Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nylägesanalys – förutsättningar och datakällor EID Samordningsgrupp 15 mars 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nylägesanalys – förutsättningar och datakällor EID Samordningsgrupp 15 mars 2016."— Presentationens avskrift:

1 Nylägesanalys – förutsättningar och datakällor EID Samordningsgrupp 15 mars 2016

2 Hur jobbar vi?

3 Åtgärdsinriktade sektorsvisa samverkansprocesser

4 Samordningsansvaret för de strategiska områden 2016? Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen Länsstyrelsen och Bildningsförbundet ByggDialogen Högskolan, Stiftelsen Teknikdalen Region Dalarna, Region Dalarna Länsstyrelsen Region Dalarna Länsstyrelsen

5 Nulägesanalys - Vad finns? Kommunal och regional Energistatistik (KRE) –Två års eftersläpning Växthusgasutsläpp m.m. RUS emissiondatabas –Två och ett halvt års eftersläpning TRAFA (fordon i län och kommuner) Energimyndighetens vindkraftsstatistik och solstatistik LåganBygg lågenergihus databas Svensk fjärvärme

6 Vilka indikatorer behövs? Hållbar konsumtion och produktion, –Energieffektivt samhällsbyggande- Innovation och miljöteknik/tilllväxt Innovationsindex? Miljöteknikföretagande? Indikatorer från projekt?Omsättning i små och medelstora företag, koldioxidutsläpp… Antalet ansökningar (beviljade och inte) i relevanta EU program koppla till forskning och innovation (Next Horizon eller strukturfondens tema områden 2 eller 4 kopplat till innovation)? Antalet företag som deltar i internationella forskningsprojekt (finns på DU) –Nätverket för Hållbar konsumtion Antalet EKR rådgivningar? (finns delvis) Ekologisk mjölk…(miljömålsarbetet)

7 Vilka indikatorer behövs? Industrins energianvändning och klimatpåverkan, Fördelning energi- och utsläpp storindustrin och övrigt näringsliv… –Forum för energieffektivt näringsliv Antal genomförda energikartläggningar i SME –Processindustrin Relativ energianvändning och utsläpp

8 Vilka indikatorer behövs? Energianvändning i bostäder och lokaler, –ByggDialogen Antal eller yta lågenergibyggnader? Energianvändning i nyproduktion kWh/m2 Energianvändning i byggnadsbeståndet kWh/m2 –Energimyndigheten - Energianvändning i småhus och lokaler –SKL – Kolada - Energianvändning i kommunla bostäder och lokaler

9 Vilka indikatorer behövs? Transporternas energianvändning och klimatpåverkan, –TransportDialogen Miljöfordon i länet. Kollektivtrafikanvänding

10 Vilka indikatorer behövs? Jordbrukets och skogsbrukets klimatpåverkan, –Landsbyggsprogrammet - LST

11 Vilka indikatorer behövs? Förnybar och återvunnen energi –Hållbara energisystem –Vindkraftsnätverket

12 6 strategiska områden Hållbar konsumtion och produktion, –Energieffektivt samhällsbyggande- Innovation och miljöteknik/tilllväxt –Nätverket för Hållbar konsumtion Industrins energianvändning och klimatpåverkan, –Forum för energieffektivt näringsliv –Möten med processindustrin Energianvändning i bostäder och lokaler, –ByggDialogen Transporternas energianvändning och klimatpåverkan, –TransportDialogen Jordbrukets och skogsbrukets klimatpåverkan, –Landsbyggsprogrammet - LST Förnybar och återvunnen energi –Hållbara energisystem –Vindkraffsnätverket

13 Återkommande utmaningar Kommunicera målen bättre! Mer strategisk analys – hur ligger vi till i relation till målen, vad behövs för att uppnå målen? Involvera beslutsfattare. Få andra aktörer att ”kommitta” inom området. Samverkan kring insatser kopplat till energieffektivisering i små och medelstora företag Samverkan kring stödjande aktiviteter till kommuner


Ladda ner ppt "Nylägesanalys – förutsättningar och datakällor EID Samordningsgrupp 15 mars 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser