Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kubikenborgs IF Organisation. Kubikenborgs IF Ordförande Träningskommitté Ordförande Tränar repr. FS Tränar repr. P8 Tränar repr. P9 Tränar repr. P10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kubikenborgs IF Organisation. Kubikenborgs IF Ordförande Träningskommitté Ordförande Tränar repr. FS Tränar repr. P8 Tränar repr. P9 Tränar repr. P10."— Presentationens avskrift:

1 Kubikenborgs IF Organisation

2 Kubikenborgs IF Ordförande Träningskommitté Ordförande Tränar repr. FS Tränar repr. P8 Tränar repr. P9 Tränar repr. P10 Tränar repr. P11 Tränar repr. P12 Tränar repr. P13 Tränar repr. P14 Tränar repr. P15 Tränar repr. P16 Tränar repr. Jun. Tränar repr. A Adm.kommitté Ordförande/Sekreterare Lagledare FS Lagledare P8 Lagledare P9 Lagledare P10 Lagledare P11 Lagledare P12 Lagledare P13 Lagledare P14 Lagledare P15 Lagledare P16 Lagledare Jun. Lagledare A Anläggningskommitté Ordförande Ledamot 1 Ledamot 2 Ledamot 3 Ledamot 4 Ledamot 5 Marknadskommitté Ordförande Ledamot 1 Ledamot 2 Ledamot 3 Ledamot 4 Ledamot 5 Arrangemangskommitté Ordförande Ledamot 1 Ledamot 2 Ledamot 3 Ledamot 4 Ledamot 5 Kassör

3 Träningskommittén Ansvarsområdet innefattar att ansvara för: –förslag till budget och arbetsordning –organisation, genomförande och uppföljning av träningsverksamheten innefattande bl a spelarrekrytering tränar- och lagledar-rekrytering Utomhusträning Inomhusträning Seriespel Cupspel –planering och genomförande av Tränarmöten Kubendagen i samråd med Arrangemangskommittén Säsongsavslutning i samråd med Arrangemangskommittén –bokning av planer/hallar i samverkan med Anläggningskommittén/Kansliet –samverkan med distrikts-och regionstränare –utbildning av tränare –information till alla som berörs av träningsverksamheten –rapportering av bidragsgrundande aktiviteter till Kassören/Kansliet –behovsframställning träningsmaterial

4 Adm.kommittén Föreningens sekreterare är ordförande i Administrativa Kommittén. Ansvarsområdet för Sekreteraren innefattar att ansvara för: –förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten, –föra protokoll över Styrelsens sammanträden, –registrera och förvara skrivelser, –tillse att fattade beslut verkställs, –om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa –årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. –årligen planera för och kalla till Årsmötet Ansvarsområdet för kommittén i övrigt innefattar att ansvara för: –förslag till budget och arbetsordning –kansli-funktion (bemannad eller obemannad) innefattande bl a: arkivering av föreningsdokument sammanställning och uppdatering av förteckningar såsom t ex –Funktionärslista –E-postlista –information inom och utom föreningen i form av bl a hemsidan www.kubikenborgsif.?? övrig medlemsinformation (i huvudsak mejl via lagledaren) grundläggande mediakontakter –drift och underhåll av hemsidan – webmaster-funktion –anskaffande, försäljning och administration av klubb-kläder och ev profil-produkter –hantering av licenser för spelare

5 Anläggningskommitté Ansvarsområdet innefattar att ansvara för: –förslag till budget och arbetsordning –anskaffning, underhåll och komplettering av visst material/utrustning för match och träning såsom: Träningsmaterial xxx –löpande kontakt med Kommunen betr anläggningens drift –låssystem till byggnader inkl utdelning/återtagande av nycklar –planering och genomförande av föreningsgemensamma arbetsdagar –årlig inventering av utrustning och material –underhåll av förrådsbyggnad för utrustning enl –underhåll och löpande drift av klubbhuset innefattande bl a: erf kontakter med Kommunen jour-organisation vid larm o dyl xxx

6 Marknadskommitté Ansvarsområdet innefattar att ansvara för: –förslag till budget och arbetsordning –anskaffande av sponsorer för verksamheten inkluderande bl a sponsoravtal med tillhörande administration permanent skyltning banderoll-hantering i samband med sarrangemang –företagsarrangemang –marknadsföring av föreningen –ansökan om bidrag från stiftelser och organisationer

7 Arrangemangskommitté Ansvarsområdet innefattar att ansvara för: –förslag till budget och arbetsordning –Arrangemangsansvar för bl a Kubendagen Avslutningen Ungdomsfotbollensdag A-lagsmatcher mm –klubbfester


Ladda ner ppt "Kubikenborgs IF Organisation. Kubikenborgs IF Ordförande Träningskommitté Ordförande Tränar repr. FS Tränar repr. P8 Tränar repr. P9 Tränar repr. P10."

Liknande presentationer


Google-annonser