Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Besök inom 90 dagar i specialiserad vård. Operation inom 90 dagar i specialiserad vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Besök inom 90 dagar i specialiserad vård. Operation inom 90 dagar i specialiserad vård."— Presentationens avskrift:

1 Besök inom 90 dagar i specialiserad vård

2 Operation inom 90 dagar i specialiserad vård

3 Pankreasresektioner ÖAK, LiU

4 Pankreasoperationer, Kalmar

5 Leverresektioner, ÖAK, LiU

6 Leverkirurgi, Kalmar

7 Esofagus och ventrikel resektioner, ÖAK, LiU

8 Följsamhet till ERAS

9 Koloncancer

10

11 Rektalcancer

12

13 Koloncancer, rektalcancer

14

15

16

17

18

19

20

21 Mortalitet/Incidens kvot åldersstandardiserad Bröstcancer

22

23

24

25 Elektiv aortakirurgi

26

27 Akut aortakirurgi

28

29 Obesitaskirurgi Antal operationer per klinik

30 Obesitaskirurgi Antal operationer länsvis/100 000 inv

31 Obesitaskirurgi Tidiga komplikationer (%)< 30 dagar

32 Obesitaskirurgi Viktnedgång%EBMIL efter primär GBP vid 2- resp 5- årsuppföljning (Ingen hänsyn till BMI) Redovisas efter mantalsskrivningsort

33 Obesitaskirurgi Uppföljning 2 år efter operationen. Länsvis, alla operationsmetoder, opererade 2011 resp 2012, andel (%) samt övre 95-%-konfidensintervall

34 Gallkirurgi Andel elektiva kolecystektomier som utförts med miniinvasiv teknik i olika landsting/regioner år år 2015 (CI95%).

35 Gallkirurgi Andel akuta kolecystektomier som utförts med miniinvasiv teknik i olika landsting/regioner år 2015 (CI95%).

36 Gallkirurgi Andel patienter som drabbats av någon kirurgisk komplikation vid elektiv kolecystektomi i olika landsting år 2015 (N>25 per Landsting CI95%). Inom parentes anges hur stor andel av patienterna som fick en postoperativ vårdtid på 4 dagar eller fler vilket kan indikera att en komplikation inträffat.

37 Gallkirurgi Andel av de akut opererade patienterna som drabbats av någon kirurgisk komplikation i samband med kolecystektomi i olika landsting/regioner år 2015 (N>25 per Landsting CI95%).

38 Gallgångsskador 2015


Ladda ner ppt "Besök inom 90 dagar i specialiserad vård. Operation inom 90 dagar i specialiserad vård."

Liknande presentationer


Google-annonser