Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt Godstransportråd i Skåne och Blekinge  Ordförande  Banverket, sammankallande  Vägverket  Luftfartsverket  Sveriges Hamnar  Transportindustriförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt Godstransportråd i Skåne och Blekinge  Ordförande  Banverket, sammankallande  Vägverket  Luftfartsverket  Sveriges Hamnar  Transportindustriförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt Godstransportråd i Skåne och Blekinge  Ordförande  Banverket, sammankallande  Vägverket  Luftfartsverket  Sveriges Hamnar  Transportindustriförbundet  Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge  Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  Företag från Skåne och Blekinge

2 Syftet med ett Regionalt Godstransportråd  Hur utvecklar och stärker vi samarbetet mellan olika trafikslag?  Hur utvecklar och stärker vi samarbetet mellan industrin, transportbolagen och de statliga verken?  Hur kan vi använda befintlig infrastruktur på bättre sätt?  Hur bör den kompletteras?

3 Nuläge  Klimatpåverkan i fokus  Trafikinfarkt  Kapacitetsutnyttjande av befintlig infrastruktur  Bristande infrastruktur  Samordning mellan trafikslagen kan förbättras  Utnyttjandegraden inom respektive trafikslag kan förbättras  Fördomar och kunskapsbrist

4 Hållbara och kostnadseffektiva transporter Faktorer som skall integreras i varandra Hardware  Infrastruktur, teknik Software  Administration, kunskap och attityder Greenware  Miljövänlig och hållbar

5 Påverkan och stimulans Hardware  Skapa opinion kring hindren för effektiv produktion  Initiera möten med berörda parter för att kartlägga kraven på åtgärder  Samordna dokumentation och fakta som kan användas konsekvent i umgänget med samtliga berörda – inte minst myndigheterna Software  Höj kunskapsnivån * Kontinuerliga möten med näringslivet och transportbranschen * Förmedla och initiera utbildning * Ta fram faktamaterial och ge och premiera de goda exemplen * Sprid kunskap med dagens kommunikationsteknik  Påverka företagens attityder, både internt och externt  Stimulera till transportlösningar som kombinerar trafikslagen Greenware  En integrerad del i arbetet med Hard- och Software


Ladda ner ppt "Regionalt Godstransportråd i Skåne och Blekinge  Ordförande  Banverket, sammankallande  Vägverket  Luftfartsverket  Sveriges Hamnar  Transportindustriförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser