Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker Nötkreaturshantering Stefan Wistrand Handledare, djurägare och fd arbetsmiljöinspektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker Nötkreaturshantering Stefan Wistrand Handledare, djurägare och fd arbetsmiljöinspektör."— Presentationens avskrift:

1 Säker Nötkreaturshantering Stefan Wistrand Handledare, djurägare och fd arbetsmiljöinspektör

2 Ny föreskrift trädde i kraft 1 juli 2009 AFS 2008:17, Arbete med djur Gäller alla som har anställd personal Gäller även för egenföretagare när teknisk anordning används, samt när ex. veterinär, semin, husdjurstekniker anlitas av gården (teknisk anordning är ex. inredning)

3 Allmänna krav byggnader Inredningar och annan utrustning ska dimensioneras och underhållas Snabbt kunna sätta sig i säkerhet (reträttväg) Dörr eller grind säkrad mot ofrivillig öppning samt avlyftning

4 Reträttvägar

5 Exempel på reträttvägar (personalgenomgångar)

6

7 Kunskaper - erfarenhet Djurens egenskaper, beteendemönster och reaktioner i olika situationer. Anpassa arbetet med djuren efter deras naturliga beteenden. Utbildning och instruktioner. Tänk speciellt på minderåriga och nya medarbetare. Minderåriga (under 18 år) får ej anlitas att hantera tjurar eller djur som kan antas farliga.

8 Djur med avvikande beteenden Informera de som ska sköta djuren Upprätta en handlingsplan Undvik att avla på djur med dåligt lynne eller nervositet Ta bort

9 Planering Planera insatsen och räkna bara med en chans Fast inredning Tillfälligt arrangemang av utrustning Arbeta lugnt och undvik att stressa

10 Transport, lastning och lossning Angöringsplats Reträttväg Utrustning som är säker och ej möjliggör flykt Möjlighet att krympa utrymmet vid lastning Fälla ner landgången från säker plats

11 Exempel på utrustning för lastning

12 Behandling av djur Möjlighet att kunna skilja ifrån Fixera Utrustning anpassad till behovet Utrustning som ej skrämmer eller stressar djuren Krympa uppsamlingsfållan Bra belysning och hygien

13 Samlingsfålla med behandlingsbox

14 Exempel på bra behandlingsbox

15 Exempel på bra hanteringsutrustning

16 Enkel fixeringsutrustning

17 Exempel på enkelt sätt att göra en tillfällig box

18 Skilja ifrån Insats på kalv ex. märkning Veterinär, provtagning, semin Avvänjning Halmning

19 Exempel på kalvnings/behandlingsbox

20 Minska risken för stångskador Avhorna Avla bort hornanlaget

21 Avelstjurar Ringningskrav när de hanteras ofta med rep (seminstation, utställning)

22 Ergonomi Utrustning för förlossningshjälp Halmning Underhåll av verktyg och utrustning Foderhantering

23 Håll verktygen vassa

24 Våg för vägning av kalvar

25 Exempel på vägning av kalv

26 Exempel på hjälpmedel för att fånga in ett djur

27 Ensamarbete Undvik ensamarbete vid riskabla arbetsmoment Tillsyn av djuren på bete

28 Arbete med hästar Öppna boxdörren med en hand Öppna dörren från både ut och insidan Håll avstånd till hästen framför Led bara en häst i taget Vira ej grimskaftet runt handen

29 Arbete med hästar Speciellt utrymme för verkning och skoning Lämplig belysning och temperatur Dragfritt Halksäkert golv Fritt utrymme på båda sidor om hästen Ostört

30 Utgödsling i häststall Utföra arbete utan att riskera bli biten eller sparkad Möjlighet att binda upp hästen ska finnas

31 Hästar som används vid utbildning Hästen ska vara lugn, stabil, snäll och pålitlig Använda enbart hästar som är lämpade för uppgiften

32 Arbete med svin Möjlighet att ta skydd mot angrepp Möjlighet att skilja sugga och smågrisar vid arbete med smågrisarna

33 Arbete med baggar Vänd aldrig baggen ryggen Använd ett spö som man för en pendlande rörelse med framför sig. Då kan ej baggen sätta fokus på dej.

34 Sammanfattning för säker djurhantering 1.Lita aldrig på ett djur 2.Reträttväg 3.Skilja ifrån 4.Fixering

35 ?


Ladda ner ppt "Säker Nötkreaturshantering Stefan Wistrand Handledare, djurägare och fd arbetsmiljöinspektör."

Liknande presentationer


Google-annonser