Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renhållarträffen 2010 Essinge Konferenscenter 2010-11-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renhållarträffen 2010 Essinge Konferenscenter 2010-11-26."— Presentationens avskrift:

1 Renhållarträffen 2010 Essinge Konferenscenter 2010-11-26

2 Offentliga marknaden  500 till 600 mdr!! per år  Varav ca. 350 mdr inom kommuner och landsting  Över 1 miljon personer arbetar i den  17000 upphandlingar görs varje år

3 SKL Kommentus  Ägs av SKL och 256 kommuner och landsting  Samordnad upphandling på nationell nivå (SKL Kommentus Inköpscentral AB)  Upphandlingskonsulting (AffärsConcept)  Verksamhetsnära informationsprodukter (SKL Kommentus Media) www.sklkommentus.sewww.sklkommentus.se www.affarsconcept.sewww.affarsconcept.se

4 Vad vill man uppnå med LOU?  Transparens  Likabehandling  Förutsägbarhet  Konkurrens –Viktiga ideal i en demokratiskt samhälle –Skydd mot korruption –Medborgarna vill ha ”skola, vård och omsorg” –Skall LOU-upphandlingar vara en näringspolitiskt stödverksamhet

5 Konkurrens och ansvar  Storleken i upphandlingsverksamheten medför ansvar –Ansvar för en rättvis process –Ansvar för marknaden man agerar på –Ansvar för att konkurrenssituationen upprätthålls  Men inte ansvar för att göra dåliga affärer!

6 Förutsättningarna förändras  Ny lagstiftning från 15 juli 2010  Uppstramning mot den tidigare  Ca. hälften upphandlas idag inte på ett tillfredställande sätt eller inte alls  Vissa sektorer är det bara en tredjedel som upphandlas!  I framtiden kommer ”LOU-marknaden” att växa kraftigt  Lagstiftaren kommer inte att acceptera dagens situation

7 Förutsättningarna förändras  Konkurrenverket blir ny tillsynsmyndighet  Ogiltighetsförklaringar kan göras och marknadsskadeavgift utdömas  Inköpscentral är implementerad i svensk lagstiftning  Affärsmässigheten kommer att öka i upphandlingarna

8 Vi talar om inköp inte upphandling  Upphandling påminner om anskaffning eller kravlös rekvisition  Mera rättvisande är inköp eller strategiska inköp  Offentliga marknaden anser vi kan spara ca. 50 mdr genom bättre upphandlingar  Offentlig sektor kommer allt mera att börja resonera som näringslivet – hur skapar vi marginalen?

9 Samverkan mellan kunder och leverantörer  Båda vill göra bra affärer  Leverantören har ett kunskapsövertag om branschen  Leverantörerna konkurrerar med varandra Hur får vi fram den goda affären?

10 Förstå branschen  Branscher utvecklas –Ekonomi –Teknik –Lagar  500-600 mdr upphandlas av relativt små upphandlingsorganisationer  Omöjligt att ha full kontroll över vad som händer i olika branscher  Leveratören har ett ”upplysningsansvar” om hur relationerna kan utvecklas

11 Förstå kunden  Kroniskt kapacitetsunderskott på upphandlare  Kompetensutveckling pågår i takt med att inköp blir allt viktigare  Välfärden kan idag levereras på flera sätt än vad som tidigare var accepterat –”egen produktion” –Upphandling –Tjänstekoncession –Finansiering –Avstå

12 Förstå kunden  LOU ställer stora krav –Måste ställa krav som:  Går att utvärdera efter  Ger en god affär  Klarar överprövningar och därmed uppfyller LOU:s krav –Tillfredställa förvaltningarna behov och önskemål –Politiken ställer krav – ex. miljö och etik –Inköp/upphandling kommer att få en mera strategisk roll i framtiden, jmf näringslivet

13 Goda relationer mellan upphandlingarna  Skilj på anbudsperioderna och umgängesmöjligheterna emellan  Leverantörsmöten  Leverantörsinbjudningar  Presentationer – effektivt med branschorganisationer  Medverka till att branschen utvecklas och presentera förslag

14 Respekten för utfallen  Alla upphandlare vill göra ett gott arbete och finna den goda affären som uppfyller alla ställda krav  Utvärderingarna blir ibland svåra – men vad är alternativen?  Att göra en upphandling som inte blir överprövad eller garanterat klarar en överprövning, är inte speciellt svårt, men, vill ni ha sådana upphandlingar?  Situationen är mycket annorlunda mot privata näringslivet

15 Ta hjälp!  Att göra bra inköp är svårt  Att lämna bra anbud är svårt  Bestäm er för om ni vill satsa på att bli stora på den offentliga marknaden!  Den har speciella villkor – bekämpa inte detta – lär er att utnyttja den! Fler borde ta hjälp om man tycker att sektorn är intressant att verka inom

16 Låta affären styra inte juridiken  LOU är viktigt att förstå och respektera. Inget talar för att den kommer att försvinna. Hela EU lever med denna typ av lagstiftning  Acceptera att det går att göra bra affärer. Vi menar att det går.  Vad är alternativet?  Den goda affären kommer alltid att vinna i långa loppet

17 Offentliga inköp driver marknaden  Den offentliga marknaden är stor  Den offentliga marknaden är i stor förändring  Branschlogiker kommer att utmanas  Samhällsviktiga krav kommer att ställas ex. miljö, etik, hållbart samhälle

18 Renhållningsbranschen har oerhört stora möjligheter inom den offentliga marknaden  Ni har redan omfattande affärer med branschen  Ni besitter flera områden som kommer att vara prioriterade i framtiden: –Återanvändning –Återvinning –Hanteringskedjan –Energiproduktion  Ni har mest att förlora på att inte hantera detta på ett affärsmässigt och politiskt korrekt sätt  Stor tillit till den verksamhet ni utövar  Ett hållbart samhälle förutsätter att ert verksamhetsfält hanteras framgångsrikt  Den offentliga marknaden och ni har allt att vinna på ett gott samarbete. Börja att se LOU som en möjlighet till detta inte ett hinder!


Ladda ner ppt "Renhållarträffen 2010 Essinge Konferenscenter 2010-11-26."

Liknande presentationer


Google-annonser