Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Småföretagen och den offentliga upphandlingen 25 augusti 2009 Sundsvall Peter Germer Företagarna Västernorrland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Småföretagen och den offentliga upphandlingen 25 augusti 2009 Sundsvall Peter Germer Företagarna Västernorrland."— Presentationens avskrift:

1 Småföretagen och den offentliga upphandlingen 25 augusti 2009 Sundsvall Peter Germer Företagarna Västernorrland

2 Offentlig upphandling och små företag Värdet på den offentliga upphandlingen är ca 500 miljarder kr/år De små företagen är många (99,2 % av alla företag i Sverige) Små företag betydelsefulla för konkurrensen i offentlig upphandling

3 Små företags deltagande i offentlig upphandling - enligt Företagarnas rapport ”Små företag och offentlig upphandling”, mars 2008 Källa: Sifo 2007

4 Varför deltar inte små företag? Källa: Sifo 2007

5 Små företag och ”krånglet” Många små företag deltar inte i offentlig upphandling ”Krångel” den mest konkreta orsaken Förfrågningsunderlagen skapar problem – inte LOU Gör inte förfrågningsunderlagen mer komplicerade än nödvändigt

6 Källa: Sifo 2007 Förekommer irrelevanta krav?

7 Kravställandet spelar roll Ställ relevanta och proportionerliga krav Miljökrav kopplade till den vara/tjänst som upphandlas Följ upp ställda krav

8 Ramavtal och andra stora upphandlingar Ju större företag, desto mer positiva erfarenheter av ramavtal Dela om möjligt upp ramavtal och andra stora upphandlingar i mindre delar Använd ramavtal med eftertanke

9 Vad kan företag samarbeta om? Åberopa annans kapacitet. En leverantör får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet (11 kap 12 § LOU, resp. 11 kap 5 § LUF) Lägga gemensamt anbud. Grupper av leverantörer har rätt att lägga gemensamt anbud (1 kap 11 § LOU, resp. 1 kap 30 § LUF). Riktlinje: Gemensamt anbud OK om vart och ett av företagen inte förmår fullgöra kontraktet på egen hand.

10 Upphandlingsförfarandet De flesta företag är små. Sträva efter att förenkla förfrågningsunderlaget. Bifoga checklistor som innehåller alla uppgifter som företagen ska ha med i sitt anbud.

11 Upphandlingsförfarandet Företagarna vet inte alltid var de ska leta efter upphandlingsannonser. Använd tydlig info på webben som vägledning till annonserna.

12 Upphandlingsförfarandet Dela upp stora upphandlingar i mindre delar, geografiskt eller produktmässigt. Då kan man skapa utrymme för fler leverantörer.

13 Upphandlingsförfarandet Det är ganska vanligt att företagen klagar på att förfrågningsunderlagen är dåligt utformade eller att upphandlarna inte riktigt vet vad de frågar efter. Därför…

14 Upphandlingsförfarande Gör en marknadsanalys inför varje upphandling. Genomför informationsträffar el dyl med företag i branschen och fånga upp ev marknadsutveckling m m. Företagen får samtidigt info om förestående upphandlingar.

15 Upphandlingsförfarandet För dialog. Informera marknaden om framtida inköpsplaner. Glöm inte värdet i att återkoppla till företag som lämnat anbud i en genomförd upphandling.

16 Upphandlingsförfarandet Använd ramavtal med eftertanke.

17 Kravställande Ställ relevanta och proportionerliga krav. Fokusera på prestationen, inte på leverantören. Kraven måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas.

18 Kravställande Miljökrav måste vara kopplade till den vara eller tjänst som ska upphandlas. Miljöstyrningsrådets kriterier kan användas.

19 Kravställande Kollektivavtal kan inte krävas då det diskriminerar alla de företag som inte har sådana. Däremot kan man ställa krav på specifika villkor som förekommer i kollektivavtal.

20 Kravställande Krav på bankgarantier kan försvåra för mindre och nystartade företag. Sök andra sätt att säkerställa ett företags ekonomiska situation.

21 Kravställande Krav på att t ex kunna uppvisa två årsredovisningar är diskriminerande mot nystartade företag.

22 Kravställande Följ upp kraven som ställs. Det är viktigt för förtroendet för offentlig upphandling att följa upp efterlevnaden av de krav som ställs.

23 Sammanfattningsvis… Kommunicera upphandlingarna - t.ex. på hemsidan Gör inte förfrågningsunderlagen krångligare än nödvändigt – och använd t.ex. checklistor Hämta själv in information Ställ relevanta och proportionerliga krav Följ upp kraven som ställs Dela upp stora upphandlingar Använd ramavtal med eftertanke Informera marknaden och skapa dialog


Ladda ner ppt "Småföretagen och den offentliga upphandlingen 25 augusti 2009 Sundsvall Peter Germer Företagarna Västernorrland."

Liknande presentationer


Google-annonser