Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunledningskontoret Myter och legender inom upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunledningskontoret Myter och legender inom upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Kommunledningskontoret Myter och legender inom upphandling

2 Kommunledningskontoret Det är inte tillräckligt lönsamt att göra affärer med Uppsala Uppsala kommun spenderar årligen ca 5 miljarder kronor på inköp. Spenderande inom offentlig verksamhet ska enligt lag alltid föregås av upphandling (lagen 2007:1091 om offentlig upphandling)

3 Kommunledningskontoret Det är bara stora företag som kan vinna upphandlingar LOU syftar till fri konkurrens på lika villkor oavsett företagets storlek Små företag kan använda sig av underleverantörer eller gå samman för att lämna anbud på större volymer Kommunen bryter medvetet ned upphandlingar för att mindre företag ska klara volymerna Kommunen antar ofta flera leverantörer inom ramen för samma ramavtal (tex. upphandling av HVB-hem)

4 Kommunledningskontoret Kommunen upphandlar bara till lägst kostnad. Svårt för seriösa leverantörer att tävla med oseriösa. Det går att ha skarpa kvalitetskrav men utvärdera enligt lägst pris. Dvs lägst pris utesluter inte kvalitet Samverkansavtal med Skatteverket – granskar alla leverantörer inom högriskbranscher för oseriösa företag, (som tex. städ, transport, och restaurang) Offentlig sektor satsar generellt på hög kvalitet och är villiga att betala extra för tex. olika hållbarhetsaspekter såsom miljöhänsyn och social hänsyn.

5 Kommunledningskontoret Överprövning – den enda vägen till rättelse Vi uppmaner er som leverantörer att om ni har synpunkter på tilldelningsbeslut - kontakta oss för en dialog. Vår prioritering är att det går rätt till. I de fall det är påkallat fattas ett nytt ändrat tilldelningsbeslut - ingen tid spills till överprövningsprocess som är kostsam och tidskrävande för alla parter. En överprövningsprocess kan ta minst 3 månader.

6 Kommunledningskontoret Upphandling är för krångligt Upphandlings- och inköpsenheten bistår er gärna med svar på frågor i den mån lagen tillåter Vi jobbar med att förenkla och standardisera förfrågningsunderlag

7 Kommunledningskontoret Leverantörer ska inte belastas med dialog. De är inte intresserade! Så tänker inte vi – vi prioriterar dialog med näringslivet – vi vill ha det lokala näringslivet representerade i våra avtal. Man både får och bör föra dialog! Genom dialog kan vi göra de bästa affärerna – det står oss fritt att ha dialogmöten med leverantörer innan en upphandling har påbörjats – där kan vi fånga upp kunskap om vad vi efterfrågar och utforma underlag därefter Vi spelar i samma lag!! Alla parter är intresserade av den goda affären.

8 Kommunledningskontoret Kommunen handlar aldrig med lokala företag Kommunen eftersträvar att göra inköp från lokalt näringsliv LOU tillåter inte särbehandling av lokala företag – alla företag oavsett geografiskt läge kan delta i en upphandling – på samma sätt tillåts Uppsalas lokala näringsliv delta i upphandlingar som genomförs av landets andra kommuner Vi främjar gärna nystartade företag både i stad och på landsbygd.

9 Kommunledningskontoret Avslutande kommentar En god kommunikation med näringslivet är a och o för den goda affären Uppsala kommun ser möjligheterna med Uppsalas näringsliv


Ladda ner ppt "Kommunledningskontoret Myter och legender inom upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser