av elever Gemensamma baskrav för alla kurser Gemensamma bedömningsunderlag för APL Gemensamma rutiner vid validering Gemensam kompetensutveckling för lärare Gemensamt kursutbud som matchar arbetsgivarnas kompetensbehov Dela på resurser, personal och material Gemensamma riktlinjer för hälsoarbete 3. Höja kvaliteten i arbetslivet Utveckla och årligen följa upp kriterier för attraktiva arbetsplatser Uppföljning av elever Arbetsgivarna ges inflytande i utbildningarna Gemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar Samverka kring kompetensutvecklingsinsatser Samverkar för snabb övergång från utbildning till anställning Gemensamma ”kompetensprofiler” för yrkesgrupper kopplade till utbildningarna 4. Den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Örebro län har säkerställts på längre sikt Överenskommelse för samordning och finansiering REGIONALA MÅL 2012-2017

10 Sydnärke Monica Andersson A Britt-Sophie Andersson U Ann-Sofie Landevåg F Karlskoga-Degerfors Solveig Torensjö A Elisabet Nielsen U Carina Sätterman F Norra länsdelen Agneta Sjögren-Ahl U Ulla Lundqvist F Örebro-Lekeberg Johanna Viberg A Camilla Weckström A Mats Kempinsky U Pernilla Göransson Lindqvist F Petra Johansson F Erika Harfeldt AF Åsa Berglind-Garmenfjäll ÖU Linda Carlsson RF Linnéa Sanfridsson RF / Sammanlagt 17 personer deltog. Kick-off den 12/9 2014 med lokala ordföranden och sekreterare, Kommunal, universitetet, Arbetsförmedlingen och Regionförbundet

11 1. Öka andelen utbildade Årliga uppföljningar Informera studie- och yrkesvägledare Goda möjligheter till vuxenutbildning Marknadsföringsinsatser Verka för mångfald 2. Öka kvaliteten på utbildningarna Gemensamma instrument för utvärdering Arbetsgivarna ges inflytande i utbildningarna Uppföljning av elever Gemensamma baskrav för alla kurser Gemensamma bedömningsunderlag för APL Gemensamma rutiner vid validering Gemensam kompetensutveckling för lärare Gemensamt kursutbud som matchar arbetsgivarnas kompetensbehov Dela på resurser, personal och material Gemensamma riktlinjer för hälsoarbete 3. Höja kvaliteten i arbetslivet Utveckla och årligen följa upp kriterier för attraktiva arbetsplatser Uppföljning av elever Arbetsgivarna ges inflytande i utbildningarna Gemensam plan för kompetensutveckling och karriärvägar Samverka kring kompetensutvecklingsinsatser Samverkar för snabb övergång från utbildning till anställning Gemensamma ”kompetensprofiler” för yrkesgrupper kopplade till utbildningarna 4. Den regionala samordningen av Vård- och omsorgscollege Örebro län har säkerställts på längre sikt Överenskommelse för samordning och finansiering Politisk förankring Hur prioriterade vi 2014?

12 Vad har vi åstadkommit sedan dess? Marknadsföringsinsatser  Marknadsföringsinsatser och lobbyarbete från ungdomsinformatör och processledare  Inspirationsdag Möckelngymnasiet 26/3 Arbetsgivarna ges inflytande i utbildningen  Kontinuerlig dialog på lokala styrgruppsmöten och i programråd  Årlig kompetensutvecklingsdag VO-lärare Samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser för personalen inom vård och omsorg  Dialog om karriärvägar  Regional arbetsgrupp för handledarfrågor/utbildning  Ansökt om YH-utbildning: undersköterska med specialisering inom demens Politisk förankring  Konferens och dialog om karriärvägar 2/6  Processledare inbjuden till lokala nämnder i sydnärke  Dragning på Regionstyrelsen inför förlängd medfinansiering och avtal  Konferens i samarbete med Mälardalsrådet i Västerås 15/10

13 Samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser för personalen inom vård och omsorg  Regional arbetsgrupp för handledarfrågor/utbildning  Ansökt om YH-utbildning: undersköterska med specialisering inom demens  Dialog om karriärvägar Politisk förankring  Konferens och dialog om karriärvägar 2/6  Processledare inbjuden till lokala nämnder i sydnärke  Dragning på Regionstyrelsen inför förlängd medfinansiering och avtal  Konferens i samarbete med Mälardalsrådet i Västerås 15/10

14 Fortsättning … Goda möjligheter till vuxenutbildning  Spridning av goda exempel som möjliggör olika öppningar till intag  Regional arbetsgrupp kring validering Gemensamt kursutbud som matchar arbetsgivarnas kompetensbehov  Kriterier för anställningsbarhet Samverkar för snabb övergång från utbildning till anställning  Yrkesintroduktionsavtalen  Lärlingsutbildning Övriga frågor  Jämställdhet och genus: hur bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden?  APL (praktik) och handledarutbildning  Informationsmöten med syv


Ladda ner ppt "Verksamhetsplanering 2016 Vård- och omsorgscollege Örebro län 13.00Ekonomi: Peter Löfsäter 13.30Linda presenterar: bakgrund och nuläge kring våra regionala."

Liknande presentationer


Google-annonser