Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det du inte kan mäta kan du heller inte kontrollera. Det du inte kan kontrollera kan du heller inte förbättra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det du inte kan mäta kan du heller inte kontrollera. Det du inte kan kontrollera kan du heller inte förbättra."— Presentationens avskrift:

1 Det du inte kan mäta kan du heller inte kontrollera. Det du inte kan kontrollera kan du heller inte förbättra.

2 Utforma mätningarna utifrån syftet ! Villkorskontroll- externt Kunskapskrav – internt/externt Kontroll av drift/utrusning - internt

3 Mätningarna kan avse interna driftparametrar som reglerats, t.ex. i tillståndsvillkor. De kan också gälla bestämningar av vilka utsläpp som förekommer utöver de som reglerats, t.ex. i ett tillstånd, och storleken på dessa.

4 Verksamhetsutövaren bör skaffa sig kunskap också om hur verksamhetens påverkar miljön i andra avseenden än vad som är reglerat i tillståndsvillkor och kunna redogöra för denna påverkan.

5 Mätningar kan behövas för att hålla reda på resursförbrukningen i verksamheten, exempelvis av vatten, energi eller rå- och insatsvaror eller materialströmmar, t.ex. i form av inkommande eller lämnat avfall.

6 Identifiera ”problemet”

7 Identifiera källorna A B C D E F G H

8 Mäta mängder

9 Val av rätt mätplats

10

11 Åtgärd mätplats Mix- utrustning

12 Väl utformade och noggrant utförda beräkningsmetoder, massbalanser, kan också helt eller delvis ersätta, komplettera eller minska behovet av fortlöpande mätningar.

13 Mätosäkerhet -Grova fel -Systematiska fel -Slumpmässiga fel

14 Faktorer att tänka på för att minska mätfelet Mätområdet bör väljas efter förväntad halt x 1,5-2 Kalibrergas bör vara ca 80% av mätområdet Nollgas för att justera nollan Kalibrera genom hela mätsystemet (både via rena och smutsiga provtagningssystem) Mätsystemet linjäritet bör kontrolleras årligen eller efter reparation

15 Jämförelse mellan mätvärde och villkor Villkor -Krav Exempel på värde Mätvärde +/- osäkerhet Mätvärde

16 Jämförelse mellan mätvärde och villkor Villkor -Krav Exempel på värde Mätvärde +/- osäkerhet Mätvärde

17 Kontroll av avloppsvatten  Mät flödet  Tag prover  Tag hand om proverna  Analysera proverna  Sammanställ och delge resultat

18 Beräkningar Mätosäkerhet: u= a 2 +b 2 +c 2 (95-% konfidensintervall k=2 ) Flöde: Q (m3/h) = hastighet (m/s) * Area *3600 Hastighet: v = Pdyn*2 (där Pdyn = mmH2O * g)  Arean = r 2 *  = m 2

19 Enheter ppm = parts per million mg/Nm3 vg = normaliserad våt gas mg/Nm3 tg = normaliserad torr gas 1 vol-% = 10 000 ppm ppm * M 22,4 = mg/Nm3

20 Beräkningar utsläpp Utsläpp (kg/h) = halt (mg/m3) * flöde (m3/h) / 10 Vatten (kg/h) = mg/liter * volym/h / 10 (1 m3 = 1000 liter) våt/torr gas: (100-H2O)/100 normaliserad referens O2: 21-referens(11, 10, 6 och 3) 21-O2uppmätt 6 6


Ladda ner ppt "Det du inte kan mäta kan du heller inte kontrollera. Det du inte kan kontrollera kan du heller inte förbättra."

Liknande presentationer


Google-annonser