Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN/FÖRLOSSNINGEN, SÖDERSJUKHUSET .

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN/FÖRLOSSNINGEN, SÖDERSJUKHUSET ."— Presentationens avskrift:

1 VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN/FÖRLOSSNINGEN, SÖDERSJUKHUSET .
GYNSATSNING PÅ SÖS VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN/FÖRLOSSNINGEN, SÖDERSJUKHUSET .

2 Varför? Benign gynekologisk kirurgisk träning på SÖS har tidigare funnits ojämlik och ostrukturerad. Man tränade någon vecka nu och då och ofta i slutet av sin ST. Några fick endast 8 veckor under sin ST medans andra fick 15 veckors träning. Det blev ingen kontinuitet i inlärningen. ST-läkaren fick sällan vara huvudoperatör. Inspirationen var den så kallade gynsatsningen i Falun sammanhängande 4 månaders placering på operation.

3 Bakgrund 25 ST-läkare 7300 Förlossningar, 20% sectio,20%indukt
2 BB avd, BB Hotell, en gyn avd 24 platser 14 Benigna op/dag 3,5 Akuta op/dag, exkl. sectio Akuta gyn.patienter AVK som 15/10 byter till AV SÖS

4 Upplägg på SÖS Sammanhängande placering 5 + 5 veckor i mitten av ST.
Helst efter kirurgrandning och innan randning på tumörkirurgen Karolinska. Helst arbeta 100 %. Inga kurser eller nattveckor under blocket. Man går kvällsjour och helgjour som vanligt. Två operationsdagar per vecka. Övrig tid på avdelning, inskrivningar och mottagning. Under en operationsdag oftast två till tre ”större operationer”, som tomi eller skopi blandat med mindre ingrepp som konisering, fraktionerad abrasio, exeres, batholinit. I möjligaste mån ST-läkaren som huvudoperatör.

5 Upplägg fortsättning….
Inför första blocket uppmuntras ST-läkaren stå vid LapSim och öva. Läsa viktiga PM: Rutiner kring inskrivning, antibiotika och trombos- profylax etc. Göra diatermiutbildning i Tilda/Lärtorget. Gå igenom laparoskopi-introduktions powerpoint som vi gjort (entry- teknik, bilder på stapeln och instrumenten etc). Introdag då LAL (eller motsvarande) berättar hur den elektiva operationsverksamheten ser ut på SÖS – op-planering, inskrivning och utskrivning. Vad förväntas av ST-läkaren? Vad kan ST-läkaren förvänta sig av placeringen?

6 Utvärdering Initierades våren Därför ej möjligt att utvärdera ännu. Kommentarer från ST läkare som gått 5 veckors block: ” Mycket bättre än förr” ” Man får koncentera sig på kirurgin i lugn och ro” ” Mycket bra placering men 10 veckor är alldeles för lite” ” Efter placeringen känner jag mig trygg med att göra en laparoskopisk sterilisering med oerfaren assistent” ” Känner sig trygg med att göra abdominell hysterektomi med erfaren assistent” ” Trygg med konisering”

7 Grön sida, slutet av ST Många sectio, minst 100 har alla utfört.
Urogyn – assistera – p.g.a. svårt ingrepp, om de visar intresse och färdigthet kan de få utföra. Komplikation – PAL för patienten. Även för de andra operatörer som fått komplikationer får denna ST-läkare hålla i. Allt ifrån sjukskrivningar, skriva remisser ev. vara med och reoperera.


Ladda ner ppt "VERKSAMHETSOMRÅDE KVINNOKLINIKEN/FÖRLOSSNINGEN, SÖDERSJUKHUSET ."

Liknande presentationer


Google-annonser